လိႁင္သာယာ စက္မႁဇံုတၾင္ ဆႎၬဴပပၾဲ ဴဖစ္ပၾား

2007-08-17
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

transport_200px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚတၾင္ ဘတ္စ္ကား ေစာင့္ေနေသာ ခရီးသည္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ ေလာင္စာဆီေဈးမဵား တိုးဴမၟင့္လိုက္႓ပီးေနာက္ သၾားလာေရး အခက္အခဲမဵား ေပၞေပၝက္လာကာ လိႁင္သာယာ စက္မႁဇံုရႀိ ႟ႀႃးဖိနပ္စက္႟ံုတခုတၾင္ ဆႎၬဴပပၾဲ ဴဖစ္ပၾားခဲ့ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ေလာင္စာဆီ ေစဵးႎႁန္းေတၾ ဴမၟင့္တင္လိုက္႓ပီးေနာက္ သၾားေရးလာေရး အခက္အခဲေတၾ ေပၞေပၝက္လာ႓ပီး ရန္ကုန္ လိႁင္သာယာမႀာ ရႀိတဲ့ ဖိနပ္စက္႟ံုတခုမႀာ ဆႎၬဴပတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းရရႀိပၝတယ္။ ရန္ကုန္ လိႁင္သာယာ စက္မႀူဇံုမႀာရႀိတဲ့ ႎိုင္ငံဴခားနဲႛ ဖက္စပ္လုပ္တဲ့ New Way ဆိုတဲ့ ဖိနပ္စက္႟ံုမႀာ ဆႎၬဴပမႁဴဖစ္ခဲ့တာပၝ။

ဳသဂုတ္လ ၁၆ရက္ မေနႛက မနက္ပိ္ုင္းက အလုပ္သမားေတၾဟာ စက္႟ံုကို ေရာက္လာခဵိန္မႀာ ႟ံုထဲကို မဝင္ပဲ စက္႟ံုဝင္းထဲမႀာပဲ ႓ငိမ္း႓ငိမ္းခဵမ္းခဵမ္းထိုင္႓ပီး ဆႎၬဴပခဲ့ဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ လစာတိုးရေရးကို အေဴခခံ႓ပီး စက္႟ံုတ႟ံုလံုးလိုလို ဆႎၬဴပခဲ့ေဳကာင္း အလုပ္သမားတဦးက ေဴပာဴပပၝတယ္။ ကိုယ္စားလႀယ္ ၂၁ေယာက္ ေ႟ၾးလိုက္႓ပီးေတာ့ အလုပ္သမားေတၾကို လူစုခၾဲ ဴပန္ခိုင္းလိုက္႓ပီး စက္႟ံုကို ေလးရက္ ပိတ္လိုက္တယ္လိုႛ အဲဒီအလုပ္သမားက ေဴပာပၝတယ္။

ဒီစက္႟ံုဟာ အလုပ္သမား ၁,၀၀၀ေကဵာ္ရႀိ႓ပီး အမဵားစုဟာ အမဵိႂးသမီးေတၾ ဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလႀယ္၂၁ဦိးကို အလုပ္သမားေတၾကိုယ္တိုင္ လုိင္းအလိုက္ ေ႟ၾးခဵယ္႓ပီး အလုပ္ရႀင္နဲႛ အတူ အာဏာပိုင္ေတၾနဲႛ ေတၾႚဆံုခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အလုပ္သမားကိုယ္စားလႀယ္ေတၾနဲႛ အာဏာပိုင္ေတၾ ေတၾႚဆံုတဲ့ အစည္းအေဝးကို ဳသဂုတ္လ ၁၇ရက္ ဒီကေနႛမနက္ ၉နာရီမႀာဴပႂလုပ္ခဲ့႓ပီး မၾန္းလၾဲ ၁၂နာရီအထိေဆၾးေႎၾးခဲ့တာဴဖစ္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ အစည္းအေဝးကို အလုပ္သမားကိုယ္စားလႀယ္ ၂၁ဦးအနက္ ၂၀ တက္ေရာက္ခဲ့႓ပီး ေတာင္းဆိုခဵက္ ၈ခဵက္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့တာပၝ။ အခုအခဵိန္အထိေတာ့ ဘာမႀ အေဴဖမရေသးေဳကာင္း အလုပ္သမားတေယာက္က RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

အဲဒီစက္႟ံုမႀာ ၂၀၀၆ခုႎႀစ္တုန္းကလည္း တ႒ကိမ္ အလားတူ ဆႎၬဴပမႁမဵိႂးဴဖစ္ခဲ့႓ပီး အလုပ္သမားေတၾ ေတာင္းဆိုခဵက္ေတၾထဲက တခဵိႂႚရခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ RFAက ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္ဴပိီး စက္႟ံုကို ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းတဲ့အခၝမႀာ တယ္လီဖုန္းမကိုင္တာေဳကာင့္ ေမးဴမန္းလိုႛမရခဲ့ပၝတူး။

အစည္းအေဝးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အစည္းအေဝးတက္ေရာက္တဲ့ ကိုယ္စားလႀယ္တဥိီးကို RFAမႀ ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔