ဒုတိယ ကာကၾယ္ေရးဝန္႒ကီး ရာထူးမႀ ထုတ္ပယ္ခံရ

2006-10-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

နအဖစစ္အစုိးရက ကာကၾယ္ေရးဝန္႒ကီးဌာန ဒုတိယဝန္႒ကီး ဗုိလ္ခဵႂပ္ဳကည္ဝင္းကုိ စက္တင္ဘာလ လကုန္ပုိင္းက ရာထူးက ဖယ္ရႀားလုိက္တယ္လုိႛ RFA က စုံစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။

၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ေမလကမႀ ဒုတိယ ကာကၾယ္ေရးဝန္႒ကီးအဴဖစ္ ခန္ႛအပ္ထားတဲ့ ဗုိလ္ခဵႂပ္ဳကည္ဝင္းကုိ ဖယ္ရႀားလုိက္တာဟာ တပ္တၾင္းအား႓ပိႂင္တခုကုိ ထင္ဟပ္ေနတယ္လုိႛ စစ္ေရးေလ့လာသူေတၾက ေဴပာဆုိဳကပၝတယ္။

ဗုိလ္ခဵႂပ္ဳကည္ဝင္းဟာ ဒုတိယကာကၾယ္ေရးဝန္႒ကီးဴဖစ္႟ုံသာမက လၾန္ခဲ့တဲ့ ၃ ႎႀစ္ေလာက္ကစလုိႛ သူႛကုိ ေလေဳကာင္းကာကၾယ္ေရးဌာန ဒုတိယ အ႒ကီးအကဲ တာဝန္လည္း ေပးအပ္ထားခဲ့တာပၝ။ ေလေဳကာင္းရန္ကာကၾယ္ေရးဌာနမႀာ ဗုိလ္ခဵႂပ္ဳကည္ဝင္းဟာ အဲဒီကာလက ေလေဳကာင္းရန္ကာကၾယ္ေရး အ႒ကီးအကဲ၊ အခု ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီးစုိးဝင္း လက္ေအာက္မႀာ တာဝန္ယူခဲ့သူ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဗုိလ္ခဵႂပ္ဳကည္ဝင္းဟာ ႎႀစ္ေပၝင္း ၃၀ ေကဵာ္ တပ္မေတာ္ အေဴမာက္တပ္မႀာ တာဝန္ယူခဲ့႓ပီး ေလေဳကာင္းရန္ကာကၾယ္ေရး ဌာနသစ္ဖၾဲႚေတာ့လည္း ပစၤည္းကိရိယာ ဝယ္ယူေရးကစလုိႛ စနစ္တည္ေဆာက္မႁေတၾကုိ အေသးစိတ္ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့သူ တဦးပၝ။

ဒၝေပမယ့္ ဒီႎႀစ္ဆန္းပုိင္း အေရႀႚေဴမာက္ပုိင္း ရမခ တုိင္းမႀႃး ဗိုလ္ခဵႂပ္ဴမင့္လႁိင္ ကို ေလေဳကာင္းရန္ကာကၾယ္ေရး အ႒ကီးအကဲအဴဖစ္ ရာထူးတုိးေပး႓ပီးေနာက္ေတာ့ ဗုိလ္ခဵႂပ္ဳကည္ဝင္းနဲႛ ဗုိလ္ခဵႂပ္ဴမင့္လႁိင္အဳကား ပဋိပကၡေတၾဴဖစ္႓ပီး ေနာက္ဆုံး ဗုိလ္ခဵႂပ္ဳကည္ဝင္း ရာထူးက ဖယ္ရႀားခံရတာလုိႛ ဆုိပၝတယ္။

နဝတ၊ နအဖ လက္ထက္ ဴမန္မာ့တပ္မေတာ္တၾင္း အတတ္ပညာပုိင္း က႗မ္းကဵင္သူ၊ ေဴပာရဲဆုိရဲရႀိသူေတၾလုိႛ လူသိမဵားဳကတဲ့ စီးပၾားေရးနဲႛ ဖၾံ႓ဖႂိးတုိးတက္ေရး ဝန္႒ကီးေတၾ ဴဖစ္တဲ့ ဗုိလ္မႀႃးခဵႂပ္ ေအဘယ္လ္နဲႛ ဗုိလ္မႀႃးခဵႂပ္ေဇာ္ထၾန္းတုိႛလည္း အရင္က ဒီလုိပဲ ရာထူးက ဖယ္ရႀားခံခဲ့ရဖူးပၝတယ္။

ဒုတိယ ကာကၾယ္ေရး ဝန္႒ကီး ဗိုလ္ခဵႂပ္ဳကည္ဝင္း ရာထူးမႀ ဖယ္ရႀားခံရတဲ့ ဴဖစ္ရပ္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ထိုင္းႎိုင္ငံအေဴခစိုက္ စစ္ဖက္ အရပ္ဖက္ဆက္ဆံမႁ ေလ့လာသူ ဦးဝင္းမင္း၊ တ႟ုတ္-ဴမန္မာနယ္စပ္ အေဴခစိုက္ စစ္ေရးေလ့လာသူ ဦးေအာင္ေကဵာ္ေဇာတိုႛကို RFAမႀ ဦးမင္းဇင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း႓ပီး သံုးသပ္တင္ဴပထားတာကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔