လံုဴခံႂေရးေကာင္စီကို ကန္ႛကၾက္ေသာ တိုင္းရင္းသားအဖၾဲႚမဵားအေဳကာင္း

2006-10-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ဴမန္မာ့အေရး ကုလသမဂၢ လုံဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ ေဆၾးေႎၾးတဲ့ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဆန္ႛကဵင္ကန္ႛကၾက္တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖၾဲႚေတၾ၊ ခၾဲထၾက္အဖၾဲႚေတၾ၊ လက္နက္ခဵ အလင္းဝင္အဖၾဲႚေတၾရဲ့ ေဳကညာခဵက္ေတၾကုိ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ သတင္းစာေတၾမႀာ အဆက္မဴပတ္ ေဖာ္ဴပခဲ့ပၝတယ္။

ခုလို ကုလသမဂၢ လုံဴခံႂေရးေကာင္စီကုိ ဆန္ႛကဵင္႟ႁတ္ခဵတဲ့ အဖၾဲႚေတၾထဲမႀာ လက္ရႀိ အမဵိႂးသားညီလာခံတက္ေနတဲ့ တုိင္းရင္းသားအဖၾဲႚေတၾပၝသလုိ တခဵိႂႚလည္း မထင္မရႀား ႓ငိမ္းခဵမ္ေရးယူထားတဲ့အဖၾဲႚေတၾအဴပင္ အဖၾဲႚနာမယ္ေဴပာင္းထားတဲ့အဖဲၾႚေတၾ မဵိႂးစုံပၝဝင္ေနတာ ေတၾႚရပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားတဲ့ အဖၾဲႚေတၾထဲက ၆ဖၾဲႚကေတာ့ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီကို မကန္ႚကၾက္ေသးပၝဘူး။ ဴမန္မာ့အေရးကို လံုဴခံႂေရးေကာင္စီက ကိုင္တၾယ္ေဴဖရႀင္းမဲ့ ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ကန္ႚကၾက္ထားတဲ့ တိုင္းရင္းသား အဖၾဲႚအစည္းေတၾအေဳကာင္း ထုိင္းႎုိင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚ RFA႟ုံးခၾဲက ဦးစိန္ေကဵာ္လိႁင္ကုိ ဝၝရႀင္တန္႟ံုးခဵႂပ္မႀ ဦးတင္ေအာင္ခုိင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔