သီးေလးသီးအ႓ငိမ့္က လူရၿင္ေတာ္ေတၾ အေရးယူခံရ႓ပီ

2007-11-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

moustache_bros_200px.jpg
ႎိုင္ငံေရး ဴပက္လံုးမဵားဴဖင့္ အာဏာပိုင္မဵားကို သေရာ္ေသာေဳကာင့္ ေထာင္ကဵခဲ့ဳကရေသာ ႎႁတ္ခမ္းေမၾး ညီေနာင္ လူ႟ၿင္ေတာ္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ႎုိဝင္ဘာ ၂၄နဲႚ ၂၅ရက္ေနႚေတၾမႀာ ေဖဵာ္ေဴဖခဲ့တဲ့ ေဆးေရာင္စံုနဲႚ သီးေလးသီး အ႓ငိမ့္က လူရၿင္ေတာ္ေတၾကို အာဏာပိုင္ေတၾဖက္က ဖိအားေပးတာေတၾ၊ သူတိုႚရဲႚအလုပ္ကေန ႎႁတ္ထၾက္ခိုင္းတာေတၾ ရႀိေနပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ စေနနဲႚ တနဂႆေႎၾေနႚ ႎုိဝင္ဘာ ၂၄ နဲႚ ၂၅ ရက္ေနႚေတၾမႀာ ေဖဵာ္ေဴဖခဲ့တဲ့ ေဆးေရာင္စံုနဲႚ သီးေလးသီး အ႓ငိမ့္က ယဥ္ေကဵးမႁဝန္႒ကီးဌာန ဝန္ထမ္းေတၾဴဖစ္ဳကတဲ့ ပန္းသီး၊ ဇီးသီး၊ ဳကယ္သီးတိုႚကို ဒီကေနႚ ဖိအားေပး႓ပီး အလုပ္ကေန ႎႁတ္ထၾက္စာ တင္ခိုင္းတဲ့အတၾက္ သူတိုႚသံုးဦးစလံုး ႎုိဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ ဒီကေနႚ တရားဝင္ လက္မႀတ္ထိုး အလုပ္ထၾက္ခဲ့ရပၝတယ္။ သီးေလးသီးက လူရၿင္ေတာ္စိန္သီးကေတာ့ မႎႀစ္က ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ကတည္းက အလုပ္ထၾက္ထားသူဴဖစ္ပၝတယ္။

ပန္းသီး၊ စိန္သီးနဲႚဳကယ္သီးတိုႚကို ဒီကေနႚ ႎုိဝင္ဘာ ၂၇ ရက္ အဂႆၝေနႚ ေနႚလည္ပိုင္းမႀာ ယဥ္ေကဵးမႁဝန္႒ကီးဌာန ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးက ေခၞယူေမးဴမန္းတာေတၾလုပ္႓ပီး အလုပ္ကႎႁတ္ထၾက္ဖိုႚ ဖိအားေပးခဲ့တာေဳကာင့္ ခဵက္ခဵင္း အလုပ္ထၾက္ေပးခဲ့ရပၝတယ္။ ေခၞယူေမးဴမန္းတာေတၾကေတာ့ ႓ပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းအတၾင္း အ႓ငိမ္ႛေဖဵာ္ေဴဖပၾဲေတၾမႀာ ပဵက္ခဲ့တဲ့ပဵက္လံုးေတၾကို ဘယ္သူကေရးစပ္တာလဲ ဘယ္သူႚႌၿန္ဳကားခဵက္နဲႚလုပ္သလဲ ဘယ္သူက အခုလိုဖိအားေပးလိုႚလုပ္တာလဲ စတာေတၾ ေမးဴမန္းခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီပၾဲဴဖစ္ေဴမာက္ဖိုႚ ကမကထဴပႂ ေဆာင္ရၾက္ခဲႛတဲ့ ရုပ္ရႀင္ဒၝရိုက္တာတဦးလည္းဴဖစ္၊ လူရၿင္ေတာ္ တဦးလည္းဴဖစ္တဲ့ ကုိေဂၞဇီလာ အိမ္မႀာလည္း အာဏာပိုင္ေတၾက ႎုိဝင္ဘာလ ၂၆ရက္ ေနႚညက လာေရာက္႓ပီး အဲဒီ အ႓ငိမ့္ေဖဵာ္ေဴဖပၾဲေတၾမႀာ ရိုက္ကူးထားတဲ့ ဗီဒီယို အေခၾေတၾကို ေတာင္းခဲ့ပၝတယ္။ အခုလို အ႓ငိမ့္ေဖဵာ္ေဴဖပၾဲေတၾၾေဳကာင့္ ဖိအားေပးခံရတာေတၾနဲႚ ပတ္သက္႓ပီး ကိုေဂၞဇီလာက အခုလိုေဴပာဴပပၝတယ္။

ကိုေဂၞဇီလာ။ ။ "ကဵေနာ္တုိႛက ဴပည္သူေတၾရဲႚ ထမင္းစား႓ပီးရင္ေတာ့ ဴပည္သူရဲႚေကဵးဇူး ဆပ္ရမယ္ဆုိတဲ့ အသိစိတ္ဓာတ္နဲႚေဆာင္ရၾက္ေနတာပၝ၊ သူတုိႚဘာသာ ဖိအားေပးယံုမက ကဵေနာ္တုိႛကုိ ဖမ္းရင္လည္းဖမ္းသၾားပၝေစ ကဵေနာ္တုိႛက တာဝန္ေကဵတဲ့သူတေယာက္ပဲ ဴဖစ္ခဵင္ပၝတယ္ခင္ဗဵာ။"

ေမ႖ာ္စင္က႗န္းမႀာ ေဖဵာ္ေဴဖခဲ့တဲ့ ပၾဲအေခၾကို ရန္ကုန္တိုင္းမႀႃးက ဳကည့္ခဵင္လိုႛဆိုကာ ေတာင္းဆိုခဲ့သလို၊ အင္းစိန္မႀာ ေဖဵာ္ေဴဖခဲ့တဲ့ပၾဲ အေခၾကိုေတာ့ လူ႒ကီးေတၾက ဳကည့္ခဵင္လိုႛဆိုကာ စရဖ အာဏာပိုင္ေတၾက ေတာင္းဆိုခဲ့ပၝတယ္။ အေခၾက လတ္တေလာ မတည္းဴဖတ္ရေသးတဲ့အတၾက္ သတင္းႎႀစ္ပတ္ေလာက္ ဳကာအံုးမယ္လုိႛ ကိုေဂၞဇီလာက ဴပန္ေဴဖခဲ့တယ္လိုႛ အာအက္ဖ္ေအကို ေဴပာဴပခဲ့ပၝတယ္။

လူရၿင္ေတာ္ ကင္းေကာင္နဲႛ ေကဵာ္ထူးတိုႛကိုလည္း ရႀင္ရႀင္ေကာင္စီ အစည္းအရံုးက ေခၞယူစစ္ေဆး ေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။ အ႓ငိမ့္ပၾဲေတၾမႀာ ေဖဵာ္ေဴဖခဲ့တဲ့ ရပ္ဴပစ္ အပၝးတရာ၊ ရန္သူမဵိႂး သံုးပၝး စတဲ့ ပဵက္လံုးေတၾကို ဘယ္သူက ေရးသား ခဲ့တာလဲဆိုတာ ေမးဴမန္းခဲ့႓ပီး၊ အဲ့ဒီ့ပဵက္လံုးေတၾကို ဘယ္သူေရးဖၾဲႛ တယ္ဆိုတာ သူတိုႛ အမႀန္တကယ္မသိတဲ့ အေဳကာင္း ဖိအားေပး လက္မႀတ္ေရးထိုးခိုင္းခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔