ဴမန္မာႎႀင့္ အေရႀႚတီေမာ ႎႀစ္ႎိုင္ငံ သံတမန္ဆက္ဆံေရးထူေထာင္

2006-09-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

မဳကာေသးမီႎႀစ္အတၾင္းကမႀ ႎုိင္ငံသစ္ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ အေရႀႚတီေမာႎုိင္ငံနဲႛ ဴမန္မာနအဖ စစ္အစုိးရတုိႛအဳကား သံတမန္ဆက္ဆံေရး စတင္ ထူေထာင္လုိက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛ အေရႀႚတီေမာ ႎုိင္ငံေတၾအဳကား သံတမန္ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္လုိက္တဲ့ အေဳကာင္းကုိ ဴမန္မာ နအဖစစ္အစုိးရ သတင္းစာေတၾကလည္း စက္တင္ဘာ ၂၉ရက္ေနႛက ေဖာ္ဴပခဲ့ပၝတယ္။

၂ ႎုိင္ငံအဳကား အဴပန္အလႀန္ သံအမတ္ အဆင့္ ကုိယ္စားလႀယ္မဵား ထားရႀိမယ့္ သံတမန္ ဆက္ဆံေရးအတၾက္ နအဖ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဦးဥာဏ္ဝင္း နဲႛ အေရႀႚတီေမာ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ ဟုိေဆး ဂူတားရားတုိႛ လက္မႀတ္ထုိးခဲ့ပၝတယ္။

အခုလုိ ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ႎႀစ္ဦး သေဘာတူ လက္မႀတ္ထုိးတာကုိ အေမရိကန္ႎုိင္ငံ နယူးေယာက္႓မိႂႚ ကုလသမဂၢ အစည္းအေဝးမႀာ ေရာက္ရႀိေနစဥ္ စက္တင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေနႛက ဴပႂလုပ္ခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အေရႀႚတီေမာႎုိင္ငံဟာ ဒီႎႀစ္အတၾင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္တဲ့ ပထမဆုံးႎုိင္ငံ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဴမန္မာႎုိင္ငံ လၾတ္လပ္ေရးရခဲ့တဲ့ ၁၉၄၈ ခုႎႀစ္ကတည္းကစလုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံနဲႛ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ထားတဲ့ ႎုိင္ငံေပၝင္း အခုဆုိရင္ ၉၃ ႎုိင္ငံ ရႀိသၾား႓ပီဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံကေန သံ႟ုံး သၾားေရာက္ဖၾင့္ထားတဲ့ ႎုိင္ငံေပၝင္း ၃၀ ရႀိ႓ပီး၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ သံ႟ုံး လာေရာက္ဖၾင့္လႀစ္ထားတဲ့ ႎုိင္ငံေပၝင္း ၂၈ ႎုိင္ငံရႀိပၝတယ္။ တ႟ုတ္နဲႛ အိႎၬိယ ၂ ႎုိင္ငံအေနနဲႛ သံ႟ုံးအဴပင္ မႎၩေလးမႀာ ေကာင္စစစ္ဝန္႟ုံး ဖၾင့္ထား႓ပီး၊ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္ႎုိင္ငံရဲ့ ေကာင္စစ္ဝန္႟ုံးဟာ စစ္ေတၾမႀာ ဖၾင့္ထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔