အေကာက္ခၾန္အရာရႀိ႒ကီးမဵား အဖမ္းအဆီးေဳကာင့္ နယ္စပ္ကုန္သၾယ္ေရး ဂယက္႟ိုက္

2006-06-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
chinese_truck_red_200px.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀ တရားမဝင္ သစ္လံုးမဵားကို တ႟ုတ္ႎိုင္ငံ၊ ယူနန္ဴပည္နယ္သိုႚ ပိုႚေဆာင္မည့္ ထရပ္ကား႒ကီးမဵားကို တ႟ုတ္-ဴမန္မာ နယ္စပ္တၾင္ ေတၾႚဴမင္ရပံု။ (Photo: AFP)

႓ပီးခဲ့တဲ့ေသာဳကာေနႛက ဴမန္မာႎိုင္ငံ ရန္ကုန္႓မိႂႚ အေကာက္ခၾန္ဦးစီးဌာန ႟ံုးခဵႂပ္က ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ခင္ေမာင္လင္းနဲႛ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးေလးဦး အဖမ္းခံရတာဟာ တ႟ုတ္-ဴမန္မာနယ္စပ္မႀာ မဳကာခင္က ဖၾင့္လႀစ္ခဲ့တဲ့ ကုန္သၾယ္ေရးဇံုမႀာ ေမလတုန္းက အေကာက္ခၾန္ အရာရႀိေတၾကုိ ဖမ္းဆီးခဲ့တဲ့ ဴဖစ္ရပ္ရဲ့ ေနာက္ဆက္တၾဲဴဖစ္တယ္လိုႛ နယ္စပ္ကုန္သည္ေတၾက ေဴပာဆိုေနဳကပၝတယ္။

ေမလဆန္းပိုင္းက မူဆယ္အနီး ကုန္သၾယ္ေရးဇံုမႀာ အေကာက္ခၾန္ဝန္ထမ္းေတၾကို လာဘ္စားမႁနဲႛ ဖမ္းဆီး႓ပီးေနာက္ မတည္မ႓ငိမ္ဴဖစ္ခဲ့ရတဲ့ နယ္စပ္ကုန္သၾယ္ေရး ပံုမႀန္ဴပန္ဴဖစ္ေတာ့မယ့္အေဴခအေနမႀာ ရန္ကုန္က ထိပ္တန္းအရာရႀိေတၾကို ဖမ္းဆီးမႁ ဴဖစ္ပၾားဴပန္တာေဳကာင့္ အ႒ကီးဆံုး နယ္စပ္ကုန္သၾယ္ဂိတ္တခုဴဖစ္တဲ့ တ႟ုတ္ဴမန္မာနယ္စပ္ ၁၀၅ မိုင္ ကုန္သၾယ္ေရးဇံုမႀာလည္း ဂယက္႟ိုက္ခတ္မႁေတၾ ရႀိေနတယ္လိုႛ နယ္စပ္ ကုန္သည္ေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ရန္ကုန္မႀာ အေကာက္ခၾန္ ဝန္ထမ္းေတၾကို အေရးယူေနတဲ့ အခဵိန္မႀာ တ႟ုတ္ဴမန္မာနယ္စပ္က ကုန္သည္ေတၾ၊ ေအးဂဵင့္ေတၾလည္း ေမလဆန္းပိုင္းက ၁၀၅ မုိင္ အဖမ္းအဆီးမဵိႂး ဴဖစ္လာမႀာ စိုးရိမ္တာေဳကာင့္ ထၾက္ေဴပးတိမ္းေရႀာင္ေနဳကတယ္လိုႛလည္း� နယ္စပ္ကုန္သည္ အသိုင္းအဝိုင္းမႀာ ေဴပာဆိုေနဳကပၝတယ္။� တခဵိန္တည္းမႀာ လက္ရႀိ တ႟ုတ္ဴမန္မာနယ္စပ္ ကုန္သၾယ္ေရးလည္း ထိုးကဵသၾားပၝတယ္။

ပံုမႀန္အေဴခအေနမႀာ ၁၀၅မိုင္ဂိတ္ရဲ့ တေနႛ အေကာက္ခၾန္ရေငၾဟာ ကဵပ္သိန္း ၁,၀၀၀နဲႚ ၂,၀၀၀ ဳကား ရႀိေပမယ့္ အခုခဵိန္မႀာ သိန္းရာဂဏန္းသာ ရႀိမယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဒီဂယက္ေဳကာင့္ တ႟ုတ္-ဴမန္မာေငၾလဲႎႁန္းလည္း ကေမာက္ကမ ဴဖစ္သၾားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

အေသးစိတ္ကို RFAသတင္းေထာက္ ဦးရဲထက္က သတင္းေပးပိုႛထားတာကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔