ရန္ကုန္ေစဵးကၾက္မႀာ ေဒၞလာေစဵးႎႀင့္ စိန္ေစဵးမဵား ခုန္တက္

2006-06-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
kyat_bundle01_200px.jpg

အေကာက္ခၾန္ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးခဵႂပ္ အပၝအဝင္ ထိပ္တန္းအရာရႀိ႒ကီးေတၾ အဖမ္းအဆီးခံရ႓ပီး သၾင္းကုန္လုပ္ငန္းေတၾ ရပ္တန္ႚသၾားတဲ့အတၾက္ ေဒၞလာေစဵး ဴပႂတ္ကဵသၾားမယ္လိုႛ စီးပၾားေရးေလာကက တၾက္ထားေပမယ့္ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿရဲ့� အငယ္ဆုံး သမီး မဂႆလာေဆာင္ေတာ့မယ္ဆုိတဲ့ သတင္းထၾက္လာ႓ပီးေနာက္ ရန္ကုန္ေစဵးကၾက္မႀာ ေဒၞလာေစဵး၊ စိန္ေစဵးေတၾ ေဴမာက္တက္သၾားတယ္လိုႛ ရန္ကုန္ စီးပၾားေရး လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾက RFA ကုိ ေဴပာပၝတယ္။

ဒီလို ေစဵးေတၾတက္သၾားတာဟာ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီးရဲ့ သမီးမဂႆလာေဆာင္မႀာ လက္ဖၾဲႚဖိုႛ ေဒၞလာဝယ္အား၊ စိန္ဝယ္အား ေကာင္းေနတာေဳကာင့္လိုႚ ေဴပာဳကပၝတယ္။

ဒီအေတာအတၾင္းမႀာပဲ ပိုႛကုန္အခၾန္ေတၾကုိ ကုန္သၾယ္ေရးက တိုးေကာက္လိုႛ ပိုႛကုန္လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾ အခက္ေတၾႚေနပၝတယ္။ တဴပည္လုံးက အေထၾေထၾ စီးပၾားေရးလုပ္ငန္းေတၾ ေငၾကဵပ္႓ပီး အေရာင္းအဝယ္ပၝးေနခဵိန္မႀာ ေဒၞလာေစဵး၊ စိန္ေစဵးအေဴပာင္းအလဲ ဴဖစ္တဲ့ကိစၤ၊ ကုန္သၾယ္ေရး တင္းကဵပ္မႁေတၾ ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဦးစိန္ေကဵာ္လႀိႂင္နဲႛ RFAသတင္းေထာက္ ကုိေဂဵတိုႛက� ထုိင္းႎုိင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚကေန သတင္းေပးပိုႛထားတာကို နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔