ူမန်မာ စစ်အစိုးရဟာ နောက်ဆုံးပေၞ ရေနံလူမိုက်ူဖစ်ေုကာင်း

2007-10-27
အီးမေးလ်
မှတ်ချက်ပေးပါ
Share
ပုံနှိပ်ပါ

Total_200px.jpg
တိုတယ်ရေနံကုမဍ္ဎဏီ၏ ထိုင်း-ူမန်မာနယ်စပ် နတ်အိမ်ထောင်ရြိ ဓာတ်ငြေႚပိုက်လိုင်းစခန်း တခုတြင် အင်ဂဵင်နီယာမဵားကို တြေႚူမင်ရပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP)

ကမ္တာမြာ ရေနံကို လက်နက်သဖြယ်၊ ခံတပ်သဖြယ် အသုံးူပ္ဘြပီး သက်ဆိုးရြည်နေုကတဲ့ ိံိုင်ငံအစိုးရတေထြဲမြာ ူမန်မာိံိုင်ငံက စစ်အစိုးရဟာ နောက်ဆုံးပေၞရေနံလူမိုက်ူဖစ်ေုကာင်း သတင်း ဆောင်းပၝးတပုဒ် အမေရိကန် ူပည်ထောင်စု လော့စ်အိန်ဂဵလိစ်တိုင်း သတင်းစာမြာ ဖေၞူပလိုက် ပၝတယ်။

္ဘပီးခဲ့တဲ့သောုကာနေႚက အမေရိကန်သမတ မင်္စတာဘြတ်ြရ်က ူမန်မာစစ်အစိုးရအပေၞ စီးပြားရေး ပိတ်ဆိုႛမြ အသစ်တရပ် ခဵမြတ်လိုက်ပၝတယ်။ ဒၝပေမယ့် ရေနံနဲႚသဘာဝဓၝတ်ငြေႛကို ရောင်း္ဘပီး အ္ဇိံရာယ်က သက်သာခြင့်ကို ဝယ်ယူတဲ့ အစိုးရမဵားအသင်းထဲကို ူမန်မာ စစ်အစိုးရလဲ ဝင်ခြင့်ရ သြားခဲ့္ဘပီး ရေနံလူမိုက် စာရင်းဝင်ူဖစ်သြားပၝ္ဘပီလိုႛ လော့အိန်ဂဵလိတိုင်း သတင်းစာမြာ ဆောင်းပၝးရြင် မိုက်ကယ်ရော့စ်က သူႚရဲႚဆောင်းပၝးကို အစခဵီထားပၝတယ်။

ူမန်မာဟာ အာရမြြာ ူမန်ူမန်ဆန်ဆန် ဋ္ဌကီးထြားလာနေတဲ့ လောင်စာတင်ပိုႚတဲ့ိံိုင်ငံ ူဖစ်္ဘပီး တရုတ်ကတော့ ကမ္တာမြာ ူမန်ူမန်ဆန်ဆန် ဋ္ဌကီးထြားလာနေတဲ့ လောင်စာတင်သြင်းတဲ့ ိံိုင်ငူံဖစ်ပၝတယ်။ ္ဘပီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းက ူမန်မာစစ်အစိုးရဟာ အ္ဋိံိယနဲႚ တောင်ကိုရီးယားကို ဘေးဖယ်္ဘပီး အဋ္ဌကီးဆုံး ကမ်းလြန်လုပ်ကြကိံြစ်ခုက သဘာဝဓၝတ်ငြေႚတေကြို ရေရြည် ထုတ်ယူခြင့် တရုတ်ကိုပေးအပ်ခဲ့ပၝတယ်။ အူပန်အလြန်အားူဖင့် တရုတ်ကလဲ ကုလသမဂ္ဂရဲႚ ူမန်မာိံိုင်ငံအပေၞ ပိတ်ဆိုႚ ဒဏ်ခတ်မယ့်ကိင်္စကို တားဆီးပေးခဲ့ပၝတယ်။

ူမန်မာစစ်အစိုးရက သဘာဝဓၝတ်ငြေႛကို တရုတ်ကိုတင်ပိုႚတာဟာ ူမန်မာူပည်သူတေအြတြက် ခၝးသည်းလတြဲ့ ကိင်္စပၝ။ တကယ်တော့ ူမန်မာဟာ အိမ်နီးခဵင်းထိုင်းနဲႚ ဘဂဿလားဒေ့ြရ်တိုႚလောက် ဓၝတ်ငြေႚမထြက်ပၝဘူး။ ဒၝပေမယ့် စစ်အစိုးရရဲႚ ညံႛဖဵင်းမြေုကာင့် ဆင်းရဲမြဲတေလတြဲ့အခၝ ကိုယ်ထုတ်တဲ့ ဓၝတ်ငြေႚကို ကိုယ်မသုံးစြဲိံိုင်ပဲ ထုတ်ရောင်းရပၝတယ်။ ဒီလိုနဲႚ ူမန်မာိံိုင်ငံရဲႚ ဆင်းရဲမြဲတေမဟြာ ူမန်မာစစ်အစိုးရအတြက် ထြက်ပေၝက်ဋ္ဌကီး ူဖစ်လိုႚနေပၝတော့တယ်။ တူခားိံိုင်ငံတြေ သယံဇာတရြားပၝး လာခဵိန်မြာ ူမန်မာိံိုင်ငံရဲႚ သဘာဝဥင်္စာဓနတေကြ စစ်အစိုးရကို အာဏာူမဲအောင်၊ အကဵင့်ပဵက်ူမဲ ပဵက်အောင်၊ လူမပြဋိပက္ခတြေ ူဖစ်ူမဲူဖစ်အောင် ဖန်တီးပေးသလိုူဖစ်နေပၝတယ်။ ရေနံလူမိုက်တေရြဲႚ ထူးူခားခဵက်က အင်အားဋ္ဌကီး ိံိုင်ငံတေဆြီကနေ ိံိုင်ငံရေး အကာအကြယ်ကို ဝယ်ယိူံိုင်စြမ်း ရြိုကတာပၝပဲလိုႛ ဆောင်းပၝးမြာ ဖေၞူပပၝတယ်။

ဆူဒန်သမ္ထတဟာ တရုတ်ကိုရေနံရောင်း္ဘပီး ဒၝဖေၝဒေသ လူသတ်ပြဲကိင်္စကို မိြန်ဖေဵာ့ပစ်ပၝတယ်။ ဂီနီအစိုးရဟာလဲ လူႚအခြင့်အရေး မြတ်တမ်းဆိုးရြားလြပေမယ့် ရေနံထြက်တာေုကာင့် အမေရိကန် ူပည်ထောင်စုရဲႚ မိတ်ကောင်း ဆြေကောင်းူဖစ်လိုႛနေပၝတယ်။ ဒီမိုကရေစီ လုံးဝမကဵပဲ အုပ်ခဵြပ်နေတဲ့ ဆော်ဒီတော်ဝင် မိသားစုလဲ ထိုႚအတူပၝပဲ။ ဗာလနံ လူမိုက်တေဟြာ သဘောတူ စာခဵြပ်တေကြိုလဲ စက္ကစြုတ်လို သဘောထားုကတာပၝ။ အီရန်ဟာ ိူံကလီယား မူပန်ႛပြားရေး စာခဵြပ်ကို ဖေၝက်ဖဵက်္ဘပီး ယူရေနီယံ စုဆောင်းခဲ့ပေမယ့် အ္ဇိံရာယ် မကဵရောက်အောင် ရေနံနဲႚကာခဲ့ပၝတယ်။ စီးပြားရေးပိတ်ဆိုႚတဲ့ ဒဏ်တေကြိုလဲ လစ်ဗဵားနဲႚ အီရတ်လိုပဲ ရေနံနဲႚလေဵာ့ပၝး သက်သာစေခဲ့ပၝတယ်။

ကမ္တာရဲႚ ရေနံငတ်မြတ်မြေုကာင့် မိံြစ်မဵိြႚဘြယ်ရာ အစိုးရတေဟြာ ခဵမ်းသာလာုက္ဘပီး စီးပြားရေး ပိတ်ဆိုႚတာကိုလဲ အမမြထားုကတော့ပၝဘူး။ သမ္ထတဘြတ်ြရ်က တဖက်သတ် စီးပြားရေး ပိတ်ဆိုႚပေမယ့် အမေရိကန်နဲႚ မဟာမိတ်တေကြ ရေနံမဝယ်ရင်လဲ တူခားိံိုင်ငံတေကြ ဝယ်ုကမြာမိုႚ စြမ်းအင်ရင်းူမစ်ရြိတဲ့ ူမန်မာနဲႚ တူခားအစိုးရတေဟြာ ငေမြာတေနြဲႚ မိတ်ဆြေတြေ ဝယိံိုင်ုကမြာူဖစ်ပၝတယ်။ ရေနံလူမိုက်တေရြဲႚ ိံိုင်ငံရေးုသဇာဟာ ကမ္တာ့ရေနံ ပေၝက်စေဵးအပေၞ မီတြည်နေတာမိုႚ ရေနံစေဵးတက်ရင် ုသဇာတက်္ဘပီး ရေနံစေဵးကဵရင် ုသဇာကဵမြာပၝ။ တကယ်လိုႚ အမေရိကန် လြတ်တော်က ရေနံတင်သြင်းတာကို အဋ္ဌကီးအကဵယ် လ္တေွာ့ခဵလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ရေနံစေဵး ကဵဆင်းသြားဘြယ်ရြ္ဘိပီး ူမန်မာ၊ ဆူဒန်နဲႛ အီရန်တိုႛ အုကပ်ရိုက်သြားိံိုင်ပၝတယ်။

ဒၝပေမယ့် လက်ရြိရေနံပေၝက်စေဵးကတော့ တက်္ဘပီးရင်းတက်နေတာူဖစ်္ဘပီး မနေႛက ရေနံစိမ်းတစည် ကို ဒေၞလာ ၉၀ကေဵာ်နဲႚ စံခဵိန်သစ်တင်ခဲ့ပၝတယ်။ မုကာခင် ရေနံတစည်ကို ဒေၞလာ ၁၀၀ ကေဵာ် သြားတော့မြာ ူဖစ်တယ်လိုႚ လော့စအိန်ဂဵလိတိုင်း သတင်းစာမြာ ဆောင်းပၝးရြင် မိုက်ကယ်ရော့စ် က ရေးသားထားပၝတယ်။

ကွန်မင့်များ (0)
Share
ဆိုက်တခုလုံးသို့