မၾန္ဴပည္နယ္တၾင္ ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾး ဴဖစ္ပၾား

2007-07-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

bird_human_150px.jpg
ခိုမဵားကို အစာေက႗းေနေသာ ကေလးႎႀင့္ ဘုန္း႒ကီးတပၝး ဴဖစ္ပၝသည္။ ေရာဂၝရႀိေသာ ဳကက္ငႀက္မဵားႎႀင့္ နီးနီးစပ္စပ္ ေနလ႖င္ လူကို ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾး ကူးစက္ ဴဖစ္ပၾားႎိုင္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

မၾန္ဴပည္နယ္ သံဴဖႃဇရပ္႓မိႂႚနယ္မႀာ ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾးေရာဂၝ ဴဖစ္ပၾားတဲ့ သတင္းပၝပဲ။ အဲဒီလို ဳကက္ငႀက္တုပ္ေကၾးေရာဂၝ ထပ္မံဴဖစ္ပၾားတဲ့ သတင္းကုိ RFAက လၾန္ခဲ့တဲ့ ၂ရက္ကပဲ ရရႀိခဲ့႓ပီး ထပ္မံ စံုစမ္းခဲ့ရာမႀာ ခိုင္လံုတဲ့ အေထာက္အထားေတၾ ရရႀိခဲ့တဲ့အတၾက္၊ ဇူလိုင္ ၂၉ရက္ မေနႛက ညပိုင္းအစီအစဥ္မႀာ ေဳကညာခဲ့႓ပီးဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီကေနႛ ထုတ္ဴပန္တဲ့ စစ္အစိုးရပိုင္ ဴမန္မာသတင္းစာေတၾမႀာ ဒီသတင္းကို အတည္ဴပႂ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊ ဇူလိုင္ ၂၄ရက္က သံဴဖႃဇရပ္႓မိႂႚ ကိုးနဝင္းရပ္ကၾက္နဲႛ ကဵႂံကဒတ္ ေကဵး႟ၾာေတၾက ဳကက္႓ခံေတၾမႀာ ဒီေရာဂၝဴဖစ္ပၾားခဲ့႓ပီး ေသဆံုးတဲ့ ဳကက္ေတၾမႀာH5N1 ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေတၾႚရေဳကာင္းနဲႛ ဳကက္အေကာင္သံုးရာေကဵာ္ ဖဵက္ဆီးခဲ့ေဳကာင္း သတင္းစာေတၾမႀာ ေဖာ္ဴပခဲ့ပၝတယ္၊ RFAက စံုစမ္းသိရႀိခဵက္အရဆိုရင္ ရန္ကုန္မႀာရႀိတဲ့ ေမၾးဴမႃေရးနဲႛ ကုသေရးဦးစီးဌာနနဲႛ FAO ကမႝာ့စားနပ္ရိကၡာအဖၾဲႚက အရာရႀိေတၾဟာ ဇူလိုင္လ ၂၅ရက္ေနႛ မနက္က သံဴဖႃဇရပ္႓မိႂႚနယ္ကို သၾားေရာက္ခဲ့႓ပီး အခုအခိဵန္အထိ အဲဒီေဒသမႀာ လုပ္ငန္းေတၾ ေဆာင္႟ၾက္ေနပၝတယ္။

FAO အဖၾဲႚမႀာ ပၝဝင္ေနတဲ့ ေဒၝက္တာ ဦးေမာင္ေမာင္ကဵင္ရဲ့ လက္ကိုင္ဖုန္းကို ႓ပီးခဲ့တဲ့မိနစ္ပိုင္းအတၾင္း ဆက္သၾယ္ စံုစမ္းေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။ ေနာက္ဆံုးအေဴခအေန ဘယ္လိုပၝလဲလိုႛ RFAက ဦးေမာင္ေမာင္ကဵင္ကို ေမးဴမန္းဳကည့္တဲ့အခၝမႀာ "အခုေတာ့၊ ဘာမႀမဴဖစ္ေတာ့ပၝဘူးခင္ဗဵား။ သံသယေပၝ့၊ ကဵေနာ္တိုႛ အားလံုးဖဵက္ဆီးလိုက္႓ပီ၊ ထပ္႓ပီးေတာ့ မဴဖစ္ေတာ့ပၝဘူး"လိုႛ ဴပန္လည္ ေဴဖဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔