ကမႝာ့အကဵင့္အပဵက္ဆံုးသံုးႎိုင္ငံတၾင္ ဴမန္မာပၝဝင္

2008-01-04
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

iraq_oil-for-food_200px.jpg
အီရတ္ႎိုင္ငံတၾင္ ကုလသမဂၢ၏ ‘ရိကၡာအတၾက္ေရနံ’အစီအစဥ္ဴဖင့္ အစားအေသာက္ ခၾဲတမ္းရရႀိရန္ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းေနသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ ဆက္ဒမ္ ဟူစိန္ အစိုးရသည္ ထိုအစီအစဥ္ေအာက္တၾင္ ေဒၞလာ သန္းတေထာင္ေကဵာ္ဖိုး အလၾဲသံုးစား လုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ (Photo: AFP)

႓ပီးခဲ့တဲ့စက္တင္ဘာလက ဴပႂလုပ္ခဲ့တဲ့ သုေတသနေတၾအရ ကမႝာေပၞမႀာ အကဵင့္ပဵက္ ဴခအစားဆံုးႎိုင္ငံ (၃)ႎိုင္ငံအဴဖစ္ ဆိုမာလီယာ၊ ဴမန္မာ နဲႛ အီရတ္ႎိုင္ငံတိုႛကို သုေတသနအဖၾဲႚတခုက ေတၾႚရႀိေဳကာင္း ေဖာ္ဴပလိုက္ပၝတယ္။

ဂဵာမနီႎိုင္ငံ ဘာလင္အဴခစိုက္ TI ေခၞ ႎိုင္ငံတကာ အဂတိလိုက္စားမႁ ေစာင့္ဳကည့္အဖၾဲႚ (Transparency International) က ဴမန္မာအပၝအဝင္ ဆိုမာလီယာ နဲႛ အီရတ္တိုႛကို ကမႝာ့အကဵင့္ပဵက္ ဴခအစားဆံုး (၃) ႎိုင္ငံအဴဖစ္ ေဖာ္ဴပခဲ့တာပၝ။ ဒၝေပမဲ့ အီရတ္ ဒုတိယဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘာဟမ္ ဆာေလးက အီရတ္ရဲ့ အကဵင့္ပဵက္ဴခစားတဲ့ ဓေလ့ဟာ ႎိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝန္းနဲႛ ကုလသမဂၢရဲ့ ရိကၡာအတၾက္ေရနံ ဆိုတဲ့ အစီအစဥ္ေဳကာင့္ ဴဖစ္ရတာလိုႛ စၾပ္စၾဲေဴပာဆိုလိုက္ပၝတယ္။

ကုလသမဂၢရဲ့ စီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႛခံခဲ့ရတဲ့ ၁၉၉၆ ခုႎႀစ္ကေန ၂၀၀၃ ခုႎႀစ္အတၾင္း ေငၾေတၾ အလဟႍ သံုးစၾဲပစ္တာေဳကာင့္ အီရတ္ႎိုင္ငံ ပဵက္စီးသၾားခဲ့ရတယ္လိုႛ သူကဆိုပၝတယ္။

၁၉၉၀ ခုႎႀစ္ အီရတ္က ကူဝိတ္ကို ကဵႃးေကဵာ္လိုႛ ကုလသမဂၢက စီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႛဒဏ္ခတ္ အေရးယူ ခဲ့စဥ္မႀာ အီရတ္ဟာ ေရနံေရာင္း႓ပီး ရိကၡာနဲႛေဆးဝၝးဝယ္ယူခဲ့ရပၝတယ္။ ၂၀၀၀ ဴပည့္ႎႀစ္မႀာ သမတ ဆက္ဒမ္ဟူစိန္က ကုလသမဂၢ အစီအစဥ္ေအာက္မႀာ မသမာမႁေတၾ စတင္ဴပႂလုပ္ခဲ့တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ အဲဒီတုန္းက အီရတ္အစိုးရဟာ အေမရိကန္ေဒၞလာ သန္းတေထာင္ေကဵာ္ေလာက္ အလၾဲသံုးစား လုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ၂၀၀၅ ခုႎႀစ္က ေတၾႚရႀိခဲ့ပၝတယ္။

အခုေတာ့ အီရတ္မႀာ ဝန္႒ကီးေတၾ၊ ပၝလီမန္အမတ္ေတၾ၊ ႎိုင္ငံတကာ ကိုယ္စားလႀယ္ေတၾနဲႛ စီးပၾားေရး လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾ ပထမဆံုး အတူစုေပၝင္းေတၾႚဆံုဳကတဲ့ လာဘ္ေပးလာဘတ္ယူ တိုက္ဖဵက္ေရး ေဆၾးေႎၾးပၾဲကို ဇန္နဝၝရီ ၃ရက္ ဳကာသပေတးေနႛက ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။ ႎိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝန္းနဲႛ ညၟိႎိႁင္းေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ လိုအပ္ေပမဲ့ အီရတ္ႎိုင္ငံရဲ့ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ေတၾမႀာ ႎိုင္ငံဴခားဳသဇာသက္ေရာက္မႁ မရႀိေစရပၝဘူးလိုႛ အီရတ္ ဒုတိယ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ကေဴပာလိုက္ပၝတယ္။

အီရတ္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ႎူရီ အယ္လ္ မာလီကီကလည္း ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ဟာ စီးပၾားေရးဖၾံႚ႓ဖိႂးမႁနဲႛ အကဵင့္ပဵက္မႁ တိုက္ဖဵက္ေရးႎႀစ္ဴဖစ္ရမယ္လိုႛ ႎႀစ္သစ္အဓိဌာန္ဴပႂခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔