သံဃာမဵား ညမထၾက္ရအမိန္ႛထုတ္ဴပန္ဴခင္း

2006-10-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ရန္ကုန္တုိင္းတၾင္းရႀိ သံဃာေတာ္ေတၾကုိ ည ၉နာရီကေန မနက္ ေလးနာရီထိ ေကဵာင္းတိုက္ဴပင္ပ မထၾက္ဳကဖိုႛ ႎုိင္ငံေတာ္ သံဃာ့မဟာနာယက အဖၾဲႚက ႌၿန္ဳကားခဵက္ ထုတ္ဴပန္ထား႓ပီး ဒီအမိန္ႛကုိ ခဵိႂးေဖာက္ခဲ့ရင္ ဴပစ္မႁဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မနဲႛ အေရးယူဖိုႛ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္အဖၾဲႚအစည္းေတၾကုိ အေဳကာင္းဳကားထားတယ္လိုႛပၝ ႌၿန္ဳကားခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ရန္ကုန္တုိင္းက သံဃာေတာ္ေတၾကို ည ခုနစ္နာရီက မနက္ ေလးနာရီထိ ညမထၾက္ရအမိန္ႛကုိ လၾန္ခဲ့တဲ့ သုံးႎႀစ္၊၂၀၀၃ ခု ေအာက္တုိဘာ ၂၇ ရက္ကတည္းက ထုတ္ဴပန္ထားတာဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပုိင္းက ထပ္မံထုတ္တဲ့ ႌၿန္ဳကားခဵက္ထဲမႀာေတာ့ သံဃာေတာ္မဵား ညမထၾက္ရအမိန္ႛကုိ ၂နာရီေလ႖ာ့႓ပီး ည ၉ နာရီကေန မနက္ေလးနာရီဳကား အဴပင္မထၾက္ဘုိႛ ထပ္မံထုတ္ဴပန္ခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ခုလို သံဃာေတာ္မဵား ညမထၾက္ရအမိန္ႛကုိ ရန္ကုန္တုိင္းက ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္း အသီးသီးကုိ ဴဖန္ႛေဝခဲ့ေပမဲ့ မႎၩေလး စာသင္တုိက္႒ကီးေတၾကေတာ့ အမိန္ႛစာ မရေသးဘူးလုိႛ စုံစမ္းသိရပၝတယ္။

ဒီအမိန္ႛစာထဲမႀာ တခဵိႂႚ႓မိႂႚနယ္ေတၾက သံဃာေတာ္ေတၾဟာ ဝိကာလ ေဘာဇန သိကၡာပုဒ္ကုိ ကဵႂးလၾန္ဴခင္း၊ အုပ္စုဖၾဲႚ ဖဵက္ဆီးဴခင္း၊ အႎုိင္ကဵင့္ဴခင္းစတဲ့ ကိစၤေတၾ ကဵႃးလၾန္ေနတဲ့အတၾက္ ခုလိုအမိန္ႛထုတ္ဴပန္ရတာဴဖစ္တယ္လုိႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ဘယ္႓မိႂႚနယ္ ဘယ္ေကဵာင္းတုိက္က သံဃာေတၾ ကဵႃးလၾန္ခဲ့တယ္ဆုိတာ တိတိကဵကဵ အမိန္ႛစာမႀာ ရႀင္းလင္းထားတာ မေတၾႚရပၝဘူး၊

သံဃာေတာ္မဵား ညမထၾက္ရအမိန္ႛကုိ ႎုိင္ငံေတာ္ သံဃာ့မဟာနာယက အဖၾဲႚက ထုတ္ဴပန္တဲ့အခဵိန္ဟာ ရႀစ္ေလးလုံး မဵိႂးဆက္သစ္ေကဵာင္းသားေတၾက ႎုိင္ငံေရးအကဵဥ္းသားအားလုံး ဴပန္လၿတ္ေပးေရးအတၾက္ ေအာက္တုိဘာ ၂၉ ရက္ကစ႓ပီး ႎုိင္ငံတဝန္း ဘာသာေရး ဆုေတာင္းပၾဲေတၾလုပ္ဖိုႛ ႎိႁးေဆာ္ထားခဵိန္နဲႛ တုိက္ဆုိင္ေနပၝတယ္။ ဒီလႁပ္ရႀားမႁမႀာ ရန္ကုန္တုိင္းက သံဃာေတာ္ေတၾ မပၝႎုိင္ေအာင္ သံဃာေတာ္မဵား ညမထၾက္ရအမိန္ႛကုိ ခုလို ဴပင္ဆင္ထုတ္ဴပန္ခဲ့တာ ဴဖစ္ႎုိင္တယ္လုိႛ အမည္မေဖာ္လုိတဲ့ ရန္ကုန္တုိက္အုပ္ ဆရာေတာ္႒ကီးတပၝးက အမိန္ႛရႀိပၝတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္း ရဟန္းပဵိႂေတၾကလဲ ႎုိင္ငံေတာ္ သံဃာ့မဟာနာယက အဖၾဲႚက ညမထၾက္ရအမိန္ႛ မ႟ုတ္သိမ္းေသးတဲ့ကိစၤကုိ မေကဵမနပ္ဴဖစ္ေနတယ္လုိႛ စုံစမ္းသိရပၝတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္း သံဃာေတာ္မဵား ညမထၾက္ရအမိန္ႛကုိ ႎုိင္ငံေတာ္ သံဃာ့မဟာနာယကအဖၾဲႚက မၾမ္းမံဴပင္ဆင္႓ပီး ဆက္လက္ ထုတ္ဴပန္ထားတဲ့ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ဦးစိန္ေကဵာ္လိႁင္က ထုိင္းႎုိင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚ RFA ႟ုံးခၾဲကေန ခုလုိ အေသးစိတ္ အစီရင္ခံထားတာကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔