အမေရိကန်သမတဋ္ဌကီး ဂေဵာ့ြရ် ဘြတ်ြရ် ူမန်မာစစ်ခေၝင်းဆောင်တေကြို ထပ်မံအရေးယူ


2007.10.20

bush_unga_150px.jpg
ကုလသမဂ္ဂ အထြေထြေ ညီလာခံတြင် စက်တင်ဘာ ၂၅ရက်နေႛက အမေရိကန် သမတ ဂေဵာ့ခဵ် ဒဗလဵြ ဘုြရ်သည် ူမန်မာိံိုင်ငံိံြင့် ပတ်သက်၍ ေူပာုကားခဲ့ ပၝသည်။ ထိုနေႛမြာပင် အမေရိကန်ူပည်ထောင်စုသည် ူမန်မာစစ်အစိုးရအပေၞ ူပစ်ဒဏ်အသစ်မဵား ခဵမြတ် ခဲ့္ဘပီး ူမန်မာ့ ဒီမိုကရေစီရေး အတြက် ိံိုင်ငံတကာမြ ဝိုင်းဝန်း ကူညီပံ့ပိုးုကရန် တိုက်တြန်းခဲ့ပၝသည်။ (Photo: AFP)

အမေရိကန်သမတ ဘြတ်ြရ်က ူမန်မာစစ်အစိုးရကို ပိတ်ဆိုႛအရေးယူတာကို သောုကာနေႛမြာ ထပ်မံတိုးခဵဲႛလိုက်္ဘပီး၊ ္ဘငိမ်းခဵမ်းစြာဆ္ဋိံူပသူတေကြို ရက်ရက်စက်စက် ႌြင်းပန်း သတ်ူဖတ်သူတေလြိုႛ လဲ စစ်အစိုးရ ခေၝင်းဆောင်တေကြို ေူပာဆိုလိုက်ပၝတယ်။

အခုလို အရေးယူရတာနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး သမတ ဘြတ်ြရ်က မိန်ႛခြန်းေူပာုကားရာမြာ ူမန်မာူပည်သူတြေ အနေနဲႛ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛရဲႛ အကူအညီတေကြို တောင်းခံနေပၝတယ်။ ဒၝကို ကဋ္ဋန်တော်တိုႛက လစ်လဵရြမြထားိံိုင်ပၝဘူးလိုႛ ေူပာဆိုသြားပၝတယ်။

အမေရိကန် အစိုးကနေ ဘ္ပာရေးအရ အရေးယူထားတဲ့ ူမန်မာစစ် အစိုးရ ခေၝင်းဆောင်တြေ စာရင်းကို ထပ်မံတိုးခဵဲႛ အရေးယူလိုက်တာ ူဖစ်ပၝတယ်။ အခုလို အရေးယူတာဟာ တလအတြင်း ဒုတိယ အဋ္ဌကိမ်ူဖစ်ပၝတယ်။

မတရား ိံြိပ်စက်သတ်ူဖတ် နေတာတေကြို ရပ်ပေးဖိုႛ ကမ္တာက တောင်းဆိုတာ ကိုတောင်မြ စစ်အစိုးရ လိုက်လ္တေွာိံိုင်ူခင်းမရြိဘူးလိုႛ သမတ ဘြတ်ြရ်က သတင်းထောက်တေကြို ေူပာဆိုခဲ့ပၝတယ်။

ဒၝူပင် ူမန်မာူပည်သူတေရြဲႛ လြတ်လပ်စြာ နေထိုင်လိုတဲ့ ဆ္ဋိံကိုလည်း စစ်အစိုးရ ူငင်းပယ်နေတယ်လိုႛ သမတ ဘြတ်ြရ်က ေူပာပၝတယ်။

္ဘပီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္ဇပတ်တေအြတြင်း ူမန်မာူပည်မြာ အုကမ်းဖက်ဖမ်းဆီး သတ်ူဖတ်တာတေကြို ရပ်တန်ႛပေးဘိုႛ ဒၝ့အူပင် အထိမ်းသိမ်းခံထားရတဲ့ ဒေၞအောင်ဆန်းစုုကည်နဲႛ တြေႛဆုံဆြေးေိံြးရေး လုပ်ဘိုႛ ိံိုင်ငံတကာက တိုက်တြန်း တောင်းဆိုတာတြေ မအောင်ူမင် တဲ့နောက်မြာ အခုလို ရေးယူတာတြေ ူဖစ်လာခဲ့တာပၝ။

္ဘပီးခဲ့တဲ့လကုန်ပိုင်းက ူမန်မာစစ်ခေၝင်းဆောင် ၁၄ ဦးကို ငြေေုကးပိတ်ဆိုႛ အရေးယူတာခဲ့္ဘပီး အခု အခၝ နောက်ထပ် ထပ်မံတိုးခဵဲႛလိုက်တာ ူဖစ်ပၝတယ်။

ူမန်မာစစ်အစိုးရကို ဘ္ပရေး ဆိုင်ရာအရေးယူထားတဲ့ စာရင်း ထဲမြာနောက်ထပ် ူမန်မာစစ်ဗိုလ်ခဵြပ် ၁၁ ဦးရဲႛ အမည်တေကြို ထပ်မံတိုးခဵဲႛ ထည့်သြင်းလိုက်ေုကာင်း အမေရိကနိံိုင်ငံ ဘ္ပာရေး ဝန်ဋ္ဌကီးဌာန ကနေ သောုကာနေႛမြာ ထုတ်ူပန် ေုကူငာပၝတယ်။

ူမန်မာစစ်အစိုးရရဲႛ ူပည်သူတေအြပေၞ အုကမ်းဖက် ဖိံြိပ်မြတေအြတြက် အရေးယူခံရမယ်လိုႛ အမေရိကန်သမတဋ္ဌကီး ဘြတ်ြရ်က ရြင်းရြင်းလင်းလင်း ေူပာဆိုထား္ဘပီး ူဖစ်ေုကာင်း၊ ဘ္ပာရေး ဝန်ဋ္ဌကီးဌာနရဲႛ ိံိုင်ငူံခားငြေေုကး ဆက်သြယ်မဆြိုင်ရာ ထိန်းခဵြပ်ရေး ဌာန အဋ္ဌကီးအကဲကနေ ေူပာဆိုပၝတယ်။

ဖိံြိပ်တဲ့ ူမန်မာူပည်က စစ်အာဏာရြင်တေကြို ပိုမိုထိရောက်တဲ့ ပိတ်ဆိုႛ အရေးယူတာတြေ လုပ်မယ်လိုႛ ္ဘပီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေႛက အမေရိကနိံိုင်ငံ နယူးယောက်္ဘမိြႛ မြာ ူပလြုပ်တဲ့ ကမ္တာ့ကုလသမဂ္ဂ အထြေထြေ ညီလာခံမြာ မိန်ႛခြန်းေူပာစဉ်က အမေရိကန်သမတ ဂေဵာ့ဘြတ်ြရ်က ေူပာဆိုခဲ့ပၝတယ်။

အဲဒိနောက် အခုလို ူမန်မာ စစ်ခေၝင်းဆောင်တေအြပေၞ ငြေေုကးဆိုင်ရာ ပိတ်ဆိုႛ အရေးယူမြတေကြို လုပ်ဆောင်လာခဲ့တာပၝ။ ္ဘပီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေႛမြာ ဘ္ပာရေးဆိုင်ရာ အရေးယူူခင်းခံရတဲ့ ူမန်မာစစ်အစိုးဗိုလ်ခဵြပ် ၁၄ ဦးရဲႛ အမည်စာရင်းတေကြိုဖေၞူပခဲ့ပၝတယ်။

သောုကာနေႛတုန်းက နောက်ထပ် ၁၁ ဦးကို ထပ်မံတိုးခဵဲႛ ထည့်သြင်းလိုက်ေုကာင်း ေုကညာတာပၝ။

ဒီနောက်ထပ် တိုးခဵဲႛ ထည့်သြင်းလိုက်တဲ့ ူမန်မာစစ်ခေၝင်းဆောင်တေရြဲႛ အမည်စာရင်းကတော့-

ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ဋ္ဌကီး ဗိုလ်မြြးခဵြပ် တငိံိုင်သိန်း၊ ဆက်သြယ်ရေး၊ ေုကးနန်းနဲႛ စာတိုက်ဝန်ဋ္ဌကီး ဗိုလ်မြြးခဵြပ် သိန်းဇော်၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ဋ္ဌကီး ဗိုလ်ခဵြပ် စောထြန်း၊ ပညာရေးဝန်ဋ္ဌကီး ဒေၝက်တာခဵမ်း္ဘငိမ်း၊ လ္တွပ်စစ်ဝန်ဋ္ဌကီး ဗိုလ်မြြးဋ္ဌကီး ဇော်မင်း၊ ဘ္ပာရေးဝန်ဋ္ဌကီး ဗိုလ်ခဵြပ်လထြြန်း၊ စက်မြ ၂ ဝန်ဋ္ဌကီး ဗိုလ်ခဵြပ် စောလြင်၊ စီမံကိန်း ဝန်ဋ္ဌကီးဌာန ဝန်ဋ္ဌကီး ဦးစိုးသာ၊ သိပဍ္ဎံနဲႛနည်းပညာ ဝန်ဋ္ဌကီး အလုပ်သမားဝန်ဋ္ဌကီး ဦးသောင်း၊ ကဵမ္ထာရေးဝန်ဋ္ဌကီး ဒေၝက်တာကေဵာ်ူမင့်နဲႛ ရန်ကုန်္ဘမိြႛတော်ဝန် ဗိုလ်မြြးခဵြပ် အောင်သိန်းလင်း၊ တိုႛူဖစ်ုကပၝတယ်။

အမေရိကန်အစိုးရရဲႛ ဘဏ္ပရေးဆိုင်ရာ ပိတ်ဆိုႛအရေးယူမဟြာ စစ်အစိုးရ အဖဲြႛဝင်တြေ၊ စစ်အစိုးရက ဖဲြႛစည်းထားတဲ့ ုကႛံခိုင်ဖြံႛ္ဘဖိြးရေး အဖဲြႛခေၝင်းဆောင်တြေ၊ စစ်အစိုးရရဲႛ စီးပြားရေးလုပ်ငန်းတြေ၊ စစ်အစိုးရ အပေၝင်းအပၝတြေ၊ ဒၝ့အူပင် စစ်အစိုးရပိုင် ထိန်းခဵြပ်ထားတဲ့ ဘဏ် ၃ ခု စတာတြေ အားလုံးအဋ္ဌကံြးဝင်မြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

ဒီဘ္ပာရေးဆိုင်ရာ အရေးယူမြ ဥပဒေအရ စစ်အစိုးရ ခေၝင်းဆောင်ပိုင် ငြေေုကးတေကြို အမေရိကန် ိံိုင်ငံ အပၝအဝင် အမေရိကန်နဲႛ ပတ်သက် ဆက်စပ်နေတဲ့ ငြေေုကးစနစ် အားလုံးမြာ ဝင်ရောက် အသုံးူပခြြင့် ပိတ်ပင်မြာ ူဖစ်သလို၊ စစ်အစိုးရပိုင် ငြေေုကးတေကြိုလည်း ရြာဖြေတြေႛရြိခဲ့ရင် ခဵိတ်ပိတ် သိမ်းဆည်းမြာ ူဖစ်ပၝတယ်။

အဲဒီလိုပဲ အမေရိကန် ိံိုင်ငံသားတြေ၊ အမေရိကန် စီးပြားရေးလုပ်ငန်းရြင်တြေ အနေနဲႛ ဒီအမည် စာရင်းပၝ စစ်အစိုးရ ခေၝင်းဆောင်တေနြဲႛ ငြေေုကးဆိုင်ရာ ပတ်သက်ခြင့်ကိုလည်း တပၝတည်း ပိတ်ပင်ထား ပၝတယ်။ သမတ ဘြတ်ြရ်ရဲ့ မိန်ႛခြန်းေူပာုကားခဵက် အူပည့်အစုံကို ဦးဘအောင်ကတင်ူပထားပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။