ဴမန္မာတိုင္းရင္းသား ကေလးငယ္မဵားကို ထိုင္းမႀာ ေရာင္းစားေန

2006-08-07
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ထုိင္းႎိုင္ငံေဴမာက္ပိုင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛ နယ္စပ္ေဒသေလ႖ာက္က ေတာင္ေပၞတိုင္းရင္းသား ကေလးငယ္ေတၾကို တန္ဖိုး ဘတ္ေငၾ ၁၀၀(ကဵပ္ ၃,၃၀၀)ေလာက္နဲႛတင္ ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းေတၾဆီ ေရာင္းစားေန႓ပီး သူေတာင္းစားေတၾအဴဖစ္ ခိုင္းေစတာေတၾ၊ ဴပည့္တန္ဆာအဴဖစ္ အတင္း ခိုင္းေစတာေတၾ ဴပႂလုပ္ေနတယ္လိုႛ ခဵႂလာလၾန္ကၾန္ တကၠသိုလ္က ပညာရႀင္ မစၤတာ ဆၾမ္ပုန္ ဂဵိထရာဒက္ပ္က ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။

မစၤတာဆၾမ္ပုန္ဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံ တာခဵီလိတ္္႓မိႂႚ နယ္စပ္ မဲဆိုင္႓မိႂႚအပၝအဝင္ ခဵင္း႟ိုင္ေဒသအတၾင္းမႀာ ေလ့လာေရးေတၾ ဴပႂလုပ္ခဲ့႓ပီးေနာက္၊ အဲဒီ ေဒသတဝိုက္ အေဴခအေနဟာ အေတာ္စိုးရိမ္ဖၾယ္ဴဖစ္ေဳကာင္း ဴမန္မာႎိုင္ငံက ကေလးေတာ္ေတာ္မဵားမဵားဟာ ထုိင္းႎိုင္ငံအတၾင္း ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းေတၾဆီမႀာ ေရာင္းစားခံေနရေဳကာင္း ေဴပာဆိုပၝတယ္။ ဒီအထဲမႀာ တႎႀစ္အ႟ၾယ္ ကေလးငယ္ေတၾလဲ ပၝဝင္ကာ အဲဒီကေလးေတၾကို ေလးငၝးနႀစ္ အ႟ၾယ္ထိေရာက္ေအာင္ ဴပႂစုပဵိႂးေထာင္႓ပီး ေရာင္းစားေနတာလိုႛ သူကေဴပာဴပပၝတယ္။

အဲဒီ ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းေတၾဟာ ဒီလုပ္ငန္းကို က႗မ္းကဵင္လိမၳာစၾာ လုပ္ကိုင္ေန႓ပီး အဴမတ္အစၾန္းေတၾ အမဵား႒ကီးရရႀိေနတာလိုႛလဲ ရႀင္းဴပပၝတယ္။ ဒီထဲကမႀ ကံေကာင္းစၾာပဲ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖၾဲႛေတၾက တခဵိႂႚကေလးေတၾကို ကယ္တင္ႎိုင္ခဲ့႓ပီး တခဵိႂႚအဖၾဲႚေတၾက ကယ္ဆယ္ေရးေဂဟာ ဖၾင့္လႀစ္ထားရႀိကာ ကေလး ၁၀၀ခန္ႛကို ေစာင့္ေရႀာက္ထားတယ္လိုႛ ဆုိပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ ဒီအဖၾဲႚအစည္းေတၾဟာ ေငၾေဳကး ဴပည့္စံုလံုေလာက္မႁမရႀိဘဲ အစိုးရဆီကလဲ လံုးဝ ေထာက္ပံံ့မႁမရဘူးလိုႛ ဆုိပၝတယ္။

ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ တပ္ခ္စင္အေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ခရီးစဥ္အတၾင္း အခုလို ကေလးငယ္ေတၾ ေရာင္းအစားခံေနရတဲ့ အေရးကိစၤကို ေဆၾးေႎၾးပၝ့မလားဆို႓ပီး သူႛအေနနဲႛ သံသယ ဴဖစ္မိတယ္လိုႛ မစၤတာဆၾမ္ပုန္က ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔