အမေရိကနိံြင့်တ႟ုတ်ပူးပေၝင်း္ဘပီး ဖိအားပေးလ္တွင် ူဖစိံိုင်ေူခရြိ


2007-10-17
Share

ကုလသမဂ္ဂ လုံူခံြရေးကောင်စီတြင် အောက်တိုဘာ ၅ရက်နေႛက ူမန်မာိံိုင်ငံအရေး တံခၝးပိတ် အစည်းအဝေးအစပိုင်း၌ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ဋ္ဌကီး ဇယ်လ်မေ ခၝလီဇတ် (ဝဲ) ိံြင့် တ႟ုတ်သံအမတ်ဋ္ဌကီး ဝမ်ဂြမ်ရ (ယာ) တိုႛ စကားေူပာဆိုနေပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP)

တ႟ုတ်ူပည်က ကုလသမဂ္ဂ အတြင်းရေးမြြးခဵြပ်ရဲ့ ူမန်မာိံိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလြယ် မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီ လာရောက်မဲ့ ခရီးစဉ်ကို ဋ္ဌကိဆြိုေုကာင်းနဲႛ ူမန်မာူပည် ဖြံႚ္ဘဖိြးတိုးတက်ရေးအတြက် အဓိကနေရာကနေ ပၝဝင်လိုေုကာင်း အောက်တိုဘာ ၁၆ရက် အဂဿၝနေႛက ေူပာုကားခဲ့ပၝတယ်။ တ႟ုတ်ူပည် ပၝဝင်ဆောင်႟ြကိံိုင်မဲ့ အနေအထားနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး ူမန်မာ့ိံိုင်ငံရေးလေ့လာသူ ိံြစ်ဦးရဲ့အူမင်ကို ဦးအောင်ဆန်းူမင့်က တင်ူပထားပၝတယ်။

ူမန်မာူပည် ဖြံႚ္ဘဖိြးတိုးတက်ရေးအတြက် တ႟ုတ်ူပည်က အရေးပၝတဲ့ အခန်းက္ပကနေ ပၝဝင်လိုတယ်လိုႛ ေူပာခဲ့ပၝတယ်။ ူမန်မာစစ်အစိုးရအပေၞ တ႟ုတ်ူပည်ရဲ့ ုသဇာလြမ်းမိုးမြ ဘယ်လောက်ရြိပၝသလဲလိုႛ ထိုင်းိံိုင်ငံ ဗန်ကောက်္ဘမိြႛမြာရြိတဲ့ ူမန်မာ့ိံိုင်ငံရေးလေ့လာသူ ဦအောင် ကို RFAမြ ဆက်သြယ်မေးူမန်းခဲ့ပၝတယ်။ ဦးအောင်ဟာ ကြယ်လြန်သူ ဖဆပလ ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် ဦးိုံရဲ့ သားူဖစ်ပၝတယ်။

ဦးအောင်။ ။ “တ႟ုတ်အစိုးရအနေနဲႛ မင်္စတာဂမ်ဘာရီကို ဋ္ဌကိဆြိုပၝတယ်လိုႛ ေူပာတာဟာ ပထမ ေူခလြမ်းအနေနဲႛ အင်မတန်မြ တိုးတက်ေူပာင်းလဲလာတဲ့ အေူခအနေတခုလိုႛ ကဵနော်တိုႛယူဆရမယ်။ အဲဒၝက ကုလသမဂ္ဂ လုံူခံြရေးကောင်စီရဲ့ ေုကညာခဵက် ထြကိံိုင်တာကိုကလည်း တ႟ုတ်ရဲ့ ခြင့်ူပခြဵက် ဒၝမမြဟုတ် သဘော တူညီခဵက်မရပဲ ဘယ်လိုမြ ဒီေုကညာခဵက် ထြက်လိုႛမရဘူး။ ဒၝဟာ အင်မတန်မပြဲ ဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ ပထမေူခလြမ်းပဲလိုႛ ကဵနော်တိုႛက ဋ္ဌကိဆြိုရမြာပဲ။ လူတေကြတော့ ေူပာနေုကတယ်၊ ဘက်ပေၝင်းစုံက ူဖစ်ူဖစ် ဝေဖန်သံတြေ ုကားဘူးတယ်။ တ႟ုတ်အစိုးရအနေနဲႛ ူမန်မာူပည်မြာ ုသဇာညောင်းတယ်။ အိမ်နီးခဵင်းိံိုင်ငူံဖစ်တဲ့အနေနဲႛ ုသဇာညောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အေုကာင်းက တခဵိန်ကတော့ ဟုတ်ကောင်း ဟုတ်မယ်။ စစ်အစိုးရက တ႟ုတ်ရဲ့ စစ်လက်နက်ပင်္စည်းကို မြီခိုအားထား နေရတာက နံပတ်တစ်၊ နံပတိံြစ်ကတော့ သူႛကို တစုံတခု ကုလသမဂ္ဂမြာ အနောကိံိုင်ငံတေကြန္ဘေပီးတော့ အရေးယူဖိုႛ တင်လာတဲ့အခၝမြာ ကုလသမဂ္ဂ လုံူခံြရေးကောင်စီမြာ ဗီတိုအာဏာနဲႛ သူႛကို အကာအကြယ်ပေးနေတာဆိုတော့ ကေဵးဇူးခံကေဵးဇူးစား မဟုတ်သည့်တိုင်အောင်၊ ုသဇာညောင်းသည် မညောင်းသည့်တိုင်အောင် ူမန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲႛ အတိုင်းအတာတခုအထိ လက်ခံထားပုံရတယ်။”

“အခုတော့ လုံူခံြရေးကောင်စီမြာပၝ တ႟ုတ်က မကန်ႛကြက်ပဲနဲႛ မင်္စတာ ဂမ်ဘာရီကိုပၝ လက်ခံလိုက်ူပန်္ဘပီဆိုတဲ့ အခၝကဵတော့ တ႟ုတ်က ူမန်မာစစ်အစိုးရကို ဘာမလြုပ်ပေးစရာအေုကာင်း မရြိတော့ဘူးလိုႛ ယူဆိံိုင်တယ်။”

“နောက်တခုက ဒီထက်ပို္ဘပီး အေူခအနေ ေူပာင်းလဲသြားတာက တ႟ုတ်ူပည်ရဲ့ တိုးတက်နေတဲ့စီးပြားရေး အေူခအနေေုကာင့် ူမန်မာစစ်အစိုးရဆီက လောင်စာဆီကို မြီခိုရမဲ့အေူခအနေ ူဖစ်နေတယ်။ ူမန်မာိံိုင်ငံက သယံဇာတပင်္စည်းကလည်း ကုန်သလောက်ူဖစ်န္ဘေပီ၊ အကုန်လြိမ့်ဝယ်နေတာ။ စီးပြားရေးအေူခအနေအရ ေူပာင်းလဲသြားသလို လုံူခံြရေးကောင်စီကိင်္စနဲႛ ုကည့်ူပန်ရင်လည်း အေူခအနေက ေူပာင်းသြား္ဘပီဆိုတော့ လူတြေေူပာနေတဲ့ ုသဇာသက်ရောက်မဆြိုတာ ကဵနော်တော့ အစကတည်းက အယုံအုကည်မရြိဘူး။ အခုလည်းအယုံအုကည်မရြိဘူး။ ူမန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲႛ သူတိုႛလုပ်ခဵင်တာ တောက်လ္တေွာက်လုပ်နေတာ၊ အဲဒၝကဵနော့အူမင်ပၝ။”

တ႟ုတ်ူပည်မြာ ရြိနေတဲ့ ဗမာူပည်ကြန်ူမနြစ်ပၝတီရဲ့ ေူပာရေးဆိုခြင့်ရြိသူ ဦးဖိုးသံခေဵာင်းကတော့ တ႟ုတ်နဲႛ အမေရိကန် ိံြစိံိုင်ငံပေၝင်း္ဘပီး ေူဖရြင်းရင် ပိုမိုအောင်ူမငိံိုင်မယ်လိုႛေူပာပၝတယ်။

ဦးဖိုးသံခေဵာင်း။ ။ “ူမန်မာစစ်အစိုးရဟာ တ႟ုတ်ကနေ ဖိအားပေးတာ၊ အကဵပ်ကိုင်တာမဵြိးဆိုရင် သူတိုႛ လက်ခံမြာမဟုတ်ဖူး။ ူမန်မာစစ်အစိုးရမြာ လူမဵြိးရေးအူမင် အူပည့်ရြိတယ်။ တ႟ုတ်၊ ကုလားဆန်ႛကဵင်ရေး ရြေးကတည်းကရြိတာ၊ အခုမမြဟုတ်ဖူး။ ူပည်တြင်းက လူမဵြိးစုတေအြပေၞမြာလည်း သူက လူမဵြိးရေးအရရြိတယ်။ အခုအခၝ တ႟ုတ်ဖဲခဵပ်ကို ထုတ်သုံးနေတဲ့ အဓိပဍ္ဎာယ်ပဲ၊ ဒီထက်မပိုဘူး။ တ႟ုတ်က ဖိအားပေးတယ်ဆိုတာ သူလက်ခံမြာမဟုတ်ဘူး။ ဘာမြေူပလည်မြာမဟုတ်ဘူး။”

“ကဵနော်တိုႛမ္တေွာ်လင့်တာက ဟိုတခၝ တ႟ုတ်ူပည်မြာ အမေရိကန်နဲႛ ူမန်မာစစ်အစိုးရ ပီကင်းမြာ တြေႚတယ်ဆိုတဲ့ဟာ အတော်အလားအလာကောင်းတယ်လိုႛ ကဵနော်တိုႛူမင်တယ်။ ဘာေုကာင့်လည်းဆိုတော့ ူမန်မာစစ်အစိုးရ တကယ်မိတ်ဆြေူဖစ်ခဵင်တာက၊ သေူပခက်ကမ်းခဵင်နေတာက အမေရိကန်၊ ဒၝပေမဲ့ ခဵဉ်းကပ်မရလိုႛ၊ အမေရိကန်အပၝအဝင် အားလုံးက ဝိုင်း္ဘပီးတော့ ူမန်မာစစ်အစိုးရကို လက်ခံိံိုင်အောင် ဝိုင်းေူပာိံိုင်တဲ့ဟာ၊ ကုလသမဂ္ဂလို လူုကားသူုကားထဲမြာဆို ူမန်မာစစ်အစိုးရက လက်ခံမြာမဟုတ်ဘူး၊ ရြက်တယ်။ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ေူဖရြင်းတာ ူဖစ်ခဵင်ူဖစ်မယ်။ ဒၝမမြဟုတ်ရင်ဆိုရင်လည်း အရင်တခၝ ပီကင်းမြာ တြေႚတုန်းကဆိုလိုႛရြိရင် ကမ္တာကို ဘာမအြသိမပေးဘူးလေ။ တြေႚတယ်ဆိုတာပဲရြိတယ်။”

အဲလိုနည်းနဲႛ ကမ္တာကို နည်းနည်းပၝးပၝး ဖော်ူပ္ဘပီးတော့ ဋ္ဌကိတ်္ဘပီးတော့ ေူဖရြင်းတဲ့ဟာမဵြိး၊ ဘယ်လိုနည်းနဲႛပဲူဖစ်စေ တ႟ုတ်ူပည်ဟာ ိံိုင်ငံတကာ မိသားစုနဲႛ ပေၝင်း္ဘပီးတော့ ူမန်မာူပည်ကိင်္စကို သူတတိံိုင်သလောက် ေူဖရြင်းပေးိံိုင်ရင် ကောင်းတယ်လိုႛ ကဵနော်တိုႛယူဆပၝတယ်။ ူမန်မာူပည်အပေၞမြာ ဒီနေႛ ိံိုင်ငံတကာအေူခအနေ ဘယ်လိုပဲူဖစ်ူဖစ် သူႛနယ်ပယ်လေးတေနြဲႛ ရြိမယ်။ တ႟ုတ်ူပည်ပတ်ဝန်းကဵင်ရဲ့ ူင်္ပံနာကို တ႟ုတ်ူပည်က ပၝဝင်ေူဖရြင်းရတယ်။ အမေရိကန်ပတ်ဝန်းကဵင်က ူင်္ပံနာကို အမေရိကန် ပၝဝင်ေူဖရြင်းရတယ်။ ႟ုရပြတ်ဝန်းကဵင်က ူင်္ပံနာကို ႟ုရပြၝဝင်ေူဖရြင်းရတယ်။ တ႟ုတ်ူပည်ဘေးမြာ ရြိနေတဲ့ ူမန်မာူပည်ူင်္ပံနာကို တ႟ုတ်ူပည်ပၝသင့်တယ်။ သူခဵည်းပဲကတော့ ဘယ်လိုမြ မူဖစိံိုင်ဘူး။”

“အဲဒၝကို အမေရိကန်လို တ႟ုတ်နဲႛ ဟိုဘက်ဒီဘက်လိုႛ ထင်ရတဲ့ဟာမဵြိးပေၝ့လေ။ အင်အားစုတခုပေၝ့လေ၊ အဲလိုဝိုင်း္ဘပီး ညၟ္ဘိပီး ေူဖရြင်းုကရင် ူမန်မာစစ်အစိုးရကလည်း နဂိုကတည်းက အမေရိကန်ကို မဵက်စပစ်နေတာ၊ တဖက်သတ် ဋ္ဌကိတ်ပိုးနေတာ ုကာလ္ဘြပီ။ တိတ်တဆိတ် တမန်တေလြြတ်နေတာ ုကာလ္ဘြပီ။ အဲလိုအခဵိန်မဵြိးမြာ ေူဖရြင်းရင် ရိံိုင်တယ်လိုႛ ကဵနော်ထင်တယ်။ ူမန်မာစစ် အစိုးရဟာ အဲဒီထြက်ပေၝက်တေဆြိုလိုႛရြိရင် သူႛအတြက် စဉ်းစားရာတြေ အမဵားဋ္ဌကီး ရလိမ့်မယ်လိုႛ ထင်တယ်။ လောလောဆယ်ဆယ် သာမန် ခဵဉ်းကပ်တဲ့နည်းနဲႛဆိုရင် သပိတ်မြောက်တဲ့နည်းတခုတည်းတော့ သူတိုႛက တုံးတိုက်တိုက် ကဵားကိုက်ကိုက် သူႛအတြက်ကတော့ နောင်႟ိုး စစ်ပြဲရောက်န္ဘေပီ။ သူရင်ဆိုင်မြာပဲ၊ အဲဒီတော့ ကဵနော်တိုႛက ူပည်သူူဘက် ကလည်း ခုနကေူပာသလို တိုက်ပြဲတေနြဲႛ ဖိအားပေး္ဘပီးတော့ ိံိုင်ငံတကာကလည်း ခုနတုန်းကလို တူဖည်းူဖည်း နားခဵတဲ့ဟာနဲႛပေၝင်းသြားရမယ်လိုႛ ကဵနော်ထင်ပၝတယ်။”

တ႟ုတ်ူပည်က ူမန်မာူပည်အရေးပၝဝင် ကူညီမဲ့ အနေအထားနဲႛ ူမန်မာစစ် အစိုးရက ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ေူပာင်းလဲလာိံိုင်မဲ့ အနေအထားတေနြဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး ကြယ်လြန်သူ ဖဆပလ ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ် ဦးိုံရဲ့သား ဦးအောင်နဲႛ ဗကပ ေူပာခြင့်ရ ဦးဖိုးသံခေဵာင်းတိုႛရဲ့ အူမင်တေကြို စုစည်းတင်ူပထားတာ ူဖစ်ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့