မေကၾးတိုင္းမႀာ ဝန္ထမ္းႎႀင့္ အရပ္သားမဵားကို အဓမၳအလုပ္ခိုင္းေစ

2006-06-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
physic_nut_200px.jpg
စစ္အစိုးရက ဴမန္မာတဴပည္လံုးမႀာ မစိုက္မေနရ အတင္းအကဵပ္ စိုက္ပဵိႂးခိုင္းေနေသာ ဴခံစည္း႟ိုး ဳကက္ဆူပင္၏ အသီးႎႀင့္အေစ့။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

မေကၾးတုိင္း ေခဵာက္႓မိႂႚနယ္မႀာ အစုိးရဝန္ထမ္းေတၾကုိေရာ၊ အရပ္သားဴပည္သူေတၾကုိ အာဏာပုိင္ေတၾက အဓမၳလုပ္အားေပး ခုိင္းေစမႁေတၾ ကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႛဴပန္ႛ လုပ္ေနတယ္လုိႛ RFA က စုံစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။

ေခဵာက္႓မိႂႚနယ္မႀာ ဇၾန္လအတၾင္း ဴပည္သူလူထုအေရအတၾက္ အေဴမာက္အဴမားကုိ အဓမၳလုပ္အားေပး ဆင့္ေခၞ႓ပီး အာဏာပုိင္ေတၾက ဳကက္ဆူပင္ စုိက္ခုိင္းေနတယ္လုိႛ ေဒသခံေတၾက RFA ကုိ ေဴပာဴပဳကပၝတယ္။ ဇၾန္လ ၁၆၊ ၁၇ နဲႛ ၁၈ ရက္ေနႛေတၾမႀာ ေခဵာက္ေရနံေဴမက အစုိးရဝန္ထမ္း ၂,၅၀၀ေကဵာ္ကုိ ဳကက္ဆူပင္ စုိက္ဖုိႛ အဓမၳလုပ္အားေပး ဆင့္ေခၞခဲ့တယ္။

အလားတူပဲ ဇၾန္လ ၄ ရက္ေနႛကလည္း ေခဵာက္႓မိႂႚနယ္တၾင္းက ေကဵာင္းဆရာ၊ ဆရာမ ၃၀၀ ေကဵာ္ကုိ ဳကက္ဆူပင္ စုိက္ဖုိႛအတၾက္ အာဏာပုိင္ေတၾက အဓမၳလုပ္အားေပး ဆင့္ေခၞခဲ့တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။ အစုိးရဝန္ထမ္းေတၾဟာ စေန၊ တနဂႆေႎၾ ႟ုံးပိတ္ရက္ပၝမေရႀာင္ ကုိယ့္ထမင္းထုပ္နဲႛကုိယ္ အဓမၳလုပ္အားေပး ခုိင္းေစခံခဲ့ရတယ္လုိႛ ဝန္ထမ္းတခဵႂိႚက RFA ကုိ ေဴပာဆုိပၝတယ္။ ဒီလုိ ခုိင္းေစရာမႀာ အစုိးရဝန္ထမ္းေတၾသာမက အရပ္သားဴပည္သူေတၾကုိပၝ ဆင့္ေခၞခုိင္းတာ၊ ႓ပီးေတာ့ ကားလုိင္း လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾဆီကလည္း ကားေခဵာဆၾဲတာေတၾ ရႀိခဲ့တယ္လုိႛ ေဒသခံတခဵႂိႛက ေဴပာဆုိပၝတယ္။

ဒီကိစၤေတၾနဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚေရာက္ေနတဲ့ RFA ဝုိင္းေတာ္သား ဦးမင္းဇင္က သက္ဆုိင္သူေတၾကုိ ဆက္သၾယ္႓ပီး သတင္းစုံစမ္း ေပးပုိႛထားတာကိုလည္း နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔