ူမန်မာစစ်အစိုးရကို အူပစ်ဒဏ်ခတ်ဖိုႛမဟုတ်ဟု ႌြန်ႛပေၝင်းအစိုးရ ဝန်ဋ္ဌကီးေူပာုကား


2006-07-25
Share

ူပည်ထောင်စု ူမန်မာိံိုင်ငံ အမဵိြးသား ႌြန်ႛပေၝင်းအစိုးရ (NCGUB)ရဲ့ ဝန်ဋ္ဌကီးခဵြပ်႟ုံးဝန်ဋ္ဌကီး ဦးဘိုလတြင့်ကို မလေးရြားိံိုင်ငံ ဘနားမားသတင်းဌာနက တြေႚဆုံမေးူမန်းခဵက်တေကြို ဇူလိုင် ၂၄ရက် မနက်ပိုင်းမြာ RFAက ထုတ်လြင့်ခဲ့ပၝတယ်။

ူမန်မာိံိုင်ငံအပေၞ စီးပြားရေးူပစ်ဒဏ်ခဵမြတ်ဖိုႛ NCGUBက အားပေးမြာ မဟုတ်ဖူးလိုႛ ဦးဘိုလတြင့်က ေူပာုကားခဲ့ေုကာင်း ဘနားမားသတင်းဌာနက ေူပာုကားတဲ့အတြက် တခဵိြႚ ပရိသတ်တေကြ NCGUBအနေနဲႛ ူမန်မာိံိုင်ငံအပေၞ စီးပြားရေးပိတ်ဆိုႛမြတြေ ခဵမြတ်ရေး မူဝၝဒကို စြန်ႛလြတ်လိုက်္ဘပီလားလိုႛ မေးူမန်းမြတြေ ပေၞထြက်လာခဲ့ပၝတယ်။

အခု္ဘပီးခဲ့တဲ့နာရီပိုင်းက အမေရိကန်ူပည်ထောင်စု၊ ဝၝရြင်တန်ကို ူပန်လည်ရောက်ရြိလာတဲ့ ဦးဘိုလတြင့်ကို ဒီကိင်္စနဲႛပတ်သက်္ဘပီး RFAက ဆက်သြယ်မေးူမန်းခဲ့ပၝတယ်။

RFA: ဒီဘနားမားသတင်းဌာနနဲႛ တြေႚဆုံမေးူမန်းခန်း အစီအစဉ်မြာ ဦးဘိုလတြင့်ေူပာတဲ့ စကားဆိုလိုရင်းက ဘယ်လိုမဵားပၝလဲခင်ဗဵား။

ဦးဘိုလတြင့်။ ။ ဟုတ်ကဲ့၊ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ ဒီ AIPMC အစည်းအဝေး ိံြစ်ရက်စလုံးမြာ အဓိကထား္ဘပီးတော့ ဆြေးေိံြးုကတာက ကုလသမဂ္ဂ လုံူခံြရေးကောင်စီမြာ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ ူမန်မာိံိုင်ငံအရေးကို ဆက်လက် တရားဝင် agenda (အစည်းအဝေးအစီအစဉ်)ထဲ ရောက်ရြိရေး၊ အမေရိကန်အစိုးရကနေ ခေၞထားတဲ့ ူမန်မာိံိုင်ငံနဲႛပတ်သက်တဲ့ ဆုံးူဖတ်ခဵက်တြေ ကဵရေးဆိုတဲ့ဟာကိုပဲ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းအနေနဲႛ ဝိုင်းဝန်းဆောင်႟ြက်သြားဖိုႛ ဆို္ဘပီး ကဵပၝတယ်။

ကဵတော့၊ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛက တကယ့် လုံူခံြရေးကောင်စီမြာ အဓိက တာဝန်ယူ ဆောင်႟ြက်ုကနေရတာနဲႛအညီ ကဋ္ဋန်တော်တို လုံူခံြရေးကောင်စီက ဘာတြေ မ္တေွာ်လင့်သလဲလိုႛ မေးလာတဲ့အခၝမြာ၊ လုံူခံြရေးကောင်စီ resolution (ဆုံးူဖတ်ခဵက်)့ဟာ ဘယ်လို ဟာမဵိြးလဲလိုႛ မေးလာတဲ့အခၝမြာ၊ ဒီကိင်္စကို ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ ေူဖုကားုကရတာူဖစ်ပၝတယ်။

စီးပြားရေးဒဏ်ခတ်မနြဲႛ ပတ်သက်္ဘပီး NCGUB ႌြန်ႚပေၝင်းအစိုးရအဖြဲႚက ထားရြိတဲ့ မူလသဘောထားနဲႛ လုံူခံြရေးကောင်စီမြာ ူမန်မာ့အရေးကို တင်ူပဆြေးေိံြးဖိုႛ တင်ူပတဲ့ သဘောထား ိံြစ်ခုရောထြေးနေုကတယ်လိုႛလဲ ဦးဘိုလတြင့်က ဆိုပၝတယ်။

ဦးဘိုလတြင့်။ ။ လုံူခံြရေးကောင်စီမြာ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ ရြင်းူပနေတာ ဒီကနေႛ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛရဲ့ ဋ္ဌကိြးစားမဟြာ တကယ်တမ်းဆိုလိုႛရြိရင် အင်မတန်မြ တရားဝင် agenda ထဲကို ရောက်ရြိသြားရေးအဆင့်နဲႛ အားလုံးက လက်ခံိံိုင်တဲ့ အနိမ့်ဆုံး ဆုံးူဖတ်ခဵက်မဵိြး ကဵလာဖိုႛ၊ အဲဒီလိုကဵလာတဲ့အခၝမြာ ဥပမာအားူဖင့်ဆိုရင်တော့ ကုလသမဂ္ဂ အတြင်းရေးမြြးခဵြပ်ရဲ့ လက်ရြိ အရင်တုန်းက ဆောင်႟ြက်နေတဲ့ ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ စစ်မြန်တဲ့ အမဵိြးသားခဵင်း ူပန်လည်သင့်ူမတ်ရေးနဲႛ တြေႚဆုံဆြေးေိံြး အေူဖရြာရေးကို ပေၞပေၝက်လာဖိုႛ တရားဝင် mandate (လုပ်ပိုင်ခြင့်အာဏာ) ပေးတာမဵိြးကို ကဋ္ဋန်တော်တိုႛက ဦးတည်္ဘပီးတော့ ဋ္ဌကိြးပမ်းနေတာ ူဖစ်တယ်၊

အဲလို ဋ္ဌကိြးပမ်းတဲ့အခၝမြာ ဒၝေုကာင့်မိုႛလိုႛ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛဟာ ဒီ sanction ခဵဖိုႛလဲ မဟုတ်သလို နအဖကို ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ အူပစ်ဒဏ်ခတ်ဖိုႛလဲ မဟုတ်ဖူး၊ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ တိုင်းူပည်ကို ကိုယ့်တိုင်းူပည် ကိုယ်ူပန်္ဘပီးတော့ အထီးကဵန်ူဖစ်အောင် လုပ်ဖိုႛလဲ မဟုတ်ဖူးဆိုတာ လုံူခံြရေးကောင်စီကိင်္စနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီးတော့ ကဋ္ဋန်တော်က ရြင်းလင်းေူပာူပတာ ူဖစ်ပၝတယ်။

တကယ်တမ်းလဲ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ ဆောင်႟ြက်နေတာဟာ ဒီကုလသမဂ္ဂတပ်ဋ္ဌကီး ခဵီလာဖိုႛ မဟုတ်သလို၊ ကုလသမဂ္ဂနဲႛ ိံိုင်ငံတကာမိသားစုက ူမန်မာိံိုင်ငံအပေၞမြာ စီးပြားရေးအရ ပိတ်ဆိုႛဖိုႛလဲ မဟုတ်ပၝဘူး အဲဒၝကို ကဋ္ဋန်တော် ေူပာခဵင်တာူဖစ်ပၝတယ်၊ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ ဋ္ဌကိြးစားနေတာကတော့ ဒီကုလသမဂ္ဂ အတြင်းရေးမြြးခဵြပ်နဲႛ ကုလသမဂ္ဂအနေနဲႛ ူမန်မာိံိုင်ငံမြာ အမဵိြးသားခဵင်း ူပန်လည်သင့်ူမတ်ရေးနဲႛ တြေႚဆုံဆြေးေိံြးရေး ူဖစ်အောင်လိုႛ တရားဝင် back-up (ထောက်ခံအားပေး)တဲ့၊ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ mandated ပေၝ့နော်၊ ဒၝမမြဟုတ် binding power (စည်းေိံြာင်အား)ပေးဖိုႛကိုသာ ကဋ္ဋန်တော်တိုႛ ဦးတည်္ဘပီးတော့ ဋ္ဌကိြးပမ်းတယ်ဆိုတာ ရြင်းူပတာ ူဖစ်ပၝတယ်ခင်ဗဵ။

မလေးရြားိံိုင်ငံမြာ ရောက်ရြိနေခိုက် ဘနားမားသတင်းဌာန အယ်ဒီတာတဦးနဲႛ တြေႚဆုံေူပာုကားခဵက်တေအြပေၞ အမေရိကန်ူပည်ထောင်စုကို ူပန်လည်ရောက်ရြိလာတဲ့ NCGUB ႌြန်ႛပေၝင်းအစိုးရအဖြဲႚ ဝန်ဋ္ဌကီး ဦးဘိုလတြင့် ရြင်းလင်းေူပာုကားသြားတာ ူဖစ်ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့