ဥေရာပသမဂၢမႀ ဴမန္မာစစ္အစုိးရေပၞ တုိးဴမႀင့္ပိတ္ဆုိႛရန္ဴပင္ဆင္

2007-10-13
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

Ian_McCartney_200px.jpg
႓ဗိတိသ႖ ဒု-လက္ေထာက္ ႎုိင္ငံဴခားေရး ၀န္႒ကီီး အီရန္ မက္ကာတေန၊ (Photo: AFP)

ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ အရႀိန္ဴမႀင့္ ဴပစ္ဒဏ္ခတ္ အေရးယူတဲ့အေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံက က႗န္းသစ္၊ ေကဵာက္စိမ္းနဲႛ ဓၝတ္သတၨႂ ဝယ္ယူေတၾကုိ ပိတ္ပင္သၾားမယ့္ အေရးယူမႁ အသစ္တစ္ရပ္ကုိ ေရႀႛလာမယ့္ သီတင္းပတ္အတၾင္း ဴပဌာန္းသၾားဖုိႛ အီးယူ ဥေရာပႎုိင္ငံမဵားအဖၾဲႛက မူဳကမ္းေရးဆၾဲ လုိက္ဳက႓ပီလုိႛ သိရပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံက လက္ရႀိအေဴခအေနေတၾ အေပၞမႀာ ဴပည္သူေတၾဘက္က အေလးထား ရပ္တည္႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစုိးရကုိ တုိက္ရုိက္ ဖိအားေပးႎုိင္ဖုိႛအတၾက္ ခုလုိဴပင္းထန္တဲ့ ပိတ္ဆုိႛ ဴပစ္ဒဏ္ေတၾ ဴပႂလုပ္သၾားမႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ အီးယူႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးေတၾ သေဘာတူညီ လုိက္႓ပီဴဖစ္တဲ့ ဴပစ္ဒဏ္ခတ္ အေရးယူေရး မူဳကမ္းထဲမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္၊၊

ဒီဴပစ္ဒဏ္ခတ္မႁထဲမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံက က႗န္းသစ္၊ သတၨႂနဲႛ တၾင္းထၾက္၊ အဖုိးတန္ ေကဵာက္မဵက္နဲႛ ေကဵာက္စိမ္း ရတနာေတၾ ဝယ္ယူတင္သၾင္းမႁ ပိတ္ပင္ထားတာဴဖစ္႓ပီး၊ စစ္အစုိးရအေနနဲႛ ဴပည္သူလူထုကုိ ဒုကၡမေပးရေအာင္ ရည္ရၾယ္ဴပႂလုပ္တာဴဖစ္တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္၊၊

အီးယူအဖၾဲႛဟာ ဴမန္မာစစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ သူတုိႛရဲႛေဆၾမဵိႂးညာတိ ၃၇၅ ဦးကုိ ဴပည္ဝင္ခၾင့္ဗီဇာ ပိတ္ပင္မႁ၊ ပုိင္ဆုိင္မႁ ပိတ္ပင္မႁ စတဲ့ အေရးယူမႁေတၾကုိ အရင္ကတည္းက ဴပဌာန္းထား႓ပီးလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊

တရုတ္၊ အိႎၬိယစတဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲႛ အိမ္နီးခဵင္းႎုိင္ငံေတၾ အေနနဲႛလည္း စစ္အစုိးရကုိ ဖိအားေပးဖုိႛအခဵက္ဟာ အေရး႒ကီးေဳကာင္းကုိလည္း အီးယူအရာရႀိေတၾက တုိက္တၾန္းထားပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပသူေတၾကုိ စစ္္အစုိးရ အာဏာပုိင္ေတၾက ရက္ရက္စက္စက္ အဳကမ္းဖက္ ႓ဖိႂခၾင္းခဲ့မႁအေပၞ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ဆန္ႛကဵင္ ရႁတ္ခဵေဳကာင္းကုိလည္း အီးယူအဖၾဲႛက ေရႀႛအပတ္ဴပဌာန္းမယ့္ ဴမန္မာစစ္အစုိးရအေပၞ ဴပစ္ဒဏ္ခတ္မႁ တုိးဴမႀင့္ေရး မူဳကမ္းထဲမႀာ ေဖာ္ဴပပၝရႀိပၝတယ္၊၊

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔