တိုင်းမြြးလာရောက်္ဘပီး တ႟ုတ်-ူမန်မာနယ်စပ် ကုန်သည်မဵားိံြင့်ဆြေးေိံြး


2006.08.06

ုသဂုတ်လ ၄ရက်နေႛက တ႟ုတ်ူမန်မာနယ်စပ် မူဆယ်္ဘမိြႚရဲ့ ္ဘမိြႚတော်ခန်းမမြာ မုကာခင်ကမြ အစားထိုး ဝင်ရောက်လာတဲ့ တိုင်းမြြး ဗိုလ်မြြးခဵြပ် အောင်သန်းထြတ် ရောက်ရြိလ္ဘာပီး ူင်္ပံနာတြေ ူဖစ်ပြားနေတဲ့ နယ်စပ်ကုန်သြယ်ရေးကို ူပန်လည် ကောင်းမြန်ဖိုႛအတြက် နယ်စပ်ကုန်သည်တေကြို တြေႚ္ဘပီးတော့ အစည်းအဝေး လုပ်သြားတယ်လိုႛ နယ်စပ်ကုန်သည်တေကြ ေူပာပၝတယ်။

အခုအခၝ နယ်စပ်ကုန်သြယ်ရေးမြာ တင်ပိုႛကုန်နဲႛ ပတ်သက်လိုႛ နယ်စပ်ကုန်သြယ်ရေးဇုံမြာတင် လိုင်စင်ခဵပေးတာတြေ စတင်လုပ်ကိုင်န္ဘေပီလိုႛလဲ ကုန်သည်တယောက်က ေူပာပၝတယ်။ ဒၝပေမဲ့ နယ်စပ်ကုန်သြယ်ရေးဟာ မုကာခင်က ဖမ်းထားတဲ့ အကောက်ခြန်ဝန်ထမ်းတြေ၊ ကုန်သည်တြေ ကိင်္စကတော့ အခုထိ ဘာမြ ရြင်းရြင်းလင်းလင်း မရြိသေးတာေုကာင့် နယ်စပ်ကုန်သြယ်ရေးဟာ အရင်တုန်းကလို ကောင်းလာိံိုင်စရာ အေုကာင်းသိပ်မရြိဘူးလိုႛ နယ်စပ်ကုန်သည်တခဵိြႚက ေူပာပၝတယ်။

အရြေႚေူမာက်ပိုင်းတိုင်းမြြး မူဆယ်ကို လာရတဲ့ အဓိက အေုကာင်းအရင်းကို အတိအကဵ မသိရသေးပေမဲ့ နယ်စပ်ကုန်သည်တေကြိုတော့ တြေႚသြားတယ်လိုႛ မူဆယ်ကုန်သည်တေကြ ေူပာုကပၝတယ်။ ဒီကိင်္စနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး မူဆယ်က ကုန်သည်တယောက်ကို RFAက မေးူမန်းုကည့်ခဲ့ပၝတယ်။

ကုန်သည်။ ။ အစည်းအဝေးလာတယ်၊ ကုန်သည်တေနြဲႛ ခဏတြေႚတာပၝ၊ တူခားတော့ ဘာမြ မသိရဘူး၊ ဒီနေႛတောင် ူပန်မယ၊် ္ဘမိြႚတော်ခန်းမမြာ ကုန်သြယ်ရေးကိင်္စလည်း အဓိက မဟုတ်ဖူး၊ ခဏပဲတြေႚတာပၝ၊ တြေႚလိုက်္ဘပီးတော့မြ သူတိုႛဟာသူတိုႛ လုပ်စရာရြိတာဆက်လုပ်တာပဲ။

မုကာသေးခင် ရက်ပိုင်းကလည်း နအဖ စီးပြားရေးနဲႛ ကူးသန်း သြားလာရေး ဝန်ဋ္ဌကီး ဗိုလ်မြြးခဵြပ် တငိံိုင်သိန်း အပၝအဝင် နအဖ ထိပ်တန်းအရာရြိတြေ လာရောက်သြားတယ်လိုႛ ကုန်သည်တေကြ ေူပာပၝတယ်။ အဲဒီတုံးကလည်း ကုန်သည်တေကြို ခေၞတြေႚ္ဘပီးတော့ ကုန်သြယ်ရေးလုပ်ငန်းတေကြို ပုံမြန်လုပ်ဆောင်ဖိုႛနဲႛ ဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတေကြိုတော့ အူပစ်ပေး အရေးယူတာတြေ လုပ်မဲ့အေုကာင်း ေူပာသြားတယ်လိုႛ ကုန်သည်တေကြ ေူပာပၝတယ်။ ဒၝပေမဲ့ အခုအခဵိန်အထိ အဖမ်းခံထားတဲ့သူတေရြဲ့ အေုကာင်းကို ဘာမြ တိတိကဵကဵ မသိရသေးဘူးလိုႛ မူဆယ်က ကုန်သည်တယောက်က ေူပာပၝတယ်။ အခုတခၝ အရြေေူမာက်ပိုင်း တိုင်းမြြး မူဆယ်ကို လာရတဲ့ကိင်္စနဲႛ ပတ်သက်လိုႛ တ႟ုတ်ူမန်မာ နယ်စပ်ကုန်သြယ်ရေးနဲႛ ဆက်စပ်နေသူတယောက် ရြင်းူပခဲ့ပၝတယ်။

ကုန်သည်။ ။ အရင်တခေၝက်က ၁၀၅ မိုင်ကို ဝန်ဋ္ဌကီးတြေ ရောက်လ္ဘာပီး ဆြေးေိံြးုကတဲ့အခၝကဵတော့ မူဆယ်၊ နမ့်ခမ်းနယ်စပ် ကုန်သြယ်ရေး ဥက္ကှူက နယ်စပ်ကုန်သြယ်ရေးမြာ ူခစားနေတဲ့ဟာတြေ၊ နောက် သူတိုႛကုန်သည်တြေ ခံနေရတဲ့ဟာတေကြို ဝန်ဋ္ဌကီးကို တင်ူပတဲ့အခၝကဵတော့ အခဵက်အလက်နဲႛ မူပိံိုင်ဘူး၊ မူပိံိုင်တဲ့အခၝကဵတော့ အခုူဖစ်တဲ့ကိင်္စတေကြ ရြောသြားတဲ့ပုံစံမဵိြးရြိတာပေၝ့၊ နောက် ကုန်သြယ်ရေး ဥက္ကှူကန္ဘေပီးတော့ ဗိုလ်ခဵြပ်သန်းေ႟ဆြီကို တိုက်႟ိုက် စာတင်တဲ့အခၝကဵတော့ တိုင်းမြြးကို ကေဵာ်္ဘပီးလုပ်တယ်ဆို္ဘပီးမြ ူင်္ပံနာူဖစ်နေတယ်၊ ဒၝေုကာင့်မိုႛ နောက်ဆက်တြဲအနေနဲႛ တိုင်းမြြးကန္ဘေပီးတော့ မူဆယ်တိုႛ နမ့်ခမ်းတိုႛ သူကိုယ်တိုင် ဆင်း္ဘပီးမြ ညိၟိံြိင်းနေရတာပေၝ့ အဲလိုအေူခအနေမဵိြးရြိတယ်။

နအဖ စစ်အစိုးရအနေနဲႛ နယ်စပ်ကုန်သြယ်ရေးလုပ်ငန်းတေကြို ပုံမြန်ကုန်သြယ်ရေးစနစ်၊ နယ်စပ်ကုန်သြယ်ရေးစနစ် စသူဖင့် မုကာခဏဆိုသလိုႛ ကုန်သြယ်ရေးစနစ် ေူပာင်းလဲတာတြေ လုပ်လေ့ရြိပၝတယ်။ ဒၝ့အူပင် တင်ပိုႛကုန် တင်သြင်းကုန်တေနြဲႛ ပတ်သက်လိုႛ လိုင်စင် ထုတ်ပေးရာမြာလဲ ကုန်သည်တေအြနေနႛဲ အရင်တုံးက ရန်ကုန်ကို သြား္ဘပီး လိုင်စင်ယူခဲ့ရတာပၝ။ အဲဒီနောက် ပဵဉ်းမနား နေူပည်တော်ကို သြား္ဘပီးယူရတယ်လိုလဲ ကုန်သည်တခဵိြႚက ေူပာပၝတယ်။ အခုတခၝ တ႟ုတ်နယ်စပ် ကုန်သြယ်ရေးလိုင်စင်နဲႛ ပတ်သက်လိုႛတော့ ၁၀၅ မိုင်မြာပဲ ထုတ်ပေးတော့မယ်လိုႛ ကုန်သည်တယောက်က ေူပာပၝတယ်။

ကုန်သည်။ ။ အိတ်စ်ပိုႛတေကြို အရင်လို နေူပည်တော်မြာ သြား္ဘပီးတော့မြ လုပ်စရာမလိုပဲ တခဵိြႚဆိုရင် ၁၀၅ မိုင်မြာပဲ လိုင်စင်တြေ ဘာတြေ ခဵပေးနေတာတြေ လုပ်န္ဘေပီလေ အိတ်စ်ပိုႛပဲ စပၝသေးတယ၊် အင်ပိုႛတော့ မဟုတ်သေးဘူး။ ဒီ ရက်ပိုင်းလောက်ပဲ ရြိပၝသေးတယ်။

၁၀၅ မိုင်မြာတင် တင်ပိုႛကုန်လိုင်စင်တြေ ယူရပေမဲ့ လိုင်စင်လုပ်တဲ့အခၝ တင်းကဵပ်တဲ့ စည်းမဵဉ်းဥပဒေတြေေုကာင့် စိတ် အတော်လေး ကသိကအောင့် ူဖစိံိုင်တယ်လိုႛ ကုန်သည်တခဵိြႚက ေူပာဆိုနေုကပၝတယ်။ ကုနု်သြယ်ရေးဝန်ထမ်းတြေ၊ ကုန်သည်တေကြို အခုတလော ဖမ်းလိုက် ဆီးလိုက်နဲႛမိုႛ နယ်စပ်ကုန်သြယ်ရေးဟာ ္ဘပီးခဲ့တဲ့ လတေအြတြင်းမြာ အတော်လေး ကမောက်ကမ ူဖစ်နေခဲ့ပၝတယ်။

၂၀၀၆ -၂၀၀၇ခိုံြစ် တ႟ုတ်၊ ူမန်မာ နယ်စပ်ကုန်သြယ်ရေးအနေနဲႛ တ႟ုတ်ူမန်မာိံြစိံိုင်ငံ ကုန်သြယ်မြ ပမာဏ ၁င်္ဒံမ ၅ဘီလီယံ ခန်ႛမြန်းထား္ဘပီးတော့ အခု ပထမပိုင်းမြာ ကုန်သြယ်မြ ပမာဏတန်ဖိုးဟာ ဒေၞလာသန်း ၂၀၇သန်းထိ ရြိသြား္ဘပီလိုႛ ုသဂုတ်လ ၂ ရက်နေႛ ရက်စြဲနဲႛ ဆင်ဟြာသတင်း စာမဵကိံြာမြာ ဖော်ူပထားပၝတယ်။ ၂၀၀၆ - ၂၀၀၇ အတြက် ိံြစိံိုင်ငံ ကုန်သြယ်ရေး ပမာဏဟာ အခၝတိုင်းိံြစ်တေနြဲႛစာရင် ပို္ဘပီး ူမင့်မားိံိုင်မယ်လိုႛလဲ အဲဒီ သတင်းစာမြာ ဖော်ူပထားပၝတယ်။

ဒၝပေမဲ့၊ တ႟ုတ်ူမန်မာနယ်စပ် ကုန်သြယ်ရေးကို လေ့လာနေသူတေကြတော့ ္ဘပီးခဲ့တဲ့ မေလကတည်းက အကောက်ခြန်ဝန်ထမ်းတြေ၊ ကုန်သည်တြေ၊ ဖမ်းဆီးတာတေနြဲႛ နယ်စပ်ကုန်သြယ်ရေးဟာ အတော်လေး ကမောက်ကမ ူဖစ်န္ဘေပီး ကုန်စည် စီးဆင်းမြတေလြဲ ရပ်တန်ႛသလို ူဖစ်နေတာေုကာင့် ိံြစိံိုင်ငံ ကုန်သြယ်ရေး အတော်လေး ကဵဆင်းသြားခဲ့ရတယ်လိုႛ ေူပာဆိုနေုကပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။