ဥေရာပအထူးကိုယ္စားလႀယ္ ထိုင္း၊ ဴမန္မာအစိုးရမဵားႎႀင့္ ေဆၾးေႎၾး

2008-01-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

fassino_thailand_150px.jpg
အီးယူေခၞ ဥေရာပသမဂၢ၏ ဴမန္မာ့အေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ပဲ႟ို ဖတ္ဆီႎို ရႀင္းလင္း ေဴပာဳကားေနစဥ္ ေနာက္မႀ ရပ္ေနသူမႀာ ထိုင္းႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ နစ္တယာ ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာ့အေရးဆုိင္ရာ၊ ဥေရာပႎုိင္ငံမဵားအဖၾဲႚ၊ အီးယူ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ Piero Fassino ဟာ ထုိင္းႎုိင္ငံကို ေရာက္ရႀိေန႓ပီး၊ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးဴပႍနာ အေဴဖရႀာေရးအတၾက္ ထုိင္းအစိုးရနဲႛေရာ၊ ဴမန္မာအစိုးရနဲႛပၝ ေဆၾးေႎၾးမႁေတၾ ဴပႂလုပ္ေနပၝတယ္။ ဒီကေနႛ ဇန္နဝၝရီလ ၂၉ ရက္ေနႛ၊ မနက္ပိုင္းမႀာေတာ့ ထိုင္းႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးနဲႛ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးခဲ့႓ပီးေနာက္၊ ထုိင္းႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးနဲႛအတူ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲတရပ္ ကဵင္းပပၝတယ္။

အီတလီႎိုင္ငံ၊ တရားေရးဝန္႒ကီးေဟာင္းလည္း ဴဖစ္တဲ့၊ ဴမန္မာ့အေရးဆုိင္ရာ၊ ဥေရာပႎုိင္ငံမဵားအဖၾဲႚ၊ အီးယူ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ Piero Fassino ဟာ ဒီကေနႛ၊ ဇန္နဝၝရီလ ၂၉ ရက္၊ ညေနပိုင္းမႀာလည္း အီတလီသံအမတ္႒ကီးအိမ္မႀာ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲတရပ္ ဆက္လက္ ဴပႂလုပ္ပၝတယ္။ ထိုင္းခရီးစဥ္အ႓ပီးမႀာ အင္ဒုိနီးရႀား၊ ေဖေဖာ္ဝၝရီနဲႛ မတ္လအတၾင္းမႀာ အိႎၬိယ၊ ဗီယက္နမ္၊ လာအို၊ ကေမႝာဒီးယားနဲႛ ေနာက္ဆံုး ခရီးစဥ္အဴဖစ္ ဂဵပန္ႎိုင္ငံကို သၾားေရာက္မႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ထိုင္းႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးနဲႛအတူ ဴပႂလုပ္တဲ့ ဒီသတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲအေဳကာင္းကို ဦးဝင္းႎုိင္ဦးက ဆက္လက္ တင္ဴပထားပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔