အေမရိကန္သိုႛ ပညာသင္သၾားမည့္ ေကဵာင္းသား ယခုထိ မလၾတ္ေသး

2007-03-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

university_200px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ တကၠသိုလ္တခု၏ ဂိတ္ဝတၾင္ ဝတ္စံုဴပာ လံုဴခံႂေရး ဝန္ထမ္းမဵား ေစာင့္ဳကပ္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားေဟာင္း ေကဵာင္းသားမဵားသည္ တကၠသိုလ္သိုႛ ဴပန္လည္ ဝင္ေရာက္ခၾင့္ မရႀိသည့္အဴပင္ ယခုအခၝ ႎိုင္ငံဴခားသိုႛ ထၾက္ခၾာ ပညာသင္ခၾင့္လည္း ပိတ္ပင္ထားသည္ဟု သိရႀိရသည္။ (Photo: AFP)

႓ပီးခဲ့တဲ့ မတ္လ ၅ ရက္ေနႛ က အေမရိကန္ႎုိင္ငံကို ပညာေတာ္သင္ ခရီးထၾက္ခၾာမဲ့ စက္မႁတကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသားေဟာင္း ကိုသၾင္လင္းေအာင္ကို အာဏာပိုင္ေတၾက ရန္ကုန္ေလဆိပ္မႀာ ဖမ္းဆီးထားတာ ခုထက္ထိ ဴပန္မလၿတ္ေသးပၝဘူး။ ဖမ္းဆီးသၾားတာကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ မိသားစုကို တရားဝင္ အသိေပးအေဳကာင္းဳကားတာ မရႀိခဲ့ပၝဘူး။

အေမရိကန္ႎုိင္ငံကို ေလ့လာေရး ပညာေတာ္သင္သၾားမဲ့ ကိုသၾင္လင္းေအာင္ကို ရန္ကုန္ေလဆိပ္မႀာ ဖမ္းဆီးခဲ့႓ပီး ဒီကေနႛထိ ဴပန္မလၿတ္ေပးေသးပၝဘူး။ ရန္ကုန္ေလဆိပ္မႀာ ဖမ္းဆီးခဲ့တာကိုလည္း မိသားစုကိုဒီကေနႛထက္ထိ တရားဝင္အေဳကာင္းဳကားတာ မရႀိပၝဘူး ။ အစ္မဴဖစ္သူ မဳကည္ဳကည္ဝင္းက တာေမၾ႓မိႂႚ နယ္ က သတင္းတပ္ဖၾဲႚ တာဝန္ခံကို သၾားေရာက္ေမးဴမန္းေတာ့မႀ ဖမ္းဆီးထားတာ ဟုတ္ပၝတယ္လိုႛ ဝန္ခံေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။ ဖမ္းဆီးထားတာကို တရားဝင္ အသိမေပးတဲ့အဴပင္ ဘာေဳကာင့္ ဖမ္းဆီးခဲ့တယ္ ဆိုတာကိုလည္း မိသားစုအေနနဲႛ မသိရပဲဴဖစ္ေနပၝတယ္။

အသက္ ၃၆ႎႀစ္ ရႀိ႓ပီ ဴဖစ္တဲ့ ကိုသၾင္လင္းေအာင္ဟာ စက္မႁတကၠသိုလ္ ေကဵာင္းသားေဟာင္းတဦးဴဖစ္႓ပီး ၁၉၉၆ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာ ေကဵာင္းသားအေရးအခင္းမႀာ အဖမ္းခံခဲ့ရဖူးပၝတယ္။ ႎႀစ္ရႀည္ေထာင္ကဵ႓ပီး ေထာင္က ဴပန္လၾတ္လာခဵိန္မႀာ ပညာသင္ခၾင့္မရတဲ့အတၾက္ ရန္ကုန္႓မိႂႚ အေမရိကန္စင္တာမႀာ ဆက္လက္ ပညာဆည္းပူးခဲ့ပၝတယ္။

ႎုိင္ငံသားမဵားရဲ့ လၾတ္လပ္စၾာ ပညာသင္ ဳကားခၾင့္ကို အသိအမႀတ္ဴပႂဖိုႛနဲႛ ဖမ္းဆီးတာေတၾ မဴပႂလုပ္ဖိုႛ တပ္မေတာ္အစိုးရကို ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေတၾကတိုက္တၾန္းထားပၝတယ္။

ေဖေဖာ္ဝၝရီလအတၾင္းကလည္း ထိုင္းႎုိင္ငံကို ပညာသင္ ေလ့လာေရးခရီးသၾားမဲ့ ေကဵာင္းသားေတၾကို စစ္အစိုးရက ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးမႁေတၾ ဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝေသးတယ္။

ကိုသၾင္လင္းေအာင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရတာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အစ္မ ဴဖစ္သူ မဳကည္ဳကည္ဝင္းကို RFA မႀ ေဒၞေမဴပံႂးေအာင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔