ူမန်မာိံိုင်ငံအနေနဲႚ အမဵြိးသားူပန်လည်သင့်ူမတ်ရေးကို ရြေႚဆက်လုပ်သင့်ေုကာင်း အာဆီယံေူပာ


2007.11.20

asean_presess_conf_200.jpg
ိံိုင်ဝင်ဘာလ ၁၉ရက်နေႚညက ကဵင်းပသော အာဆီယံ ထိပ်သီး သတင်းစာရြင်းလင်းပြဲတြင် သဘာပတိူဖစ်သော စကဿာပူ ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် မင်္စတာ လီရြန်လောင်းက ူမန်မာစစ်အစိုးရ ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီးသိန်းစိန် ကုလ အထူးကိုယ်စားလြယ် မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီက ူမန်မာိံိုင်ငံခရီးစဉ်ကို ရြင်းလင်းရန်အစီအစဉ်ကို ကန်ႚကြက်ေုကာင်း ေူပာုကားခဲ့ပၝသည်။ (Photo: RFA) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။ >>

ူမန်မာိံိုင်ငံအနေနဲႚ ရရြ္ဘိပီးသား အမဵိြးသား ူပန်လည်သင့်ူမတ်ရေး လမ်းေုကာင်းကနေ နောက် မဆုတ်သင့်သလို လက်ရြိအနေထားအတိုင်း ပိုနေူမဲ ကဵားနေူမဲနေလိုႚ မရတော့ဘူးလိုႚ စကဿာပိူံိုင်ငံ ရြန်ဂရီလာဟိုတယ်မြာ ိံိုဝင်ဘာလ ၁၉ရက်နေႚညက ကဵင်းပတဲ့ အာဆီယံ ခေၝင်းဆောင်တေရြဲႚ ညစာစားပြဲအ္ဘပီးမြာ အာဆီယံိံိုင်ငံ ခေၝင်းဆောင်တေကြ ေုကညာခဵက် ထုတ်ူပန်ေူပာုကားလိုက်ပၝတယ်။

ူမန်မာိံိုင်ငံကိင်္စနဲႛ ပတ်သက်လိုႚ ညစာစားပြဲမြာ အာဆီယံခေၝင်းဆောင်တေအြုကား လြတ်လြတ်လပ်လပ် ူပည့်ူပည့်စုံစုံ ဆြေးေိံြးခဲ့ုကတဲ့အေုကာင်း၊ ူမန်မာစစ်အစိုးရ ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီးသိန်းစိန်က ူမန်မာ့အရေးဟာ ူပည်တြင်းရေးကိင်္စ သက်သက်သာ ူဖစ်္ဘပီး မိမိတိုႛဖာသာ ေူဖရြင်းိံိုင်တဲ့အေုကာင်း ရြင်းရြင်းလင်းလင်း ေူပာခဲ့တယ်လိုႚ လက်ရြိ အာဆီယံ သဘာပတိ စကဿာပူဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် မင်္စတာ လီရြန်လောင်း ကိုယ်တိုင်ဖတ်ုကားတဲ့ ဒီေုကညာခဵက်မြာ ဖော်ူပထားပၝတယ်။

မင်္စတာဂမ်ဘာရီဟာ ူမန်မာိံိုင်ငံကို လေးဋ္ဌကိမ်လာရောက်ခဲ့္ဘပီး ူမန်မာိံိုင်ငံအနေနဲႚ သူႚရဲႚတင်ူပ တောင်းဆိုခဵက် အေူမာက်မဵားကို ဆောင်ရြက်ပေးခဲ့္ဘပီးူဖစ်ေုကာင်း၊ မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီအနေနဲႚ ူမန်မာကိင်္စကို တင်ူပခဵင်ရင် ကုလသမဂ္ဂ လုံူခံြရေးကောင်စီမြာသာ တင်ူပသင့်္ဘပီး အာဆီယံနဲႚ အရြေႚအာရြ ထိပ်သီး ညီလာခံတေမြြာ လာရောက်တင်ူပဖိုႚ မလိုေုကာင်း ူမန်မာစစ်အစိုးရ ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီးသိန်းစိန်က ေူပာတယ်လိုႚ ဆိုပၝတယ်။

ူမန်မာိံိုင်ငံရဲႚ သဘောထားအရ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလြယ် မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီဟာ အာဆီယံနဲႚ အရြေႚအာရြ ထိပ်သီးအစည်းဝေးတေမြြာ ူမန်မာ့အရေးကိင်္စ လာရောက်တင်ူပ အစီရင်ခံမြာ မဟုတ်တော့တဲ့အေုကာင်း၊ ဒၝပေမဲ့ အိမ်ရြင် အာဆီယံ သဘာပတိအနေနဲႚ စကဿာပိူံိုင်ငံဟာ မင်္စတာဂမ်ဘာရီကို တြေႚဆုံလိုတဲ့ ခေၝင်းဆောင်နဲႚ အဖြဲႚစည်းတေကြို တြေႚဆုံခြင့်ရအောင် ဆောင်ရြက်ပေးမြာူဖစ်ေုကာင်း စကဿာပူဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ်က ေူပာသြားပၝတယ်။

အာဆီယံ ခေၝင်းဆောင်တေအြနေနဲႚ ူမန်မာအစိုးရရဲႚ ဆ္ဋိံကို လေးစားပေးဖိုႚ သဘောတူခဲ့တဲ့အတြက် နောင် ကုလသမဂ္ဂနဲႚ ိံိုင်ငံတကာအသိုင်းဝိုင်းနဲႚ ဆက်ဆံရာမြာ ူမန်မာစစ် အစိုးရအနေနဲႚ တိုက်ရိုက်ဆောင်ရြက်ဖိုႚလည်း လမ်းဖြင့်ပေးတဲ့အေုကာင်း ဖော်ူပထားပၝတယ်။

ဒီေုကညာခဵက်မြာ လက်ရြိအနေထားကနေ နောက်ေုကာင်း ူပန်မလညြ့်သင့်သလို၊ ဒီနေရာမြာပဲ ပိုနေူမဲကဵားနေူမဲ မနေသင့်ဘူးလိုႚ အာဆီယံခေၝင်းဆောင်တေကြ ရြူမင်္ဘပီး ူမန်မာအစိုးရ အနေနဲႚ အမဵိြးသားူပန်လည် သင့်ူမတ်ရေးကိင်္စကို ရြေႚဆက်ဆောင်ရြက်လည်း လိုတယ်လိုႚ ဆိုပၝတယ်။

အာဆီယံ ခေၝင်းဆောင်တေအြနေနဲႚ ူမန်မာအစိုးရအပေၞ ္ဘပီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလက နယူးယောက်္ဘမိြႚ ကုလသမဂ္ဂမြာ အစည်းဝေးမြာထုတ်ူပန်ခဲ့တဲ့ တောင်းဆိုခဵက်တေကြိုပဲ ထပ်္ဘပီး တောင်းဆိုေုကာင်း စကဿာပူဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် မင်္စတာလီရြန်လောင်းက အခုလို ဆက်ေူပာခဲ့ပၝတယ်။

(က) ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်၊ အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီအဖြဲႚခဵြပ်နဲႚ အဓိပဍ္ဎာယ်ရြိတဲ့ တြေႚဆုံ ဆြေးေိံြးတာတေလြုပ်ဖိုႛ၊ (ခ) မင်္စတာဂမ်ဘာရီနဲႚ ကုလသမဂ္ဂ အဖြဲႚစည်းတေရြဲႚ အခန်းက္ပကို အူပည့်ဝ အသုံးခဵဖိုႚ၊ (ဂ) ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်အပေၞ ကန်ႚသတ်ထားသမ္တွကို ဖယ်ရြားပေးဖိုႚနဲႚ ိံိုင်ငံရေး အကဵဉ်းသားတြေ အားလုံး ူပန်လြတ်ပေးဖိုႚ၊ (ဃ) ္ဘငိမ်းခဵမ်းစြာ ဒီမိုကရေစီ အသြင်ကူးေူပာင်းရေးကို ဆောင်ရြက်ဖိုႚနဲႚ (င) ူမန်မာူပည်သူတြေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ စီးပြားရေးအုကပ်တည်းတေကြို ေူဖရြင်းပေးဖိုႚတေကြို ထပ်္ဘပီးတောင်းဆိုေုကာင်း စကဿာပူ ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ်က ေုကညာခဵက်ကို ဖတ်ူပသြားပၝတယ်။

အာဆီယံခေၝင်းဆောင်တေနြဲႚ အာဆီယံ တစည်းတလုံးထဲရြိရေးမြာ ူမန်မာအရေးက ထိခိုက်လာစေမြာကို ရြောင်ရြားလိုတဲ့အတြက်၊ အထူးသူဖင့် သဘောတူလက်မြတ် ထိုးတော့မဲ့ အာဆီယံ charterနဲႚ အာဆီယံ အသိုင်းအဝိုင်းကို မထိခိုက်စေလိုတဲ့ အခဵက်တေကြို အဓိကထား စဉ်းစားဆောင်ရြက်ခဲ့တဲ့အေုကာင်း ဒီေုကညာခဵက်မြာ ဖော်ူပထားပၝတယ်။

ဒီညစာစားပြဲအ္ဘပီးမြာ အာဆီယံ ခေၝင်းဆောင်တေဟြာ ူမန်မာ့အရေးကိင်္စနဲႚ ပတ်သက်္ဘပီး ေုကညာခဵက် ထုတ်ူပန်ဖိုႚ အူပန်ူပန်အလြန်လြန် ဆြေးေိံြးခဲ့ုကပၝတယ်။ ူမန်မာစစ်အစိုးရ ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် ဗိုလ်ခဵြပ်ဋ္ဌကီး သိန်းစိန်ဟာ ညစာစားပြဲကနေ အစောဆုံးူပန်ထြက်သြားခဲ့္ဘပီး ဒီေုကညာခဵက်ကို တူခား အာဆီယံ ၉ ိံိုင်ငံက ခေၝင်းဆောင် စုံစုံညီညီနဲႚ တက်ရောက် ထုတ်ူပန်ခဲ့ပၝတယ်။

ူမန်မာ့ိံိုင်ငံအပေၞ အာဆီယံသဘောထားနဲႚ ပတ်သက်တဲ့ အာဆီယံ သဘာပတိ ေုကညာခဵက်ထုတ်အ္ဘပီး လက်ရြိသဘာပတိ စကဿာပူဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် မင်္စတာ လီရြန်လောင်းက သတင်းထောက်တေနြဲႚ တြေႚဆု္ဘံပီး သတင်းစာ ရြင်းလင်းပြဲတခု လုပ်ခဲ့ပၝတယ်။

ဒီအေုကာင်းတေကြိုတော့ ကိုယ်တိုင်သတင်းတက်ရောက် သတင်းယူခဲ့တဲ့ ဦးကေဵာ်မင်းထြန်းရဲႚ သတင်းပေးပိုႛခဵက်ကို ဆက်လက်နားဆငိံိုင်ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။