အဓမၳအလုပ္ခိုင္းေစမႁကိစၤ အလုပ္သမားအဖၾဲႚခဵႂပ္ကို နအဖအေဴဖေပးရမည္

2006-10-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

အဓမၳလုပ္အားေပးကိစၤ ILO ကမႝာ့အလုပ္သမားအဖၾဲႚ႒ကီးနဲႛ နအဖအဳကား နားလည္မႁစာခ႗န္ကုိ သေဘာတူမတူ နအဖဘက္က လာမယ့္ရက္အနည္းငယ္အတၾင္း အေဴဖေပးဖုိႛရႀိတယ္လုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ILO ဆက္သၾယ္ေရးကုိယ္စားလႀယ္က RFA ကုိ ေဴပာဆုိပၝတယ္။

အဓမၳလုပ္အားေပးကိစၤတုိင္ဳကားသူေတၾအေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး မႀန္မႀန္ကန္ကန္ ေဴဖရႀင္းႎိုင္ေရး ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတရပ္ သေဘာတူညီမႁရဖုိႛအတၾက္ ရန္ကုန္ကုိ သၾားေဆၾးေႎၾးခဲ့တဲ့ ILO အထူးအဳကံေပးအရာရႀိရဲ့ ခရီးစဥ္အ႓ပီး ILO ဆက္သၾယ္ေရးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ရစ္ခဵတ္ဒ္ ေဟာ္ဆီက ခုလုိ ေဴပာဆုိတာပၝ။ ဒီသီတင္းပတ္ အေစာပုိင္းက ILO အထူးအဳကံေပးအရာရႀိဟာ ရန္ကုန္ကုိ ေခတၨသၾားေရာက္႓ပီး ဴမန္မာအလုပ္သမားဝန္႒ကီး ဦးေသာင္းနဲႛ ေဆၾးေႎၾးခဲ့ပၝတယ္။

ဒီေနာက္ေတာ့ ILO ဘက္က အစီရင္ခံစာတေစာင္ ထုတ္ဴပန္႓ပီး ေဆၾးေႎၾးမႁေတၾဟာ တုိးတက္မႁ သိပ္မရႀိဘူးလုိႛ ဆုိခဲ့ပၝတယ္။ ILO ဘက္က အဓမၳလုပ္အားေပးကိစၤ တုိင္ဳကားသူေတၾကိစၤ မႀန္မႀန္ကန္ကန္ေဴဖရႀင္းေရး ဥပေဒစနစ္တရပ္ ခဵမႀတ္ဖုိႛ နအဖကုိ ေတာင္းဆုိထားခဲ့ပၝတယ္။ ဒီေတာင္းဆုိမႁကုိ ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္ေနႛ ေနာက္ဆုံးထား႓ပီးေတာ့ လုိက္နာဖုိႛလည္း ရက္သတ္မႀတ္ေပးခဲ့တာပၝ။

နအဖဘက္က အဓမၳလုပ္အားေပးကိစၤ တုိင္ဳကားမႁနဲႛ အဖမ္းခံထားရတဲ့ မစုစုေႎၾးနဲႛ ဦးေအးဴမင့္တုိႛကုိ ဴပန္လၿတ္ေပးခဲပၝ့တယ္။ တရားစၾဲထားတဲ့ အမႁတခုကုိလည္း ပလပ္ေပးခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေပမယ့္ ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္း ခဵမႀတ္ေရးကုိေတာ့ ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း တုန္ႛဴပန္တာ မရႀိေသးပၝဘူး။

ဒီေတာ့ ILO အထူးအဳကံေပးအရာရႀိ ရန္ကုန္ကုိ သၾားတဲ့ကိစၤနဲႛ ILO-ဴမန္မာဆက္ဆံေရးကိစၤ ေနာက္ဆုံးအေဴခအေနေတၾ သိႎုိင္ဖုိႛ ILO ဴမန္မာႎုိင္ငံတာဝန္ခံ မစၤတာ ရစ္ခဵတ္ဒ္ ေဟာ္ဆီကုိ RFAမႀ ဦးမင္းဇင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔