သံဃာႎႀင့္လူထုကို အာဏာပိုင္မဵား၏ အဳကမ္းဖက္ႎႀိမ္နင္းမႁမဵား

2007-09-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

army_blockage_200px.jpg
ဆႎၬဴပသူမဵားကို တားဆီးႎႀိမ္နင္းရန္ လက္နက္မဵား အသင့္ဴပင္၍ ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ လမ္းတခုကို ပိတ္ဆိုႛထားေသာ စစ္တပ္ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

အာဏာပိုင္ေတၾက လူအုပ္ထဲကို ပစ္ခတ္္မႁေဳကာင့္ ေသဆံုးမႁေတၾဟာ ရန္ကုန္႓မိႂႚ ေနရာ အႎႀံႛမႀာ ဴဖစ္ေနတာေဳကာင့္ အေရအတၾက္ကိုေတာ့ အတိအကဵေတာ့ ေဴပာလိုႛ မရဘူးဴဖစ္ ေနပၝတယ္။ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾကို လိုက္ဳကည့္ခဲ့သူ မဵက္ဴမင္သက္ေသတဦးက RFA ဝုိင္းေတာ္သား ဦးတင္ေအာင္ခိုင္ကုိ ခုလိုေဴပာဴပပၝတယ္။

“ဴဖစ္စဥ္အားလံုးက ကဵေနာ္တုိႛ ခန္ႛမႀန္းေဴခ ၂၀ အထက္မႀာ ရႀိပၝတယ္။ ၂ရက္ေပၝင္းမႀာေပၝ့။ သံဃာကေတာ့ ကဵေနာ္တုိႛမဵက္ေစ့ေရႀႚမႀာ ဴဖစ္တာ ၃ပၝးေလာက္ပၝ။ သံဃာစုကုိ ကၾဲေအာင္ ပစ္တဲ့အခၝမႀာ အေရႀႚဖက္မုခ္မႀာကုိပဲ သံဃာႎႀစ္ပၝးက လဴပည့္ေနႛဆုိေတာ့ ၂၆ ဴဖစ္မႀာေပၝ့၊ ေရတာရႀည္လမ္းသစ္မႀာ ကဵေနာ္တုိႛမဵက္စိေရႀႚမႀာ သံဃာ ၃ပၝးရဲ့လည္ပင္းကုိ စစ္ဖိနပ္ေတၾနဲႛ နင္းထားတယ္၊ သူတုိႛကုိယ္သူတုိႛေတာ့ ဒို္င္းေတၾနဲႛကာထားတယ္။ တုတ္ေတၾနဲႛ႟ုိက္တယ္။ စပစ္တဲ့အခဵိန္မႀာ ၂ပၝးေသတယ္၊ ဒဏ္ရာနဲႛ ေနာက္တပၝး ပဵံလၾန္ေတာ္မႁတယ္။ ေနာက္ ညေန ၆နာရီခၾဲေလာက္မႀာ လူစုခၾဲတဲ့အေနနဲႛ လူစုထဲကုိပစ္သၾင္းတယ္၊ ဒၝေပမဲ့ လူေတၾမထိပဲနဲႛ ေခၾးတေကာင္ထိသၾားတယ္။”

ဒၝ့အဴပင္ ေတာင္ဥကၠလာပ ေငၾဳကာယံ ဘုန္း႒ကီး ေကဵာင္းမႀာ ၂၇ရက္ေနႛ မနက္ပိုင္းက စစ္တပ္နဲႛလူထု ထိပ္တိုက္ေတၾႚမႁေတၾမႀာ လူအုပ္ထဲကို ပစ္ခတ္မႁေဳကာင့္ အနည္းဆံုးလူ၈ဦး ေသခဲ့တယ္လိုႛ မဵက္ဴမင္သက္ေသေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ အလားတူ ၂၆ရက္ေနႛ ညပုိင္း ေငၾဳကာယံ ေကဵာင္းကို စစ္တပ္က ဝင္စီးစဥ္မႀာ ရဟန္းႎႀစ္ပၝး ပဵံလၾန္ခဲ့တယ္လိုႛ ေဴပာဆိုမႁေတၾလည္း ရႀိေနပၝတယ္။

၂၇ရက္ေနႛ ညေနပိုင္း တာေမၾ အထက ၃ေရႀႚမႀာ ေသဆံုးရသူ ၅ဦးေလာက္ရႀိတယ္လိုႛ မဵက္္ဴမင္သက္ေသေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ ေကဵာင္းေရႀႚက ေရေဴမာင္းထဲမႀာ ဒဏ္ရာနဲႛ ေသဆံုးေနသူ ႎႀစ္ဦးေတၾႚရတယ္လိုႛ ေဴပာဆိုမႁေတၾလည္းရႀိပၝတယ္။ ကေလးေကဵာင္း သၾား႒ကိႂတဲ့ မိဘတဦးကေတာ့ ေကဵာင္းသားသံုးဦး စစ္ကားနဲႛ အတိုက္ခံရလိုႛ ေသဆံုးရတယ္လိုႛ ခုလိုေဴပာဴပပၝတယ္။

“အထက ၃ တာေမၾမႀာ ေကဵာင္း၃နာရီခၾဲ လၿတ္လိုက္တဲ့အခဵိန္မႀာ ကေလးေတၾကို ဝင္႓ပီးေတာ့ ကားနဲႛ႒ကိတ္မိတာလည္း ပၝတယ္။ အဲဒီမႀာ ေသတဲ့လူလည္း ပၝတယ္။ ဟိုဖက္ ဒီဖက္ ကားႎႀစ္စီး ညၟပ္႓ပီးေတာ့ ေမာင္းဆင္းလာေတာ့ အဲလုိလုပ္လုိက္တယ္။”

ဒၝ့အဴပင္ ၂၇ရက္ေနႛ ညေနပိုင္းက ဳကည္ဴမင္တိုင္ ဆင္မလိုက္မႀာ ပစ္ခတ္္မႁမႀာ အနည္းဆံုး သံုးဦးေသဆံုးတယ္လိုႛ မဵက္ဴမင္သက္ေသေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

“အလံုဖက္က တက္လာတဲ့သူေတၾက ဗိုလ္ခဵႂပ္ေပးတဲ့စစ္ပညာ ဴပည္သူေတၾကုိ သတ္ဖိုႛ မဟုတ္ဘူး၊ ဆုိ႓ပီးေတာ့ေ႔ကးေဳကာ္႓ပီးေတာ့တက္လာတာ။ သီရိမဂႆလာေစဵးကဵေတာ့ ေစဵးထဲကလူေတၾ အကုန္လံုးကဝုိင္းတယ္၊ ဝုိင္း႓ပီးေတာ့ ရပ္ကၾက္ထဲက လူေတၾလည္း အကုန္ပၝေတာ့ လူေတၾက ေသာင္းနဲႛခဵီ႓ပီးသၾားတယ္။ ကမႝာမေဳကဆုိတယ္၊ လက္ခုပ္တီး တယ္၊ ဒၝေပမဲ့အားလံုးက စိတ္မေကာင္းဳကဘူး။ ဘယ္အထိသၾားမလည္းဆုိေတာ့ လႀည္းတန္းဖက္ကုိသၾားဳကမႀာ ဆင္မလုိက္မႀာကဵေတာ့ စစ္ကား႒ကီးနဲႛ လမ္းကတား႓ပီးေတာ့ ဒိုင္းကနဲ တီးေတာ့တာပဲ။ မိုးေပၞေထာင္ပစ္တာမဟုတ္ဘူး ထိ႓ပီးေရႀႚနားကလူေတၾ တုံးကနဲ လဲကဵကုန္တာပဲ။”

ရန္ကုန္က လာတဲ့ သတင္းေတၾ အရ APသတင္းတပုဒ္မႀာ သံုးရက္အတၾင္း ေသဆံုးသူ ၁၃ဦးခန္ႛ ရႀိတယ္လိုႛ ေရးသားေနသလို သံတမန္ အသိုင္းအဝိုင္းကလည္း ေသဆံုးသူအေရအတၾက္ဟာ အာဏာပိုင္ေတၾ ေဳကညာထားတာထက္ အမဵား႒ကီးကို ပိုတယ္လိုႛ ေဴပာဆိုေနဳကပၝတယ္။ ဳသစေဳတးလဵသံအမတ္႒ကီး ေဘာ့ပ္ ေဒးဗစ္စ္ရဲ့ အဆိုအရ သူတိုႛ စံုစမ္းသိရႀိရသေလာက္ ေသဆံုးသူအေရအတၾက္ဟာ အစိုးရေဳကညာထားတာထက္ အဆမဵား႒ကီးကို ပိုတယ္ဆိုလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ အတည္ဴပႂႎို္င္ဴခင္းေတာ့ မရႀိဘူးလိုႛေဴပာပၝတယ္။

မေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚခံေတၾ ေဴပာဆိုေနဳကတာ ရန္ကုန္ေဆး႟ံု႒ကီးကို ဒဏ္ရာနဲႛ ေရာက္လာ သူ ၂၀၀ေလာက္ရႀိတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ေဆး႟ံု႒ကီးနဲႛ ရန္ကုန္႓မိႂႚ ပတ္ဝန္းကဵင္ ေဆး႟ံုေတၾက လူနာတင္ယဥ္ေတၾကို အဴပင္မထၾက္ရဆိုတဲ့ အမိန္ႛကိုလဲ အာဏာပိုင္ေတၾက ထုပ္ဴပန္ထားတယ္လိုႛ စံုစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။

ရန္ကုန္႓မိႂႚက သံဃာထု ဆႎၬဴပမႁအေရးအခင္းမႀာ စစ္တပ္လက္ခဵက္နဲႛ အသက္ဆုံးခဲ့တဲ့ သံဃာေတာ္ေတၾထဲမႀာ ရန္ကုန္သမုိင္းလမ္းဆုံ ပစၥိမာ႟ုံစာသင္တိုက္က သံဃာႎႀစ္ပၝး ပၝဝင္တယ္လုိႛ RFA က စုံစမ္းသိရပၝတယ္

ရန္ကုန္ဆႎၬဴပပၾဲေတၾမႀာ သမုိင္းလမ္းဆုံ စာသင္တုိက္႒ကီးတခဵႂိႚက သံဃာေတာ္ေတၾ ပၝဝင္ခဲ့ပၝတယ္၊ ပစၥိမာ႟ုံစာသင္တိုက္က သံဃာႎႀစ္ပၝး လုံဴခံႂေရးတပ္ဖၾဲႚေတၾရဲ့ လက္ခဵက္နဲႛ ပဵံလၾန္ေတာ္မႁတဲ့အေဳကာင္း ပစၥိမာ႟ုံစာသင္တိုက္ ပဓာန နာယက ဆရာေတာ္နဲႛ နီးစပ္တဲ့ သတင္းရပ္ကၾက္က ေဴပာပၝတယ္ ေလာေလာဆယ္ ပစၥိမာ႟ုံစာသင္တိုက္က ကဵန္တဲ့ စာသင္သားသံဃာေတၾ မိဘရပ္ထံ ဴပန္ခုိင္းထားတယ္လုိႛပၝ စုံစမ္းသိရပၝတယ္။

စက္တင္ဘာ ၂၇ရက္ မေနႛညက ရန္ကုန္မႀာ စစ္တပ္က ထပ္မံ ဝင္စီးတဲ့ ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းေတၾထဲမႀာ ေဴမာက္ဥကၠလာ ေပဵာ္ဘၾယ္ေကဵာင္းနဲႛ ေတာင္ဒဂုံ သိဒၭိသုခေကဵာင္းေတၾ ပၝ၀င႓္ပီး သံဃာ အေတာ္ မဵားမဵား ထပ္မံ အဖမ္းခံရတယ္လုိႛ ႓မိႂႚခံတဦးက ေဴပာပၝတယ္ ဗုဒၭဟူးေနႛ ရန္ကုန္ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းေတၾ ဝင္စီးတဲ့အထဲမႀာ မဂႆလာရာမေကဵာင္းလည္း ပၝဝင္တဲ့အေဳကာင္း သံဃာတဦးက ခုလုို အမိန္ႛရႀိပၝတယ္။

“ရန္ကုန္မႀာ မဂႆလာရာမေကဵာင္းတိုက္ကုိ ဝင္စီးတာ သံဃာ ၂၀၀ ပတ္ဝန္းကဵင္ေလာက္ပၝ သၾားတယ္။ အဲဒၝဗုဒၭဟူးေနႛညကပဲ။ ေငၾဳကာယံေကဵာင္းကုိ စီးတယ္၊ ေနာက္႓ပီး အင္းစိန္မဂၢင္ေကဵာင္း၊ မိုးေကာင္းေပၝ့၊ ေကဵာင္းထုိင္ဆရာေတာ္႒ကီးနဲႛ စာခဵ ၃-၄ပၝး ဒီေလာက္ပဲကဵန္လိမ့္မယ္။”

ရန္ကုန္ ေဆး႟ုံဝန္ထမ္းသတင္းရပ္ကၾက္ရဲ့ ေဴပာဆုိခဵက္အရ ဗုဒၭဟူးေနႛညပုိင္းမႀာ သံဃာ အေလာင္း ၉ ေလာင္း ရန္ကုန္ေဆး႟ုံ႒ကီးကုိ ေရာက္လာပၝတယ္၊ စစ္အစိုးရဖက္က သတင္း ထိ္န္းခဵႂပ္ထားတဲ့အခဵက္၊ အေဴခအေနေတၾ ႟ႁပ္ေထၾးေနတဲ့အခဵက္ေတၾေဳကာင့္ စုစုေပၝင္း သံဃာဘယ္ႎႀစ္ပၝး ပဵံလၾန္တယ္လုိႛ အတည္ဴပႂဖိုႛ မလၾယ္ဘူးလိုႛ ႓မိႂႚခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ ရန္ကုန္႓မိႂႚ၊ မႎၩေလးက စာသင္တုိ္က္အေတာ္မဵားမဵားကုိ စစ္တပ္က ဒီကေနႛ အဴပင္မထၾက္ႎုိင္ေအာင္ ပိတ္ဆုိႛထားပၝတယ္။ စစ္ေတၾမႀာလည္း စာသင္သားသံဃာေတၾ မိဘေနရပ္ဴပန္ပိုႛဖုိႛ စစ္ေတၾ စစ္ေဒသကၾပ္ကဲေရးမႀႃးက ဆရာေတာ္႒ကီးေတၾကုိ အမိန္ႛေပးထားတယ္လုိႛ ရခုိင္ဆရာေတာ္တပၝးက အမိန္ႛရႀိပၝတယ္။

ရန္ကုန္ သံဃာေတာ္ေတၾ ဆႎၬဴပ႓ပီး သုံးရက္အဳကာမႀာ ရန္ကုန္အေရႀႚပုိင္း တကၠသိုလ္က ေကဵာင္းသား ၅၀၀ေကဵာ္ သံဃာေတာ္ေတၾနဲႛ အတူ လုိက္ပၝ ဆႎၬဴပတဲ့အတၾက္ ရန္ကုန္ အေရႀႚပုိင္း တကၠသိုလ္ ပၝေမာကၡခဵႂပ္ ဦးဝင္းကုိ အဴပစ္ေပးတဲ့အေနနဲႛ ဟသႆာတ ေကာလိပ္ကုိ ေဴပာင္းေ႟ၿႛခဲ့တယ္လုိႛ တကၠသိုလ္ဆရာတဦးက ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔