ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အိမ္ေရႀႚတၾင္ အေဝယာေဟာႎၨႂ ဆုိတဲ့စာတမ္း ခဵိတ္ဆၾဲထား

2007-12-09
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

dassk_house_200px.jpg
စက္တင္ဘာလ ၂၂ရက္ေနႚက သံဃာေတာ္မဵား ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပစဥ္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ေနအိမ္ေရႀႚသုိႚ ႔ကခဲ့ပံု။ (Photo: AFP)

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ ေနအိမ္ဴခံဝင္းတံခၝးအထက္မႀာ 'အေဝယာေဟာႎၨႂ' ဆုိတဲ့ စာတမ္းကုိ အဝတ္ဴဖႃပိတ္စ႒ကီးေပၞမႀာ အနက္ေရာင္နဲႚေရးသား႓ပီးေတာ့ ခဵိတ္ဆၾဲထားတာကုိ ဴမင္ရတယ္လုိႚ ဴခံဝင္းေရႀႚကဴဖတ္သၾားသူေတၾက အာအက္ဖ္ေအကုိ ေဴပာဴပပၝတယ္။

'အေဝယာေဟာႎၨႂ'ဆုိတဲ့စာတမ္းကုိ အနံ ၃ေပ အလဵား ၁၀ေပေလာက္ရႀိတဲ့ ပိတ္ဴဖႃစေပၞမႀာ လက္ေရးနဲႚေရးသားထားတာဴဖစ္႓ပီး အနက္ေရာင္ စာလံုးေတၾရဲႚ အရၾယ္အစားကေတာ့ လက္ဘက္ရည္အခဵိႂ ပန္းကန္ဴပားဝုိင္းခန္ႚရႀိတယ္လုိႚ ဴမင္ေတၾခဲ့သူေတၾက အာအက္ဖ္ေအကုိ ေဴပာပၝတယ္။ ထုိင္းႎုိင္ငံေတာင္ပုိင္း၊ ဖန္ငခရုိင္မႀာ သီတင္းသံုးေနထုိင္႓ပီး ဴမန္မာလူထုအကဵိႂး သယ္ပိုးေနတဲ့ ဆရာေတာ္အရႀင္ကုမာရကေတာ့ ဒၝဟာ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾကုိ ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ကင္းရႀင္းေစဖုိႚ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ဆုေတာင္းေမတၨာပုိႚသလုိက္တာပဲလိုႚ အာအက္ဖ္ေအကုိ မိန္ႚဳကားလုိက္ပၝတယ္။

ဆရာေတာ္ အရႀင္ကုမာရ။ ။ "အေဝယာေဟာႎၨႂ၊ အဗဵာပဇ႙ာေဟာႎၨႂဆုိတာ ေမတၨာပိုႚတဲ့စကားပဲ ဒကာ႒ကီး အေဝယာဆုိတာကေတာ့ ေဘးကင္းဳကပၝေစ၊ အႎၨာရာယ္ကင္းဳကပၝေစဆုိတဲ့ စကားပဲ၊ ဘာသာဴပန္မယ္ဆုိရင္ ဒၝေမတၨာပိုႚတဲ့စကားပဲ။"

အဲဒီ'အေဝယာေဟာႎၨႂ'ဆုိတဲ့ စာတမ္းကုိ ႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ သံဃာထုဦးေဆာင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ လႁပ္ရႀားမႁကာလအတၾင္းကပင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႚ ဴခံဝင္းတံခၝးဝမႀာ အနီေရာင္ပိတ္စ႒ကီးေပၞမႀာ စကၠႃနဲႚကပ္ထားတာကုိဴမင္ခဲ့ရတယ္လုိႚ ရန္ကုန္႓မိႂႚခံတခဵိႂႚက အာအက္ဖ္ေအကုိ ေဴပာပၝတယ္။အင္န္အယ္လ္ဒီပၝတီဝင္ တေယာက္ကေတာ့ အဲဒီအနီေရာင္ပိတ္စဟာ ပၝတီရဲႚ နဖူးစည္းေဟာင္းတခုဴဖစ္႓ပီး "ဒီမိုကေရစီစနစ္သာလ႖င္ ႎုိင္ငံနဲႚထိုက္တန္သည္"ဆုိတဲ့ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းရဲႚ ဟုိတုန္းကမိန္ႚခၾန္းကုိ ေရးသားထားခဲ့တယ္လုိႚေဴပာပၝတယ္။

စေနေနႚကဴမင္ေတၾႚခဲ့ရတဲ့ ရန္ကုန္႓မိႂႚခံေတၾကေတာ့ အခုေတၾႚခဲ့ရတဲ့ ေအာက္ခံပိတ္စဟာ အနီေရာင္မဟုတ္ပဲ အဴဖႃေရာင္ဴဖစ္ေဳကာင္း ပိတ္စကေတာ့ ခပ္ေဟာင္းေဟာင္းဴဖစ္႓ပီး 'အေဝယာေဟာႎၨႂ'ဆုိတဲ့ အနက္ေရာင္စာလံုးေတၾကေတာ့ မဳကာခင္ကမႀ ေရးသားထားတယ္လုိႚ ယူဆရေဳကာင္း အာအက္ဖ္ေအကုိေဴပာပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔