၁၃ႎႀစ္အ႟ၾယ္ တူမငယ္အား အေဒၞဴဖစ္သူက ထုိင္းႎိုင္ငံတၾင္ လာေရာက္ေရာင္းခဵ

2006-07-03
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
trafficked_girl_200px.jpg

အသက္ ၁၃ ႎႀစ္အ႟ၾယ္ ဴမန္မာအမဵိႂးသမီးငယ္တဦးကုိ အေဒၞေတာ္စပ္သူက ထုိင္းဴမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္႓မိႂႚမႀာ ဘတ္ေငၾ တေသာင္းနဲႛ ေရာင္းခဵဖုိႛ ႒ကိႂးစားေနတုန္း ဴမန္မာ လူမႁေရးအသင္းတသင္းက တူမဴဖစ္သူအား ကယ္တင္႓ပီး အေဒၞဴဖစ္သူကုိလည္း ထုိင္း အာဏာပုိင္ေတၾလက္ထဲ လၿဲအပ္ႎုိင္ခဲ့ေဳကာင္း Network Media သတင္းအုပ္စုက ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

မခဵိႂေထၾးအမည္ရႀိ အသက္ ၂၉ ႎႀစ္အ႟ၾယ္ ဴမန္မာအမဵိႂးသမီးတဦးဟာ မိန္းကေလးငယ္တဦးကုိ ထုိင္းဘတ္ေငၾတေသာင္းနဲႛ ေရာင္းခဵဖုိႛရႀိေဳကာင္း မဲေဆာက္႓မိႂႚ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္တဆုိ္င္မႀာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ စေနေနႛက လာေရာက္ ေစဵးညၟိခဲ့တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္၊၊ ဒီအခဵိန္မႀာ မဲေဆာက္႓မိႂႚက ဴမန္မာ အလုပ္သမားေတၾအေရးကုိ ကူညီေဆာင္႟ၾက္ေပးေနတဲ့ အေဝးေရာက္ ဧရာဝတီ လူမႁေရးအသင္းက အသင္းဝင္ ကုိလႀမင္းက ဳကားသိ႓ပီး အခဵိန္မီ ဝင္ေရာက္ ကယ္တင္ လုိက္ႎုိင္ခဲ့ေဳကာင္း ကုိလႀမင္းက ေဴပာဴပပၝတယ္၊၊

ကုိလႀမင္း။ ။ လမ္းေဘး ကေလကေခဵပံုစံမဵႂိးနဲႛ ကဵေနာ္လည္း ဝင္႓ပီး ေဴပာရတာေပၝ့။ ေစဵးစကားေဴပာတ၊ာ ဒီေကာင္မေလးကို ဘယ္လိုပံုစံနဲႛေရာင္းမႀာလဲ ဘာညာေပၝ့ေနာ္။ သူကေတာ့ ႒ကိႂက္တဲ့ပံုစံနဲႛ ခိုင္းလိုႛရတယ္။ သူကေတာ့� အဴပတ္ေရာင္းမႀာေပၝ့။ ပိုက္ဆံတေသာင္းနဲႛ သူအဴပတ္ေရာင္းမႀာေပၝ့။ အဲဒၝနဲႛကဵေနာ္ကလည္း တေသာင္းနဲႛဆို တေသာင္းေပၝ့။ ကဵေနာ္ဝယ္မယ္။ ဒၝေပမယ့္ ဒီေကာင္မေလး အေနအထားကို ကဵေနာ္စစ္ေဆး ဳကည့္ခဵင္တယ္ ဘာညာေပၝ့ေနာ္။ ေဴပာ႓ပီးေတာ့ အယံုသၾင္းရတာေပၝ့ဗဵာ။

ကုိလႀမင္းက ေငၾသၾားယူမယ္လုိႛ အေဳကာင္းဴပ ေဴပာဆုိ႓ပီး ဧရာဝတီလူမႁေရးအသင္းက တာဝန္ရႀိသူေတၾနဲႛ ေဆၾးေႎၾးတုိင္ပင္ခဲ့တယ္လုိႛ ေဴပာပၝတယ္၊၊ အဲဒီေနာက္ ကုိလႀမင္းဟာ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ကုိ ဴပန္လာ႓ပီး အေဒၞဴဖစ္သူနဲႛ အေရာင္းအဝယ္ကိစၤကုိ ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္၊၊ ေရာင္းခဵခံရမယ့္ ၁၃ ႎႀစ္အ႟ၾယ္ ဴမန္မာအမဵိႂးသမီးငယ္ဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံဘက္ဴခမ္းမႀာရႀိတဲ့ သကႆန္းညီေနာင္မႀာ ေရာက္ရႀိေန႓ပီဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ေနာက္တေနႛကဵမႀ လာေရာက္ ပုိႛေဆာင္ေပးမည္ဴဖစ္ေဳကာင္း အေဒၞဴဖစ္သူက ကုိလႀမင္းကုိ ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္၊၊

ခဵိန္းဆုိထားတဲ့ေနႛမႀာ အဲဒီေကာင္မေလးကုိ ဝယ္ယူဖုိႛ လူမဵိႂးဴခားတေယာက္လည္း လာေရာက္ ေစာင့္ဆုိင္းေနခဲ့တာေဳကာင့္ ကုိလႀမင္းအေနနဲႛ ႓ပိႂင္လုဝယ္ဖုိႛ ႒ကိႂးစားခဲ့ရတယ္လုိႛ ေဴပာပၝတယ္၊၊ ေနာက္ဆံုးမႀာ ဧရာဝတီအသင္းက လူ႒ကီးေတၾ ပၝဝင္လာတဲ့အတၾက္ ကုိလႀမင္းအေနနဲႛ မိန္းကေလးကုိ ဝယ္ယူဖုိႛ အခၾင့္အလမ္းသာသၾားတယ္လုိႛ ေဴပာပၝတယ္၊၊

အေဒၞဴဖစ္သူနဲႛ ေရာင္းစားခံရမယ့္ တူမမိန္းကေလးတုိႛ ေရာက္လာခဵိန္မႀာ ဧရာ၀တီအသင္းက တာဝန္ရႀိသူေတၾက သူတုိႛႎႀစ္ဦလံုးကုိ အသင္း႟ံုးကုိေခၞသၾား႓ပီး စစ္ေဆးေမးဴမန္းမႁေတၾ လုပ္႓ပီးတဲ့ေနာက္ အေဒၞဴဖစ္သူကုိ ထုိင္းအာဏာပုိင္ေတၾလက္ထဲ အပ္ႎႀံလုိက္တယ္လုိႛ ကုိလႀမင္းက ေဴပာပၝတယ္၊၊

အေဒၞဴဖစ္သူဟာ အလုပ္ရႀာေပးမယ္ဆုိ႓ပီး သူမကုိ ေခၞလာတာဴဖစ္တယ္လုိႛ ေရာင္းစားခံရတဲ့ မိန္းကေလးက ေဴပာပၝတယ္၊၊

မိန္းကေလး။ ။ သံုးလရႀိ႓ပီ၊ အေဒၞနဲႛ အလုပ္လုပ္ဖိုႛတဲႛ သူေခၞလာခဲ့တယ္။ အေဖက လယ္လုပ္တယ္။ အေမက ေစဵးေရာင္းတယ္။ အေဒၞေခၞတယ္ဆိုေတာ့ လုိက္သၾားလိုႛေဴပာတယ္။ သမီး အရမ္းဝမ္းနည္းတယ္၊ သမီးစိတ္ထဲမႀာ အဲလိုမရႀိဘူး။ အေဒၞကို ဖမ္းခိုင္းခဵင္တယ္။

ဒီမိန္းကေလးဟာ ကရင္ဴပည္နယ္ သထုံ႓မိႂႚနယ္မႀာရႀိတဲ့ ေကဵး႟ၾာတရၾာက ဴဖစ္႓ပီး ေမၾးခဵင္း ၆ ေယာက္ထဲမႀာ ဒုတိယ အ႒ကီးဆံုးဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ မိသားစု စားဝတ္ေနေရး မေဴပလည္တာေဳကာင့္ အေဒၞဴဖစ္သူနဲႛ ထုိင္းႎုိင္ငံမႀာ အလုပ္လုပ္ဖုိႛ မိဘေတၾက ထည့္ေပးလုိ္က္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ စက္႟ံုေတၾမႀာ အလုပ္လုပ္ ေငၾရႀာ႓ပီး မိဘေတၾဆီ ေငၾပုိႛဖုိႛ ရည္႟ၾယ္ကာ အေဒၞဴဖစ္သူနဲႛ အခုလုိ လုိက္လာခဲ့တာ ဴဖစ္ေဳကာင္း သူမက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဒီေရာင္းစားခံရတဲ့ မိန္းကေလးကုိ အေဝးေရာက္ ဧရာဝတီ လူမႁေရးအသင္းက ေစာင့္ေရႀာက္ထားတယ္လုိႛ အသင္း နာယကဴဖစ္သူ ဦးေသာင္းလႁိင္က ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဦးေသာင္းလႁိင္။ ။ ကေလးမေလး ေလာေလာဆယ္ ေစာင့္ေရႀာက္မႁတာဝန္ကို ကဵေနာ္တိုႛက ဴပန္႓ပီးေတာ့ ေစာင့္ေရႀာက္ထားပၝတယ္။ ကေလးမေလးရဲႛ ဘဝေရႀႚေရးနဲႛ ဴဖစ္ခဵင္တာေတၾကို ေဝၝလ္ဗီးရႀင္း (World Vision)က ေန႓ပီးေတာ့ ဒီ ကေလးမေလးက တကယ္လိုႛ မိဘရပ္ထံ ဴပန္ခဵင္တာလား၊ ဒၝမႀမဟုတ္လိုႛရႀိရင္ ဒီမႀာ သူႛရဲႛ ဘ၀ေရႀႛေရးအတၾက္ တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေဳကာင္း တခုခု အလုပ္လုပ္ခဵင္သလား၊ ေမၾးစားခံခဵင္သလား ဆိုတဲ့ အပိုင္းေတၾကို ေဝၝလ္ဗီးရႀင္းက ကမ္းလႀမ္းထားတာ ရႀိပၝတယ္။

အခုေတာ့ အေဒၞဴဖစ္သူ မခဵိႂေထၾးကုိ မဲေဆာက္႓မိႂႚ ရဲအခဵႂပ္ခန္းမႀာ ခဵႂပ္ေႎႀာင္ထား႓ပီး ႟ုံးတင္စစ္ေဆးဖုိႛ ရႀိပၝတယ္၊၊ ဴပစ္မႁထင္ရႀားမယ္ဆုိရင္ မခဵိႂေထၾးဟာ ထုိင္းလူကုန္ကူးမႁ တုိက္ဖဵက္ေရး ဥပေဒအရ အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႎႀစ္ကေန ၁၀ႎႀစ္အထိ ကဵခံရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

႓ပီးခဲ့တဲ့ လတုန္းကလည္း မဲေဆာက္႓မိႂႚမႀာ ဴမန္မာအမဵိႂးသမီးတဦးကုိ ဴပည့္တန္ဆာရံု ေရာင္းခဵခံရစဥ္မႀာ ဧရာဝတီအသင္းက ဝင္ေရာက္ ကူညီေပးခဲ့ေပမယ့္ မေအာင္ဴမင္ခဲ့ဘူးလုိႛ သိရပၝတယ္၊၊ ဧရာဝတီ လူမႁေရးအသင္းဟာ ဴမန္မာအလုပ္သမားေတၾဳကား ႒ကံႂေတၾႛေနရတဲ့ တဴခား လူမႁအခက္အခဲေတၾကုိပၝ တတ္အားသေ႟ၾႚ ကူညီေဆာင္ရၾက္ေပးေနတယ္လုိႛ ဒီအသင္းနာယက ဦးေသာင္းလႁိင္က ေဴပာဳကားပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔