ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအေရး ကားေမာင္းလံႁႚေဆာ္သူ ကိုစည္သူရဲႚခရီးစဥ္

2007-12-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

driving_for_burma_200px.jpg
ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရး ေဴမာက္အေမရိကား တခၾင္ မိုင္ေပၝင္း တေသာင္းခၾဲေကဵာ္ တကိုယ္ေတာ္ ကားေမာင္းလံႁႚေဆာ္သူ ကုိစည္သူကုိ ဝၝရႀင္တန္ဒီစီရႀိ ဴမန္မာစစ္အစုိးရ သံရံုးေရႀႚတၾင္ ေတၾႚရပံု။ (Photo courtesy of Ko Si Thu's Blog ) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးအတၾက္ ကေနဒၝႎိုင္ငံကေန အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စုတဝႀမ္း တကိုယ္ေတာ္ ကားေမာင္း႓ပီး လံႁႚေဆာ္ခဲ့တဲ့ ကိုစည္သူဟာ အေမရိကန္ အေနာက္ဖက္ကမ္းေဴခကို ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ေနႛက ဆိုက္ေရာက္ခဲ့ပၝတယ္။

ကေနဒၝႎိုင္ငံမႀာ ေနထိုင္တဲ့ကိုစည္သူဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေပၞ ဴပင္ပကမၲာရဲႚ အာရံုစိုက္မႁ ေလဵာ့ပၝး မသၾားေအာင္ အခုလို ကားေမာင္း႓ပီး လံႁႚေဆာ္ခဲ့တာပၝ။ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ လူႚအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖၝက္မႁေတၾ ဆက္လက္ ရႀိေနေသးတယ္ဆိုတာ ေဴမာက္အေမရိကား တခၾင္က ဴပည္သူေတၾကို အသိေပးခဵင္တာရယ္၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီေဴပာင္းလဲေရးအတၾက္ ႎိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက ဆက္လက္ ကူညီပ့ံပိုး သၾားသင့္ေဳကာင္း ဴပသခဵင္တာရယ္ေဳကာင့္အခုလို ကေနဒၝႎိုင္ငံကေန အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုကို ဴဖတ္သန္း႓ပီး တကိုယ္ေတာ္ ကားေမာင္းခဲ့တာပၝလိုႚ ၈၈ ဆႎၬဴပေကဵာင္းသား ကိုစည္သူက ေဴပာပၝတယ္။ အခုဆိုရင္ ကိုစည္သူဟာ ေဴမာက္အေမရိကားတခၾင္ မိုင္ေပၝင္း ၉၅၀၀ေကဵာ္ ခရီးေပၝက္ခဲ့႓ပီဴဖစ္ပၝတယ္။

ကိုစည္သူဟာ ကေနဒၝႎိုင္ငံ တိုရၾန္တို႓မိႂႛကေန ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေနႚက တကိုယ္ေတာ္ ကားေမာင္း ခရီး ထၾက္ခၾာခဲ့တာပၝ။ သူႚရဲႚကားမႀာ Free Burma ဆိုတဲ့ စာတန္း႒ကီးေရးခဵယ္ထား႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႚ သံဃာေတာ္ေတၾရဲႚဓၝတ္ပံုေတၾကိုလည္း ကပ္ထားပၝတယ္။ အေမရိကန္တခၾင္က အဓိက႓မိႂႚ႒ကီးေတၾမႀာ ႎိုင္ငံေရးသမားေတၾ၊ ထင္ရႀားသူေတၾ၊ စည္းရံုးလံႁႚေဆာ္ေရးအဖၾဲဲႚေတၾနဲႚ ဴပည္ပေရာက္ ဴမန္မာေတၾနဲႚလည္း ေတၾႚဆံုခဲ့ပၝတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္မႀာ ကိုစည္သူဟာ ကေနဒၝႎိုင္ငံ ဗန္ကူးဗား႓မိႂႚကို ဴပန္လည္ေရာက္ရႀိခဲ့ပၝတယ္။ သူႚရဲႚခရီးစဥ္အတၾင္း ကေနဒၝ ဴမန္မာမိတ္ေဆၾမဵား အသင္း CFOB က လိုအပ္သမ႖ ပ့ံပိုးကူညီခဲ့တယ္လိုႚသိရပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔