နာေရးကူညီမႁအသင္းသိုႛ လႀႃဒၝန္းမႁမဵား ေႎႀာင့္ယႀက္ခံေနရ

2007-03-23
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

beggers_200px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚ လမ္းေဘးတၾင္ ေတာင္းရမ္းေနေသာ အမဵိႂးသမီး႒ကီးႎႀစ္ဦး ဴဖစ္ပၝသည္။ ဤကဲ့သိုႛ ဆင္းရဲႎၾမ္းပၝးသူမဵား၏ နာေရးကိစၤမဵားကို ကူညီေနသည့္ အသင္းကို လႀႃဒၝန္းမႁမဵားအား ဟန္ႛတား ေႎႀာင့္ယႀက္မႁမဵား ရႀိေနသည္ဟု သိရပၝသည္။ (Photo: AFP)

႟ုပ္ရႀင္မင္းသား ဦးေကဵာ္သူ ဦးေဆာင္တဲ့ နာေရးကူညီမႁအသင္းကုိ နအဖ ထိပ္တန္းေခၝင္းေဆာင္အခဵိႂႚက ေငၾလႀႃဒၝန္းတာ ရႀိေပမဲ့၊ ေအာက္ေဴခ အာဏာပုိင္ တခဵိႂႚက ေႎႀာင့္ယႀက္တာေတၾ ရႀိေနတယ္လုိႛ စုံစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။

႟ုပ္ရႀင္မင္းသား ဦးေကဵာ္သူ ဦးေဆာင္ပၝဝင္တဲ့ နာေရးကူညီမႁအသင္း ရန္ကုန္ကုိ စစ္အစိုးရ ဝန္႒ကီး ဗုိလ္ခဵႂပ္ ေဌးဦးနဲႛ မိသားစုနဲႛ ဝန္႒ကီးဌာနတခဵိႂႚက အခု မတ္လအေစာပုိင္းက ေငၾလႀႃဒၝန္းတာေတၾ ရႀိခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ ႓ပီးခဲ့တဲ့ လပုိင္းေတၾထဲက နာေရးကူညီမႁအသင္းအတၾက္ ေမတၨာႌၾန္ႛ အရပ္က ေနထုိင္သူေတၾ စုေပၝင္း႓ပီး ေငၾလႀႃဒၝန္းတာကုိ တာဝန္ရႀိလူ႒ကီးတဦး ဆုိသူက အလႀႃေငၾေတၾကုိ ဳကားကေန ဝင္ေရာက္ယူ သၾားခဲ့တဲ့ အတၾက္ အသင္းအေနနဲႛ ဒီအလႀႃေငၾေတၾကုိ ရရႀိခဲ့ဴခင္းမရႀိဘူးလုိႛ ဦးေကဵာ္သူ RFA ကုိေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ဦးေကဵာ္သူ သၾားေရာက္အလႀႃခံခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္႓မိႂႚက ေနရာတခဵိႂႚမႀာလည္း၊ အာဏာပုိင္ေတၾက အလႀႃထည့္ဝင္သူေတၾကုိ ေခၞယူစစ္ေဆးတာေတၾ ဴပႂလုပ္ခဲ့တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။ ဦးေကဵာ္သူက အလႀႃဒၝနဴပႂမယ္ဆိုရင္ စိတ္ထားေကာင္းေကာင္းနဲႛ ဴပႂလုပ္သင့္ေဳကာင္း ခုလိုေဴပာပၝတယ္။

စိတ္ဆိုး၊ စိတ္ယုတ္မာ ရႀိေနေသာသူသည္ ဒၝနပဲဴပႂဴပႂ၊ သီလပဲေစာင့္ေစာင့္၊ ဘာဝနာ ကမၳႉာန္းပဲ စီးဴဖန္းစီးဴဖန္း မည္သည့္ ကုသိုလ္ လုပ္၍မဆို ႟ိုးသား ဴဖႃစင္လိမ့္မည္မဟုတ္၊ စိတ္ရင္းမေကာင္းသူ၏ ကုသိုလ္ကံမဵားက အကဵိႂးေပး စင္ဳကယ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပၝဆိုတဲ့ စာသားေတၾကို ဦးေကဵာ္သူက ႟ၾတ္ဴပခဲ့ပၝတယ္။

ဦးေကဵာ္သူတုိႛရဲ့ နာေရးကူညီမႁအသင္း (ရန္ကုန္)နဲႛ ဆင္တူ႟ိုးမႀား ႒ကံ့ခုိင္ဖၾံ႓ဖိႂးေရးအဖၾဲႚ နာေရးကူညီမႁအသင္းကေန တာဝန္ေပးခုိင္းထားတဲ့ စည္ပင္ ဝန္ထမ္းတခဵိႂႚက ေငၾေတာင္းတဲ့ကိစၤေတၾ ရႀိတာေဳကာင့္ ဦးေကဵာ္သူတုိႛရဲ့ နာေရးကူညီမႁအသင္း ရန္ကုန္ကုိ အမဵားဴပည္သူ အထင္အဴမင္ လၾဲမႀားတာေတၾ ရႀိတဲ့အေဳကာင္း ဦးေကဵာ္သူက ေဴပာပၝတယ္။

ေစတာနာရႀင္ ဴပည္သူေတၾရဲ့ အလႀႃေငၾအေပၞမႀာ တည္မႀီေနရတဲ့ အတၾက္ အမဵားဴပည္သူ အထင္အဴမင္လၾဲမႀား႓ပီး အလႀႃေငၾကဵဆင္းခဲ့ရင္ ကုသိုလ္ဴဖစ္ ကူညီေရး အလုပ္ေတၾ ထိခုိက္မႀာကုိ စုိးရိမ္တဲ့အေဳကာင္း ဦးေကဵာ္သူက RFAကို ေဴပာဆုိသၾားခဲ့ပၝတယ္၊

အခုလို အဴဖစ္အပဵက္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ အေသးစိတ္ သိရႀိႎုိင္ဖိုႛ ႟ုပ္ရႀင္မင္းသား ဦးေကဵာ္သူကုိ RFA ဗန္ေကာက္ ႟ံုးခၾဲမႀ ဦးေဇာ္မုိးေကဵာ္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔