ူမန်မာရဲတပ်ဖြဲႛကို ုသစေုတးလဵက သင်တန်းပေးမြ ရပ်တန်ႚဖိုႛတောင်းဆို


2007-11-01
Share

ိံိုင်ငူံခားရေး ဝန်ဋ္ဌကီး မင်္စတာဒေၝင်းနားက ုသစေုတးလဵအနေနဲႚ ူမန်မာိံိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီရရြိရေးနဲႚ လူႚအခြင့်အရေး ကိင်္စတေအြပေၞ ိံိုင်ငံတကာဖိအားတြေ ပိုမိုရရြိအောင်ကူညီမယ်၊ မင်္စတာဂမ်ဘာရီရဲႚ အားထုတ်မြတေကြိုလည်း အူပည့်အဝထောက်ခံမယ်၊ ူမန်မာိံိုင်ငံအပေၞ လူသားခဵင်းစာနာတဲ့ အကူအညီတေကြိုလဲ နယ်စပ်မြာရော ူပည်တြင်းမြာပၝ ဆက်ပေးမယ်လိုႚ ူမန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးလြပ်ရြားသူတေကြို အေုကာင်းူပန်လိုက်ပၝတယ်။ (Photo: AFP)

ုသစေုတးလဵိံိုင်ငံမြာ ူမန်မာိံိုင်ငံက ရဲတပ်ဖြဲႛဝင်တေကြို အုကမ်းဖက်မ္ဘြဖိခြြဲရေး သင်တန်းပေးနေတာတြေ ရပ်တန်ႛဖိုႛ ုသစေုတးလဵိံိုင်ငံ ဆစ်ဒန္ဘီမိြႚမြာ ဆ္ဋိံူပပြဲတရပ် ဒီကနေႚ ကဵင်းပူပလြုပ်ခဲ့ပၝတယ်။ ုသစေုတးလဵိံိုင်ငံ ဆစ်ဒန္ဘီမိြႛလယ်က ဟိုက်ပတ်ပန်း္ဘခံမြာ ုသစေုတးလဵ ူမန်မာ့ ဒီမိုကရေစီရေး မဟာမိတ်အဖြဲႚ ACDBနဲႚ ဆစ်ဒနီ ဘားမားနက်ဝပ် SBNတိုႚ ပူးတြဲ္ဘပီး ဒီဆ္ဋိံူပပြဲကို ကဵင်းပခဲ့ုကတာပၝ။

ဒီပြဲမြာ ူမန်မာဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတေနြဲႚအတူ ုသစေုတးလဵ ပၝလီမန်အမတ်တြေ၊ အလုပ်သမား သမဂ္ဂဝင်တြေ၊ အန်ဂဵီအိုအဖြဲႚတြေ စုစုပေၝင်း အင်အား ၁၀၀ ကေဵာ် တက်ရောက်ခဲ့ုက္ဘပီး ုသစေုတးလဵိံိုင်ငံမြာ ူမန်မာိံိုင်ငံက ရဲတပ်ဖြဲႛဝင်တေကြို သင်တန်းပေးနေတာတြေ ရပ်တန်ႚဘိုႚ ုသစေုတးလဵအစိုးရကို တောင်းဆိုခဲ့ုကပၝတယ်။ ဒီကိင်္စနဲႛပတ်သက်္ဘပီး ုသစေုတးလဵ Burma Officeရဲႚ ႌြန်ုကားရေးမြြး ဒေၝက်တာူမင့်ခဵိကြ အခုလိုေူပာပၝတယ်။

ဒေၝက်တာူမင့်ခဵိြ။ ။ "ဒီသင်တန်းတေကြို ၂၀၀၄ခုကတည်းပေးခဲ့တာ ကနေႛဆိုရင် ၃ ိံြစ်ရြိသြား္ဘပီ၊ တိံြစ်ကကို ုသစေုတးလဵ အစိုးရကနေ ဒေၞလာ ၆ သန်း အကူအညီပေးခဲ့တယ်။ အဲဒၝအူပင် ရဲအရာရြိတေကြိုပၝ စေလြတ်္ဘပီး သင်တန်းပေးခဲ့တယ်။ အဲဒီသင်တန်းတေကြို တက်ခြင့်ရတဲ့ ရဲအရာရြိတေကြ ၆၀၀ လောက်ရြိတယ်။ ကဵနော်တိုႛသိရသလောက်က မုကာသေးခင်က အုကမ်းဖက်္ဘဖိခြြင်းတဲ့အထဲမြာ အဲဒီမြာသုံးတဲ့ နည်းစနစ်တေနြဲႛ ခေၝင်းဆောင်ခဲ့တဲ့သူတေဟြာ ဒီသင်တန်းမြာရခဲ့တဲ့ အတြေႛအုကံြတေကြို အသုံးခဵခဲ့တယ်လိုႛ ကဵနော်တိုႛူမင်တယ်။ ဒၝေုကာင့်မိုႛဒီသင်တန်းဟာ နအဖ သက်ဆိုးရြည်အောင် ူပညသူတေကြို ဖိံြိပ်တဲ့ အတတ်ပညာတေကြို သင်ပေးတဲ့သင်တန်းလို ူဖစ်နေလိုႛ နအဖ ရဲအရာရြိတေကြို လုံးဝဒီသင်တန်းကန္ဘေပီး ရပ်တန်းကရပ်ဖိုႛ အကူအညီပေးတာတေကြို ူဖတ်ဖိုႛ ကဵနော်တိုႛတောင်းဆိုခဲ့ုကပၝတယ်။"

၂၀၀၆ ခိုံြစ် ိံိုဝင်ဘာလ တလတည်းမြာကို ုသစေုတးလဵရဲအရာရြိ ၃ ယောက်က ူမန်မာရဲအရာရြိ ၂၀ ကို သင်တန်းတြေ ပေးခဲ့တယ်လိုႛ ဒေၝက်တာူမင့်ခဵိကြေူပာပၝတယ်။ ဒီဆ္ဋိံူပပြဲနဲႛပတ်သက်္ဘပီး ုသစေုတးလဵအစိုးရဘက်က တစုံတရာ တုံႛူပန်ပၝသလားလိုႛ မေးူမန်းတဲ့အခၝ ဒေၝက်တာူမင့်ခဵိကြ ဒီမနက်မြာပဲ ုသစေုတးလဵ ိံိုင်ငူံခားရေးဌာနက စာတစောင်ရရြိေုကာင်း၊ စာထဲမြာ ိံိုင်ငူံခားရေး ဝန်ဋ္ဌကီး မင်္စတာဒေၝင်းနားက ုသစေုတးလဵအနေနဲႚ ူမန်မာိံိုင်ငံဒီမိုကရေစီရရြိရေးနဲႚ လူႚအခြင့်အရေး ကိင်္စတေအြပေၞ ိံိုင်ငံတကာဖိအားတြေ ပိုမိုရရြိအောင်ကူညီမယ်။

မင်္စတာဂမ်ဘာရီရဲႚ အားထုတ်မြတေကြိုလည်း အူပည့်အဝထောက်ခံမယ်၊ ူမန်မာိံိုင်ငံအပေၞ လူသားခဵင်းစာနာတဲ့ အကူအညီတေကြိုလဲ နယ်စပ်မြာရော ူပည်တြင်းမြာပၝဆက်ပေးမယ်။ ဒၝပေမယ့် အခုပေးနေတဲ့ အုကမ်းဖက်တိုက်ဖဵက်ရေး၊ မူးယစ်ဆေးဝၝး တိုက်ဖဵက်ရေး သင်တန်းတေကြိုတော့ မရပ်ပဲ ဆက်ပေးနေမယ်။ ဘာေုကာင့်လဲဆိုတော့ ုသစေုတးလဵိံိုင်ငံထဲကို မူးယစ်ဆေးတြေ အေူမာက်အမဵား ဝင်န္ဘေပီး အုကမ်းဖက် တိုက်ဖဵက်မနြဲႛ ပတ်သက်မရြြိနေလိုႛ ုသစေုတးလဵ အကဵိြးစီးပြားအတြက် ဒီသင်တန်းတြေ ဆက်ပေးနေမယ်လိုႛ ဖေၞူပပၝရြိေုကာင်း ေူပာပၝတယ်။ ဒေၝက်တာူမင့်ခဵိကြတော့ ဒၝဟာ ုသစေုတးလဵအစိုးရရဲႚ မီးစတဖက်၊ ရေမြတ်တဖက် လုပ်ရပ်လိုႛ ူမင်ေုကာင်းေူပာပၝတယ်။

အရင်ကလဲ ုသစေုတးလဵအစိုးရဟာ ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ စစ်အစိုးရအရာရြိတေကြို လူႛအခြင့်အရေး သင်တန်းတြေပေးခဲ့ပၝတယ်။ ူမန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတေနြဲႛ ုသစေုတးလဵ အတိုက်အခံတြေ၊ အလုပ်သမား သမဂ္ဂတေကြ ဆန်ႛကဵင်ခဲ့ုကပေမယ့် သင်တန်းတြေ ဆက်လက်ပေးနေခဲ့တာပၝ။ ဒၝပေမယ့် နောက်ပိုင်းမြာတော့ ဒီသင်တန်းတေကြို ရပ်တန်ႚပစ်လိုက်ပၝတယ်။

အဲသလိုပဲ ူမန်မာစစ်အစိုးရ ခေၝင်းဆောင်တေနြဲႛ သားသမီးတြေ၊ စီးပြားရေး လုပ်ငန်းရြင်တေရြဲႛ ဘဏ်စာရင်းတေနြဲႛ ငေသြြင်းငေထြုတ်တေကြို ပိတ်ဖိုႛအတြက် တောင်းဆိုခဲ့ုကတာ အခုတော့ အဲဒၝတေကြို ပိတ်လိုက်တဲ့ အူပင်၊ ူပည်ဝင်ခြင့်ဗီဇာကိုပၝ ုသစေုတးလဵ အစိုးရက ပိတ်လိုက်္ဘပီူဖစ်တဲ့အတြက် အခုလဲ ဆက်လက်တောင်းဆို တိုက်ပြဲဝင်သြားရင် ဒီသင်တန်းတေလြည်း ပိတ်သြားိံိုင်ပၝတယ်လိုႛ ဒေၝက်တာူမင့်ခဵိကြ ေူပာဆိုခဲ့ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့