ဴမန္မာဴပည္သိုႛ တ႟ုတ္မႀ သၾင္းကုန္မဵား ေဘးအႎၩရာယ္ရႀိ

2007-07-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

drug_store_150px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀ ေဆးဆိုင္တခု ဴဖစ္ပၝသည္။ ေစဵးကၾက္ထဲက ေဆးဝၝးမဵား၏ ၁၀ရာႎႁန္းနဲႛ ၁၅ရာႎႁန္းသည္ အတုမဵား ဴဖစ္ေဳကာင္း ေဆးနဲႛေဆးဝၝးပစၤည္း လုပ္ငန္းရႀင္မဵားအသင္း ဥကၠႉ ေဒၝက္တာ ေမာင္ေမာင္ေလးက ေဴပာဳကားပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

တ႟ုတ္ႎုိင္ငံက ထုတ္လုုပ္တဲ့ ကုန္ပစၤည္းေတၾအေပၞ ႎုိင္ငံတကာက စုိးရိမ္ထိတ္လန္ႛမႁေတၾ တုိးပၾားေနေပမဲ့ ဴမန္မာစစ္အစုိးရကေတာ့ အႎၩရာယ္မဵားတဲ့ သၾင္းကုန္ေတၾကုိ တားဆီးႎုိင္မႀာ မဟုတ္ဖူးလုိႛ ေဴပာဳကားလုိက္ပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံ ဗဟုိအစားအေသာက္နဲႛ ေဆးဝၝးကၾပ္ကဲေရး (FDA) ဌာနမႀာ ဝန္ထမ္း ၁၀၀ ေလာက္ပဲ ရႀိတာမုိႛ လူ သန္း ၅၀စာအတၾက္ ေဘးကင္းေအာင္ ကုန္ပစၤည္းေတၾ အရည္အေသၾး စစ္ေဆးဖုိႛ အင္အားမလံုေလာက္ဖူးလုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံ FDA ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး ေဒၝက္တာ ေကဵာ္လင္းရဲ့ ေဴပာဳကားခဵက္ကုိ ကုိးကား႓ပီး ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ ဇူလိုင္ ၃၀ရက္ မေနႛက ထုတ္တဲ့ ဴမန္မာတုိင္းမ္ စာေစာင္မႀာ ေဖာ္ဴပထားတာပၝ၊၊

တ႟ုတ္ႎုိင္ငံက ထုတ္လုပ္တဲ့ ကုန္ပစၤည္းေတၾဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံထဲကုိ တရားဝင္ လမ္းေဳကာင္းကေရာ၊ တရားမဝင္ နယ္စပ္လမ္းေဳကာင္းေတၾကပၝ ဒလေဟာ ဝင္ေရာက္လဵက္ရႀိပၝတယ္၊၊ ကုန္သည္ေတၾအေဴပာအရ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ဝင္ေနတဲ့ တ႟ုတ္လုပ္ကုန္ပစၤည္း အေတာ္ မဵားမဵားဟာ အႎၩရာယ္မရႀိဘူးဆုိရင္ေတာင္ အရည္အေသၾး အဆင့္မမီဘူးလုိႛ ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဒၝေပမဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံ FDA ဌာန အေနနဲႛ အလႀကုန္၊ စားေသာက္ကုန္နဲႛ ေဆးပစၤည္းေတၾ စစ္ေဆးေရးကုိ တုိးဴမၟင့္ေဆာင္႟ၾက္သၾားဖုိႛ ရႀိတယ္လုိႛလည္း ေဒၝက္တာ ေကဵာ္လင္းက ေဴပာပၝတယ္၊၊ တ႟ုတ္ေဆးဝၝး အေဴခအေနေတၾနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ရန္ကုန္႓မိႂႚခံတဦးကုိ RFA က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းရာမႀာ ခုလုိ ေဴပာပၝတယ္၊၊

တ႟ုတ္ေဆးမႀာလည္း ႎိုင္ငံဴခားကို တင္ပိုႛတဲ့ အရည္အေသၾး အမဵိႂးမဵိႂး ရႀိႎိုင္႓ပီး နယ္စပ္ကုန္သၾယ္ေရးက ဝင္လာတဲ့ ေဆးဝၝးေတၾကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ ညံ့မယ္လိုႛ သူထင္တဲ့အေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ေဈးေပၝတဲ့အတၾက္ အေတာ္မဵားမဵားက ဒီေဆးေတၾကို သံုးေနတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ သူႛအေနနဲႛေတာ့ ဒီေဆးေတၾကို အားမေပးဘူးလိုႛ အဲဒီ ရန္ကုန္႓မိႂႚခံတဦးက ေဴပာဴပသၾားပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံဟာ ၂၀၀၅-၂၀၀၆ ဘၸာႎႀစ္အတၾင္း အေမရိကန္ေဒၞလာ သန္းတေထာင္ဖုိးနီးပၝး တန္ဖုိးရႀိတဲ့ ကုန္ပစၤည္းေတၾကုိ တ႟ုတ္ႎုိင္ငံက ဝယ္ယူ တင္သၾင္းခဲ့ပၝတယ္၊၊ ဒီထဲမႀာ နယ္စပ္ေမႀာင္ခုိလမ္းေဳကာင္းေတၾက ဝင္ေရာက္တဲ့ ကုန္ပစၤည္းေတၾ မပၝပၝဘူး၊၊

တ႟ုတ္ႎုိင္ငံဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ေဆးဝၝးပစၤည္းေတၾ စတုတၪအမဵားဆံုးတင္ပုိႛေနတဲ့ ႎုိင္ငံဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ေဆးဝၝးအမဵားဆံုးတင္ပုိႛေနတဲ့ ႎုိင္ငံေတၾကေတာ့ အိႎၬိယ၊ အင္ဒုိနီးရႀားနဲႛ ဘဂႆလားေဒ့္ရႀ္ႎုိင္ငံတုိႛ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံ ေဆးနဲႛေဆးဝၝးပစၤည္း လုပ္ငန္းရႀင္မဵားအသင္း ဥကၠႉ ေဒၝက္တာ ေမာင္ေမာင္ေလး ရဲ့ ေဴပာဳကားခဵက္အရ ေစဵးကၾက္ထဲက ၁၀ရာႎႁနး္နဲႛ ၁၅ရာႎႁန္းရႀိတဲ့ ေဆးဝၝးေတၾဟာ အတုေတၾ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္၊၊

ဒၝေပမဲ့ ဆင္းရဲတၾင္းနက္မႁ၊ အဆင့္အတန္းမမီတဲ့ ေဆးဝၝးေတၾရဲ့ ေဘးအႎၩရာယ္ကုိ မသိမႁ၊ ေစဵးသက္သာမႁတုိႛေဳကာင့္ ဴမန္မာေတၾဟာ တ႟ုတ္ႎုိင္ငံထုတ္ေဆးဝၝးေတၾကုိ ဆက္လက္ ဝယ္ယူ သံုးစၾဲေနဳကရဦးမယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္၊၊

တ႟ုတ္အစုိးရအရာရႀိေတၾဟာ တ႟ုတ္ႎုိင္ငံထုတ္ကုန္ပစၤည္းေတၾ ကဵန္းမာေရးနဲႛ မညီႌၿတ္ဘူးဆုိတာ အစပုိင္းမႀာ လက္ခံဖုိႛ ေနာက္တၾန္ႛေနခဲ့ဳကေပမဲ့ အခုေတာ့ ဝန္ခံေဴပာဆုိထား႓ပီး ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ ကုန္ပစၤည္း အရည္အေသၾး စစ္ေဆးေရးဌာနအေနနဲႛ အစားအေသာက္နဲႛ ေဆးဝၝးေတၾ စိတ္ခဵရေအာင္ ဦးစားေပး ေဆာင္႟ၾက္ဖုိႛ တ႟ုတ္ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ ဝမ္ဂဵားေဘာင္က ႓ပီးခဲ့တဲ့အပတ္က အမိန္ႛထုတ္ဴပန္ခဲ့ပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔