ပဲခူးအေနာက္ဴခမ္း အဓမၳစစ္သားစုေဆာင္း၊ အဓမၳဆႎၬဴပခုိင္း

2007-10-21
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

soldiers_200px.jpg
ဖက္ဆစ္စနစ္ကို ေတာ္လႀန္ခဲ့သည့္ ၆၂ႎႀစ္ေဴမာက္ ေတာ္လႀန္ေရးေနႛ စစ္ေရးဴပအခမ္းအနားတၾင္ ခဵီတက္လာေသာ တပ္ဖၾဲႚမဵား။ (Photo: AFP)

သံဃာေတၾ ဦးေဆာင္တဲ့ ဆႎၬဴပပဲၾေတၾေနာက္ပုိင္း ပဲခူးတုိင္း အေနာက္ဴခမ္း႓မိႂႚနယ္ တခဵိႂႚမႀာ အဓမၳစစ္သား ဴပန္လည္ စုေဆာင္းေန႓ပီး၊ အာဏာပုိင္ေတၾက တန္ဴပန္ ဆႎၬဴပပဲၾေတၾကုိ မလုိက္မေနရ လုိက္ခုိင္းေနပၝတယ္။ ပဲခူတုိင္းအေနာက္ဴခမ္း ဴပည္ခရုိင္အတၾင္းက ႓မိႂႚနယ္အခဵိႂႚမႀာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္သတၨပတ္အတၾင္း ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္ေတၾကတဆင့္္ တရၾာတေယာက္ မလုိက္မေနရ စစ္သား စုေဆာင္းေနတယ္လုိႚ ေဒသခံတခဵိႂႚက ေဴပာပၝတယ္။ ပဲခူးတုိင္းအေနာက္ဴခမ္း ေရၿေတာင္႓မိႂႚနယ္ေကဵးရၾာေတၾမႀာ မလုိက္မေနရ စစ္သား စုေဆာင္းေန႓ပီး စစ္သားမထည့္ႎုိင္သူေတၾကုိ ေငၾေကာက္ခံေနေဳကာင္း ေရၿေတာင္႓မိႂႚနယ္အတၾင္းက ရၾာသားတဦးက သူႚအေတၾႚအ႒ကံႂကုိ အခုလုိေဴပာဴပပၝတယ္။

ပဲခူးတုိင္းအေနာက္ပုိင္း ဴပည္ခရုိင္၊ ေရၿေတာင္႓မိႂႚနယ္ ကၾန္းကဵား႒ကီးအုပ္စုထဲမႀာ ကဵေနာ္တုိႚအုပ္စုထဲမႀာ ၇ ရၾာရႀိတယ္၊ စစ္သား စုေဆာင္းတာေပၝ့ေနာ္၊ တရၾာကုိ တေယာက္ စစ္သားစုတယ္၊ မေပးႎုိင္ရင္ တရၾာကုိ ၁၀၀၀ ေပးရမယ္လုိႚ သူတုိႚေဴပာတယ္။ ေသခံေတၾမႀာ တေနႚကုိ လုပ္အားခ ၇၀၀ ပဲရတယ္။ တေနႚတာမႀာ လုပ္စားရတာ မလၾယ္ဘူးခင္ဗဵ။ ကဵေနာ္တုိႚအုပ္စုမႀာ ေကာက္တာေတာ့ ၁၇ ရက္ေနႚကေန ၁၉ ရက္ေနႛ ထိေပၝ့ေနာ္။ တအိမ္ကုိ ၁၀၀၀ ေပး႓ပီးသၾား႓ပီေပၝ့၊ အခုလထဲမႀာေပၝ့ေနာ္၊ သူတိုႛက ဘယ္လုိ ေဴပာေကာက္သလဲဆုိရင္ မေပးႎုိင္လုိႚရႀိရင္ လူလုိက္ရမယ္၊ ရၾာက လုိက္ရမယ္ဆုိေတာ့ ေပးရတာေပၝ့ေနာ္၊ တအိမ္ကုိ ၁၀၀၀ စုတယ္ခင္ဗဵ။ စစ္သားစုတာေပၝ့ေနာ္ ရတဲ့ပိုက္ဆံနဲႚ စစ္သားဝယ္ရမဲ့ သေဘာမဵႂိးေပၝ့။ ေရၿေတာင္႓မိႂႚနယ္ထဲ ဒီဴပင္အုပ္စုေတၾမႀာလည္း ေကာက္တယ္၊ ၁၀၀၀ ေကာက္တဲ့ အုပ္စုေတၾကလည္း ေကာက္တယ္။ တခဵႂိႚအုပ္စုေတၾမႀာ ၂၀၀၀ ေကာက္တယ္လုိႛလည္း ေဴပာသံဳကားတယ္။ ဘယ္သူေတၾ ေကာက္သလဲဆုိရင္ အုပ္စုလူ႒ကီးေတၾကို ႓မိႂႚနယ္က ေကာက္ခုိင္းတာေပၝ့ေနာ္၊ အုပ္စုလူ႒ကီးက ေတာင္းတာေပၝ့ေနာ္ ႓ပီးေတာ့ ရယက လူ႒ကီးေပၝ့ ဥကၠဌက တဆင့္။

ေရၿေတာင္ ႓မိႂႚေပၞ ရက္ကၾက္ေတၾမႀာလည္း တအိမ္ကုိ ၅၀၀ ကေန ၁၀၀၀အထိ ေကာက္ခံေန႓ပီး၊ ဒီေငၾေတၾကုိ ဘယ္လုိသုံးစဲၾတယ္၊ ဘယ္ေလာက္ ေကာက္ခံရရႀိတယ္၊ ဘယ္သူ ့ကုိေပးရတယ္ ဆုိတာကုိလည္း ရပ္ကၾက္ အတၾင္းရႀိသူေတၾကုိ ရႀင္းလင္းေဴပာဆုိဴခင္း မရႀိတဲ့အတၾက္ ႓မိႂႚသူ႓မိႂႚသားေတၾ မေဳကမနပ္ ဴဖစ္ေနတယ္လုိႚ ေဒသခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ ဒၝအဴပင္ ဒီရက္ပုိင္းအတၾင္း ဴပည္ခရုိင္နဲႚ သာယာ၀တီ ခရုိင္အတၾင္းက ႓မိႂႚနယ္ေတၾမႀာ အာဏာပုိင္ေတၾ ႒ကီးမႀႃး႓ပီး စစ္အစိုးရ ေထာက္ခံတဲ့ တန္ဴပန္ ဆႎၬဴပပဲၾေတၾကုိ မလုိက္မေနရ လုိက္ခုိင္းေနတယ္လုိႚ သိရပၝတယ္။ ၁၀ ႎႀစ္ ၁၂ အရၾယ္ ကေလးေတၾအပၝအ၀င္ ေကဵာင္းသား ေကဵာင္းသူေတၾ အားလုံး ဆႎၬဴပပဲၾ မလုိက္ရင္ ေကဵာင္းထုတ္ပစ္မယ္ဆုိလုိႚ ေနမေကာင္းလုိႚ အိမ္မႀာနားေနတဲ့ ကေလးေတၾပၝ ေကဵာင္းမႀာ စာရင္းသၾားေပး႓ပီး ဆႎၬဴပပဲၾ လုိက္ဳကရတယ္လုိႚ ေဒသခံေတၾက ေဴပာပၝတယ္။ ရုံး၀န္ထမ္း ေတၾကုိလည္း အလားတူဘဲ ဆႎၬဴပပဲၾ မလုိက္ရင္ အလုပ္ထုတ္ခံရမယ္လုိႚ ေဴပာတဲ့အတၾက္ လုိက္ခဲ့ရေဳကာင္းနဲႚ၊ ဆႎၬဴပပဲၾလုုိက္တဲ့ ေကဵာင္းသူေကဵာင္းသား၊ ရုံးသူ ရုံးသားေတၾကုိ ယူနီေဖၝင္းေတၾ မ၀တ္ဘဲ အရပ္၀တ္နဲႚပဲ လာရမယ္လုိႚလဲ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရႀိသူေတၾက အမိန္ ့ထုတ္ခဲ့တယ္လုိႚ အမည္မေဖၞလုိတဲ့ ၀န္ထမ္းတဦးက အာအက္ဖ္ေအကုိ ေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔