လံုဴခံႂေရးေကာင္စီကိစၤ ဆန္ႛကဵင္ရန္ အပစ္အခတ္ရပ္အဖၾဲႚအစည္းမဵား ဖိအားေပးခံရ

2006-09-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ကုလသမဂၢလံုဴခံႂေရးေကာင္စီကေန ဴမန္မာ့အေရး ဝင္ေရာက္ေဴဖရႀင္းေပးဖိုႛ မႎႀစ္က စက္တင္ဘာလမႀာ ခဵက္ႎိုင္ငံသမတေဟာင္း ဗားဆလပ္ ဟာဗဲနဲႛ ေတာင္အာဖရိက ဘုန္းေတာ္႒ကီး ဒက္စမၾန္တူးတူးတိုႛက အစီရင္ခံစာေရး႓ပီး တိုက္တၾန္းခဲ့ပၝတယ္။ ဒီတုန္းက ဴမန္မာႎို္င္ငံထဲက အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားအဖၾဲႚအစည္းေတၾက ေထာက္ခံဳကိႂဆိုခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ တခုတႎႀစ္အဳကာ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ ဴမန္မာ့အေရးေဆၾးေႎၾးဖိုႛ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ခဵလိုက္တဲ့အခၝမႀာေတာ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက အပစ္ခတ္ရပ္ထားတဲ့ အဖၾဲႚေတၾကို ကန္ႛကၾက္စာထုတ္ဴပန္ဳကဖိုႛ ဖိအားေပးထားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီက ဴမန္မာ့ႎိုင္ငံေရးဴပႍနာကို ေကာင္စီက ေဆၾးေႎၾးမယ့္ တရားဝင္ ကိစၤအဴဖစ္ ထည့္သၾင္းခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ကန္ႛကၾက္တဲ့ သေဘာထားထုတ္ဴပန္ခဵက္ေတၾ ထုတ္ဳကဖိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက အခုရက္ပုိင္းအတၾင္း ဖိအားေပးခဲ့တယ္လိုႛ တိုင္းရင္းသား အပစ္ခတ္ရပ္ထားတဲ့အဖၾဲႚ သတင္းရပ္ကၾက္တခဵိႂႚက RFA ကို ေဴပာဆိုဳကပၝတယ္။ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္နဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ခုလို သေဘာထားေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ခိုင္းတာဟာ အပစ္ခတ္ရပ္အဖၾဲႚေတၾအတၾက္ အေတာ္ေလး ခက္ခဲမယ့္ ႎိုင္ငံေရး ဆံုးဴဖတ္ခဵက္တခ ုဴဖစ္မယ္လိုႛ ေလ့လာသူတခဵိႂႚကလည္း ဆိုပၝတယ္။

အရင္ကလည္း နအဖစစ္အစိုးရရဲ့ ဝၝဒဴဖန္ႛတာေတၾမႀာ ပၝဝင္ဳကဖိုႛ အပစ္ခတ္ရပ္စဲထားတဲ့ အဖၾဲႚေတၾကို ဖိအားေပးခဲ့တာေတၾရႀိတယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံထဲက ဴပႍနာေတၾဟာ ဴပည္တၾင္းေရးသက္သက္လိုႛ မယူဆေတာ့ဘဲ ႎိုင္ငံတကာ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးနဲႛ လံုဴခံႂေရးကို ဴခိမ္းေဴခာက္ေနတဲ့ ဴပႍနာဴဖစ္တယ္လိုႛ ကုလသမဂၢလံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ မဲခၾဲ ဆံုးဴဖတ္ခဲ့တဲ့အတၾက္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက အေမရိကန္ႎိုင္ငံနဲႛ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီကို ေဝဖန္႟ႁတ္ခဵခဲ့ပၝတယ္။

အပစ္ခတ္ရပ္ထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားအဖၾဲႚစည္းတခဵိႂႚက အစိုးရရဲ့ ဒီလိုဖိအားေပးတာ ခံရတဲ့အေဳကာင္း RFA ကို အတည္ဴပႂခဲ့ေပမယ့္ တခဵိႂႚအဖၾဲႚေတၾကေတာ့ တစံုတရာေဴပာဖိုႛ ဴငင္းခဲ့ပၝတယ္။ ဖိအားေပးတာမရႀိပၝဘူးလိုႛ ေဴပာတဲ့အဖၾဲႚလည္းရႀိပၝတယ္။

အပစ္ခတ္ရပ္စဲထားတဲ့ အဖၾဲႚေတၾအေနနံဲႛ စစ္အစိုးရရဲ့ အမဵိႂးသားညီလာခံကို တက္ေရာက္ေနခဵိန္မႀာ ဴပည္တၾင္းေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး တစံုတရာ လုပ္ႎိုင္ေပမယ့္ အခုလို လံုဴခံႂေရးေကာင္စီ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ကန္ႛကၾက္တာေတၾလုပ္ဖိုႛကိုေတာ့ မလၾယ္ကူဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။ ဒီအေဳကာင္းနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အပစ္ခတ္ရပ္အဖၾဲႚေတၾနဲႛ ဆက္သၾယ္႓ပီး RFA သတင္းေထာက္ ဦးရဲထက္ရဲ့ သတင္းေပးပိုႛခဵက္မႀာလည္း နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔