ေသဆံုးသူ အေရအတၾက္ကို စစ္အစိုးရလိမ္ညာေနဆဲဴဖစ္ေဳကာင္းစၾပ္စၾဲ

2007-12-07
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

casualities_09-07_150px.jpg
စစ္အစိုးရက အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္းမႁေဳကာင့္ ေသဆံုး ဒဏ္ရာရသူမဵား၏ ဓာတ္ပံုမဵားကို ကိုင္ေဆာင္၍ ဴပင္သစ္ႎိုင္ငံ ပဲရစ္႓မိႂႚတၾင္ စက္တင္ဘာ ၂၉ရက္ေနႛက ဆႎၬဴပေနသူတဦး ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

႓ပီးခဲ့တ့ဲ စက္တင္ဘာလ သံဃာအေရးအခင္းမႀာ စစ္တပ္နဲႛ ရဲဖက္က အဳကမ္းဖက္ ႎႀိမ္နင္းခဲ့လိုႛ အသက္ေသဆံုးရသူေပၝင္းဟာ အနည္းဆံုး ၂၀ ရႀိခဲ့တယ္လိုႛ Human Rights Watch လူႛအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚ႒ကီးက ေဳကညာလိုက္ပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎိုင္ငံ စစ္အစိုးရက လူ ၁၀ဦးပဲ ေသဆ့ံုးတယ္လိုႛ ေကဵညာထားေပမဲ့ အမႀန္တကယ္ေတာ့ ေသဆံုးသူေပၝင္း အနည္းဆံုး ၂၀ ေတာ့ ရႀိေဳကာင္း ဒီထက္မက မဵားဴပားတယ္ဆိုတာ ေသခဵာေဳကာင္း အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္႓မိႂႚ အေဴခစိုက္ HRW အဖၾဲႚက ထုတ္ဴပန္လိုက္ တာ ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

ဒၝ့အဴပင္ စစ္အစိုးရဟာ ေသဆံုးသူ အေရအတၾက္နဲႛ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသူ အေရအတၾက္တိုႛနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး လိမ္ညာေနဆဲပဲလိုႛလည္း စၾပ္စၾဲလိုက္ပၝတယ္၊၊

HRW အဖၾဲႚ အ႒ကီးအကဲ Brad Adams က ဴမန္မာႎိုင္ငံက ထိန္းသိမ္း ဖမ္းဆီးမႁေတၾဟာ အရႀိန္ေကာင္းေနဆဲ ဴဖစ္တယ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ေနႛက ေ႟ၿတိဂံုေစတီမႀာ သံဃာေတၾကို ဖမ္းဆီးမႁေတၾ၊ အေရးယူ ႟ိုက္ႎႀက္မႁေတၾကို ရဲခဵႂပ္ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ခင္ရီက ဦးေဆာင္ စီစဥ္ခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဒီဆႎၬဴပပၾဲေတၾနဲႛပတ္သက္႓ပီး Human Rights Watch အဖၾဲႚအေနနဲႛ မဵက္ဴမင္သက္ေသေပၝင္း တရာေလာက္ကို ေမးဴမန္းထား႓ပီးဴဖစ္ေဳကာင္း၊ ရန္ကုန္႓မိႂႚဴပင္နဲႛ နယ္ေတၾက သတင္းအခဵက္အလက္ေတၾ တိတိကဵကဵ မရတာေဳကာင့့္ ေသဆံုးသူနဲႛ အဖမ္းအဆီးစာရင္း အတိအကဵကို မေဖာ္ထုတ္ႎုိင္ေဳကာင္းလိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ သံဃာေတၾနဲႛ လူေတၾ ရာနဲႛခဵီ႓ပီး အဖမ္းခံေနရဆဲဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

အခုခဵိိန္မႀာ ကမႝာနဲႛတကၾ ကုလသမဂၢအေနနဲႛ စစ္အစိုးရကို လက္နက္ ပိတ္ဆိုႛေရးတားဆီးခဵက္ေတၾ ခဵမႀတ္ဖိုႛလိုေန႓ပီဴဖစ္ေဳကာင္း ဒၝအဴပင္ တ႟ုတ္၊ အိႎၬိယ၊ ထိုင္းစတဲ့ ႎိုင္ငံေတၾအေနနဲႛလည္း့ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ စစ္တပ္က ဖိႎိႀပ္မႁ အိပ္မက္ဆိုး႒ကီးက လၾတ္ေဴမာက္ဖိုႛ တာဝန္ရႀိသူေတၾအေနနဲႛ အေရးယူေဆာင္႟ၾက္ဖိုႛ လုိေန႓ပီဴဖစ္တယ္ Human Rights Watch အဖၾဲႚကဆက္႓ပီး ေဴပာဆိုသၾားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔