ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿထံ စာေရးတိုင္သဴဖင့္ ေထာင္သံုးလကဵခဲ့သူႎႀင့္ အေမးအေဴဖ

2006-08-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ေဒသခံအာဏာပုိင္ေတၾရဲ့ အကဵင့္ပဵက္ဴခစားမႁေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး နအဖ ဥကၠဌ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿထံ စာေရးတုိင္ဳကားခဲ့တဲ့ မေကၾးတုိင္းအတၾင္းက ေတာင္သူ ဦးဉာဏ္ထၾန္း ကုိ ၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ႎႀစ္ဆန္းပုိင္းမႀာ အာဏာပုိင္ေတၾက ေထာင္ဒဏ္ ၃ လ အဴပစ္ေပးခဲ့ပၝတယ္။

မေကၾးကုိင္းတုိင္း၊ မင္းဘူးခ႟ုိင္၊ စလင္း႓မိႂႚနယ္ ဆီစၾဲေကဵး႟ၾာအုပ္စုေတၾမႀာ ဴမစ္ေရတင္စီမံကိန္းအတၾက္ မီးစက္ေတၾကုိ ေကဵး႟ၾာအုပ္စုဝင္ေတာင္သူေတၾရဲႛ ေငၾေဳကးထည္ႛဝင္မႁနဲႛ ဝယ္ယူခဲ့ေပမယ့္ ေဒသခံ လ႖ပ္စစ္႟ုံးအာဏာပုိင္ေတၾက လ႖ပ္စစ္ကုိ အလၾဲသုံးစားလုပ္ ကုိယ္ကဵႂိးရႀာ ေရာင္းစားေနတဲ့အေဳကာင္း ေတာင္သူ ဦးဉာဏ္ထၾန္းက တုိင္ဳကားခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒၝေပမယ့္ အာဏာပုိင္ေတၾက ေတာင္သူ ဦးဉာဏ္ထၾန္းကုိသာ ေထာင္ ၃ လ အဴပစ္ေပးခဲ့႓ပီး ဒီကိစၤကုိ ဘယ္လုိမႀ အေရးယူ ေဆာင္႟ၾက္တာ မရႀိဘူးလုိႛ သိရပၝတယ္။ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႁး႒ကီး သန္းေ႟ၿကုိ စာေရးတုိင္မႁေဳကာင့္ သရက္ေထာင္မႀႀာ ၃ လ ေနခဲ့ရ႓ပီး မဳကာခင္လပုိင္းကမႀ ဴပန္လၾတ္လာခဲ့တဲ့ ေတာင္သူ ဦးဉာဏ္ထၾန္းကုိ RFA ဦးမင္းဇင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဒီေမးဴမန္းခဵက္ကုိ ၂ ပုိင္းခၾဲ ထုတ္လၿင့္ခဲ့တာဴဖစ္႓ပီး ပထမပုိင္းနဲႛ ဒုတိယပိုင္းကို နားေထာင္ႎုိင္ဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔