လုပ္သားမဵားကို ဖယ္ရီအ႒ကိႂအပိုႛရပ္၍ စက္ဘီးစီးခိုင္း

2006-10-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

ေကဵာက္ဆည္႓မိႂႚနယ္မႀာရႀိတဲ့ စက္မႁ (၁)ဝန္႒ကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ စက္႟ုံေတၾကို ေလာင္စာဆီ ေခ႗တာတဲ့အေနနဲႛ ဖယ္ရီကားနဲႚ အလုပ္သမားေတၾကို ႒ကိႂပိုႛတာေတၾ ရပ္ဆိုင္းဖိုႛ ဖယ္ရီအစား စက္ဘီးနဲႛ ႟ုံးတက္ဖုိႛ စက္မႁ(၁)ဝန္႒ကီးဌာနက ႌၿန္ဳကားထားတဲ့အတၾက္ အလုပ္သမားေတၾ အခက္အခဲေတၾႚေနပၝတယ္။

ေလာင္စာဆီ ေခ႗တာတဲ့အေနနဲႛ အလုပ္သမား႒ကိႂပိုႛလုပ္တဲ့ ဖယ္ရီကားေတၾ ဴဖတ္ေတာက္္ခံထားရတဲ စက္မႁ (၁)ဝန္႒ကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ စက္႟ုံေတၾကေတာ့ ဳကံခင္း ဘိလပ္ေဴမစက္႟ုံ၊ သရက္ ဘိလပ္ေဴမစက္႟ုံ၊ ေကဵာက္ဆည္ ေ႔ကရည္စိမ္နဲႛ စတီးစက္႟ုံအဴပင္ ပခုကၠႃ ခဵည္စက္စတဲ့ စက္႟ုံေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ခုေနာက္ဆုံး ေကဵာက္ဆည္႓မိႂႚႛမႀာရႀိတဲ့ ဖိနပ္စက္႟ုံ၊ ပီနန္အိတ္စက္႟ုံ၊ စက္ဘီးစက္႟ုံ၊ စၾပ္ဳကယ္စက္႟ုံ ေစာင္စက္႟ုံစတဲ့ စက္မႁ (၁)ဝန္႒ကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ စက္႟ုံေတၾကုိပၝ အလုပ္သမား႒ကိႂပိုႛလုပ္တဲ့ ဖယ္ရီကားေတၾဴဖတ္႓ပီး အလုပ္သမားေတၾ စက္ဘီးနဲႛ ႟ုံးတက္ဖုိႛ၊ စက္ဘီးကုိ တႎႀစ္အတၾင္း အေကဵဆပ္တဲ့နည္းနဲႛ ေ႔ကးေရာင္းေပးဖိုႛစသဴဖင့္ စက္မႁ (၁)ဝန္႒ကီးဌာနက ႌၿန္ဳကားထားတဲ့အေဳကာင္း စုံစမ္းသိရပၝတယ္။

ေနဴပည္ေတာ္မႀာရႀိတဲ့ စက္မႁ (၁)ဝန္႒ကီးဌာန႟ုံးကလည္း အစိုးရေလာင္စာဆီကုိ ၅၀ရာႎႁန္းဴဖတ္ေတာက္ သုံးစၾဲမႀာဴဖစ္သလို စက္မႁ (၁)ဝန္႒ကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ ယခင္ ေကာ္ပုိေရးရႀင္း ယခု လုပ္ငန္းလုႛိေဴပာင္းေခၞတဲ့ ဌာန႒ကီး ၆ခုကလည္း အလားတူ ေလာင္စာဆီ ၅၀ ရာႎႁန္း ေလ႖ာ့ေပၝ့သုံးစၾဲရမယ္လုိႛ အမိန္ႛထုတ္ထားတဲ့အေဳကာင္း ေနဴပည္ေတာ္အရာထမ္းတဦးကလည္း RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ေနဴပည္ေတာ္က စက္မႁ (၁)ဝန္႒ကီးဌာန႟ုံးအဖၾဲႚ ကားေတၾအတၾက္ လစဥ္ဓာတ္ဆီဖိုး ၅သိန္းကို လက္ေအာက္ခံ လုပ္ငန္းဌာန႒ကီး ၆ခုကေန ရႀာေပးရမယ္လုိႛ ႌၿန္ဳကားထားတဲ့အတၾက္ ဌာနဆုိင္ရာေတၾက ဴဖစ္တဲ့နည္းနဲႛ ေငၾရႀာေပးေနရတယ္လုိႛပၝ စုံစမ္းသိရပၝတယ္။

ခုလို စက္မႁ (၁)ဝန္႒ကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ စက္႟ုံေတၾကုိ အလုပ္သမား႒ကိႂပိုႛလုပ္တဲ့ ဖယ္ရီကားေတၾ ဴဖတ္ေပမဲ့ တခဵိန္က ဖမ္းထားတဲ့ လုိင္စင္မဲ့ ဇိမ္ခံကားေတၾ ဝန္႒ကီးဌာနအားလုံးကုိ အလကားခၾဲတမ္းခဵေပးရာမႀာ စက္မႁ (၁)ဝန္႒ကီးဌာနကလည္း ကားေတၾ ရာနဲႛခဵီရခဲ့ပၝတယ္။ ရတဲ့ လုိင္စင္မဲ့ ဇိမ္ခံကားေတၾကုိ ေနဴပည္ေတာ္ စက္မႁ (၁)ဝန္႒ကီး႟ုံးနဲႛ စက္မႁ (၁)ဝန္႒ကီးဌာန လက္ေအာက္ခံဌာနေတၾက ဦးေဆာင္ညၾန္ဳကားေရးမႀႃးနဲႛ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးခဵႂပ္ေတၾကုိ တဦး ကားႎႀစ္စီးကဵစီ အခမဲ့ ေဝေပးထားတယ္လုိႛပၝ စက္မႁ (၁) သတင္းရပ္ကၾက္က ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔