အမဵိႂးသားညီလာခံအေပၞ အားရေကဵနပ္ဴခင္းမရႀိဟု မၾန္ဴပည္သစ္ပၝတီ ေဴပာဳကား

2007-06-12
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

nat_convention_10-11-06_150px.jpg
စစ္အစိုးရ၏ ႎိုင္ငံေရး လမ္းႌၿန္ ၇ခဵက္တၾင္ ပထမအဆင့္ ဴဖစ္ေသာ အမဵိႂးသားညီလာခံ အစည္းအေဝးတခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

မဳကာခင္ ဴပန္လည္ကဵင္းပေတာ့မဲ့ အမဵိႂးသားညီလာခံနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အမဵိႂးသားညီလာခံ တက္ေရာက္ေနတဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အဖၾဲႚတဖၾဲႚဴဖစ္တဲ့ မၾန္ဴပည္သစ္ပၝတီက ေဝဖန္ ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။

၁၄ႎႀစ္ ဳကာသၾား႓ပီဴဖစ္တဲ့ အမဵိႂးသားညီလာခံ ကို အဆံုးသတ္ေတာ့မဲ့အခဵိန္မႀာ အမဵိႂးသားညီလာခံအေပၞမႀာ အားရေကဵနပ္ဴခင္းမရႀိဘူးလိုႛ မၾန္ဴပည္သစ္ပၝတီက ေဴပာလိုက္တာပၝ။

မၾန္ဴပည္သစ္ပၝတီ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ႎုိ္င္ေအာင္မေငးက မၾန္သတင္းဌာနကို ေဴပာဳကားရာမႀာ အမဵိႂးသားညီလာခံဟာ လက္ေတၾႚမကဵတဲ့ ကဵင့္ထံုးေတၾနဲႛ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့တာေဳကာင့္ အားရေကဵနပ္ဴခင္းမရႀိဘူးလိုႛ ဆိုပၝတယ္။

မၾန္ဴပည္သစ္ပၝတီအေနနဲႛ အမဵိႂးသားညီလာခံကိုဴပန္႓ပီးတက္ဖိုႛ တရားဝင္ အေဳကာင္းဳကား စာမရေသးတာေဳကာင့္ ညီလာခံ တက္ေရးမတက္ေရး အ႓ပီးသတ္ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္မခဵႎို္င္ေသးေပမဲ့ ေနာက္ဆံုးအ႒ကိမ္ညီလာခံကို ေလ့လာသူအေနနဲႛ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ပံုစံအတိုင္းပဲ တက္္ခဵင္တဲ့ ဆႎၬရႀိတယ္လိုႛ ႎုိ္င္ေအာင္မေငးကေဴပာပၝတယ္။

မၾန္ဴပည္သစ္ပၝတီဟာ အမဵိႂးသားညီလာခံ စတင္ကတည္းက တက္ေရာက္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အဖၾဲႚတဖၾဲႚဴဖစ္ပၝတယ္။ ၂၀၀၄ခုႎႀစ္ ေမလ၁၇ရက္က ဇူလိုင္လ ၉ရက္ေနႛ အထိ ကဵင္းပတဲ့ ပထမအ႒ကိမ္ အစည္းအေဝးနဲႛ ၂၀၀၅ခုႎႀစ္ ေဖဖဝၝရီလ ၁၇ရက္ကေန မတ္လ၃၁ ရက္ေနႛအထိကဵင္းပတဲ့ အခမ္းအနားေတၾကို ကိုယ္စားလႀယ္ ေစလၿတ္တက္ေရာက္ ေဆၾးေႎၾးခဲ့တာပၝ။

ဒၝေပမဲ့ ၂၀၀၅ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာလ ေနာက္ပိုင္းမႀာ ညီလာခံမႀာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖၾဲႚ ၁၉ဖၾဲႚရဲ့ တင္ဴပခဵက္ေတၾကို ညီလာခံက မႀတ္တမ္းတင္တဲ့ အဆင့္မႀာပဲထား႓ပီး ေဆာင္႟ၾက္ေပးဴခင္း ဴပင္ဆင္ေပးဴခင္းမဵား မရႀိတာေဳကာင့္ ဴပန္လည္ကဵင္းပတဲ့ ညီလာခံ ႎႀစ္႒ကိမ္မႀာ ကိုယ္စားလႀယ္ ေစလၿတ္ခဲ့ဴခင္း မရႀိပဲ ေလ့လာသူအဆင့္နဲႛပဲ တက္ေရာက္ခဲ့တာပၝ။

မၾန္ဴပည္သစ္ပၝတီရဲ့ အမဵိႂုးသားညီလာခံအေပၞ သံုးသပ္ခဵက္နဲႛပတ္သက္႓ပီး ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ႎုိ္င္ေအာင္မေငးကို ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔