ဴမန္မာေထာင္မဵားတၾင္ အေဴခအေနဆိုးဝၝးေဳကာင္း ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္း ေဴပာဳကား

2006-10-19
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ေဆးဝၝးဴပတ္လပ္မႁနဲႛ ဂ႟ုစိုက္ကုသမႁ မရႀိတဲ့အတၾက္ အင္းစိန္ေထာင္အတၾင္း ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾနဲႛ သာမန္အကဵဥ္းသား ေတာ္ေတာ္မဵားမဵား ကဵန္းမာေရးဆိုးဝၝးတဲ့ ဴပႍနာေတၾ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့အေဳကာင္း၊ ေဆးထိုးအပ္ကို ပိုက္ဆံေပးမႀ အသစ္လဲ႓ပီး ထိုးေပးသလို၊ ေထာင္အာဏာပိုင္ေတၾက မသန္ႛရႀင္းတဲ့ သားငၝးေတၾ ေက႗းခဲ့တာေဳကာင့္ အစာအဆိပ္သင့္႓ပီး အကဵဥ္းသားတခဵႂိႚ ေသဆုံးရတဲ့အထိ သူႛအေနနဲႛ ႒ကံႂခဲ့ရတယ္လိုႛ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ရက္၊ ဒီကေနႛမနက္ကပဲ ရန္ကုန္ အင္းစိန္ေထာင္ကေန ဴပန္လၾတ္လာတဲ့ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္း စမ္းေခဵာင္း႓မိႂႚနယ္ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ ဥကၠႉ ဦးသက္ေဝက RFAကို ေဴပာပၝတယ္။

ဒီေနႛ ဳကာသပေတးေနႛ မနက္ ၁၀နာရီေကဵာ္က အင္းစိန္ေထာင္ကေန လၾတ္ေဴမာက္လာတဲ့ စမ္းေခဵာင္း႓မိႂႚနယ္ NLDဥကၠႉ ဦးသက္ေဝဟာ ေသၾးအားနည္း႓ပီး ေမာတဲ့ေဝဒနာကို ခံစားေနရတဲ့အဴပင္ တကိုယ္လုံး အနာစိမ္းေတၾလည္း ေပၝက္ေနတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ ၂၀၀၄ခုႎႀစ္ ေအာက္တိုဘာလမႀာ ေ႟ၿဘို႓မိႂႚက ဦးအုံးသန္း ရန္ကုန္႓မိႂႚ UNDP ႟ုံးေရႀႚ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ေပၞေပၝက္ေရးအတၾက္ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္အေနနဲႛ အကူအညီေပးဖိုႛ တကိုယ္ေတာ္ဆႎၬဴပ႓ပီး ေတာင္းဆိုခဲ့စဥ္ ဦးသက္ေဝက ကူညီေပးလိုႛဆို႓ပီး အာဏာပိုင္ေတၾက ၅၀၅ (ခ) ဆူပူေအာင္ လႁံႛေဆာ္မႁနဲႛ ေထာင္ဒဏ္ ၂ႎႀစ္ အဴပစ္ေပးခဲ့ပၝတယ္။ လၾတ္ရက္ထက္ တလပို႓ပီး ၂၅ လဳကာေအာင္ အင္းစိန္ေထာင္မႀာ ေနခဲ့ရပၝတယ္။

ဦးသက္ေဝကေတာ့ သူႛအေနနဲႛ ကုလသမဂၢ ပဋိဥာဥ္စာတန္း အပိုဒ္ ၁၉ အရ လၾတ္လပ္စၾာ ဆႎၬထုတ္ေဖာ္မႁကို NLD ရဲ့ မူအရ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့တာဴဖစ္လိုႛ သူဟာ အဴပစ္မရႀိဘဲ အဖမ္းခံရတာဴဖစ္တဲ့အေဳကာင္း၊ ေလာေလာဆယ္ NLD ပၝတီကလည္း သူႛကို ထုတ္ပယ္ထားတာမဟုတ္လိုႛ ႎိုင္ငံေရးအလုပ္ကို ဆက္လုပ္သၾားမယ္လိုႛ RFAကို ေဴပာပၝတယ္။ အာဏာပိုင္ေတၾက ေထာင္ထဲမႀာ သူႛကို တလပို႓ပီး ခဵႂပ္ထားတာနဲႛပတ္သက္႓ပီး ေထာင္မႀႃးကတဆင့္ ကန္ႛကၾက္ခဲ့တယ္လိုႛလည္း ေဴပာပၝတယ္။

ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားတဦးဴဖစ္တဲ့ စိတ္ေဝဒနာရႀင္ ကိုသီဟထၾန္းကို ေဆး႟ုံမႀာ ညပိုင္းဘုရားရႀိခိုးတာ အေႎႀာင့္အယႀက္ဴဖစ္လိုႛ ဆို႓ပီး၊ စေကာ္ပီယံဂုိဏ္းခဵႂပ္ ကိုႎိုင္ႎိုင္နဲႛ ကဵန္တဲ့ ေငၾေပး႓ပီး ေဆး႟ုံတက္ခဲ့သူတခဵႂိႚက ထိုး႒ကိတ္႟ုိက္ႎႀက္ခဲ့တာကို အာဏာပိုင္ေတၾဆီ တိုင္ဳကားေပမဲ့ လဵစ္လဵႃ႟ႁခံခဲ့ရတယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

အင္းစိန္ေထာင္မႀာ အကဵဥ္းသားေတၾကို ေထာင္ဝန္ထမ္းေတၾနဲႛ သူႛတိုႛရဲ့ လက္ကိုင္တုတ္ ႎႀစ္႒ကီး အကဵဥ္းသားတခဵႂိႚက ႎႀိပ္စက္ညၟဥ္းပန္းမႁေတၾ ရႀိေန႓ပီး ႎႀိပ္စက္မႁက လၾတ္ကင္းဖိုႛအတၾက္ အကဵဥ္းသားေတၾက လာဘ္ေငၾထိုးရတာေတၾ ရႀိတဲ့အေဳကာင္း၊ ပုံစံထိုင္တာ အခဵႂိးမကဵလိုႛဆုိ႓ပီး ေထာင္ဝၝဒၝနဲႛ အေပၝင္းပၝတခဵႂိႚက နံဳကားကို ကန္ခဲ့တဲ့အတၾက္ မႎႀစ္က စက္တင္ဘာလတုန္းက အင္းစိန္ေထာင္ အေဆာင္ ၅က ႟ုိး႟ုိးအကဵဥ္းသားတေယာက္ ေဆး႟ုံတင္႓ပီးမဳကာခင္ ေသဆုံးခဲ့တဲ့အေဳကာင္းလည္း ဦးသက္ေဝက RFAကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၉ရက္၊ ဒီကေနႛမနက္ကပဲ ရန္ကုန္ အင္းစိန္ေထာင္ကေန ဴပန္လၾတ္လာတဲ့ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားေဟာင္း စမ္းေခဵာင္း႓မိႂႚနယ္ NLD ဥကၠႉ ဦးသက္ေဝကို အကဵဥ္းသားေတၾရဲ့ ေထာင္တၾင္း ကဵန္းမာေရး အေဴခအေနေတၾနဲႛပတ္သက္လိုႛ RFAသတင္းေထာက္ ကုိညိႂက ဆက္သၾယ္႓ပီး သတင္းပိုႛထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔