မိတဉီလာ လြတ်လပ်ရေးနေႛအခမ်းအနားကို အဓမ္ထတက်ခိုင်း


2008-01-02
Share

လြတ်လပ်ရေးနေႛအခမ်းအနားကို ယမနိံြစ်က နေူပည်တော်တြင် ကဵင်းပခဲ့ပုံ ူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: AFP) ပုံဋ္ဌကီးုကည့်လိုလ္တွင်။ >>

မ္ဈိံလေးတိုင်း မိတဉီလ္ဘာမိြႚမြာ အိံြစ် ၆၀ ေူမာက်လြတ်လပ်ရေးနေႛအခမ်းအနားလုပ်ဖိုႛအတြက် ဒေသခူံပည်သူလူထုနဲႛ ဝန်ထမ်းတေကြို မတက်မနေရဆို္ဘပီး ႌြန်ုကားထားတယ်လိုႛ သိရပၝတယ်၊၊ အဲဒီအခမ်းနားမြာ အမဵိြးသားဒီမိုကရေ စီအဖြဲႚခဵြပ်ဝင်တြေ လ္ဘာပီးတက်ရောက်မြာကို အထူးသတိထားစောင့်ုကည့်ဖိုႛကိုလဲ ္ဘမိြႚနယ်မယကကနေ တဆင့်ညြန်ုကား ထားတယ်လိုႛလဲ မိထ္ဇီလာ ဒေသခံတယောက်က ေူပာပၝတယ်။

လာမဲ့ ဇန်နဝၝရီလ ၄ ရက်နေႛမြာ ူပလြုပ်မဲ့ လြတ်လပ်ရေးနေႛအခမ်းအနားအတြက် မိတ္ဇီလာခ႟ိုင်က ဒေသခံ အာဏာပိုင်တေအြနေနဲႛ လြန်ခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလကတည်းက ရပ်ကြက်အာဏာပိုင်တေနြဲႛ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရြိသူတေကြို အစည်းအဝေးခေၞ္ဘပီး စီစဉ်ခဲ့တယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။ ဒီအေုကာင်းနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီးတော့ ဒေသခံတယောက်က အခုလို ေူပာူပပၝတယ်။

ဒေသခံ။ ။ “၄ ရက်တလ ၂၀၀၈ မနက် ၄ နာရီမြာ မိထ္ဇီလ္ဘာမိြႚ လင်းဇြဲအရပ်မြာရြိတဲ့ ဗိုလ်ခဵြပ်ကေဵာက်တိုင်မြာ ိံြစ် ၆၀ ူပည့်လြတ်လပ်ရေးနေႛ အလံတင်အခမ်းအနား လုပ်ဖိုႛအတြက် ခယက ကော်မီရြင် ဥက္ကှူ အမိန်ႛအရ တရပ်ကြက်ကို လူ ၁၀၀ ိံြန်းနဲႛ ္ဘမိြႚပေၞ ၁၄ ရပ်ကြက်လိုက်ရမယ် လိုႛ အဲဒၝ ရယကက န္ဘေပီးတော့ ညြန်ုကားထားတယ်ပေၝ့၊ ဒီဌာနပေၝင်းစုံက န္ဘေပီးတော့ တဌာနအနဲဆုံး လူ ၂၀ နဲႛ အမဵားဆုံး ၈၀ ပၝဝင်တက်ရောက်ရမယ်လိုႛ ညြန်ုကားထားတယ်၊ မလိုက်မနေရပေၝ့”

အဲဒီအခမ်းအနားကို ရပ်ကြက်အာဏာပိုင်တေကြနေတဆင့် ူပည်သူလူထုကို မတက်မနေရ ညြန်ုကားထားတာူဖစ်္ဘပီးတော့ တကယ်လိုႛ ��သူတိုႛသတ်မြတ်ထားတဲ့ ိံြန်းအတိုင်း မတက်ဘူးဆိုရင် ္ဘခိမ်းေူခာက်အရေးယူတာတြေ ခံရိံိုင်တယ်လိုႛလဲ သူကေူပာပၝတယ်။ ဒၝ့အူပင် အဲဒီအခမ်းအနားနဲႛ ပတ်သက်လိုႛ မိတဉီလာက အမဵိြးသားဒီမိုကရေစီ အဖြဲႚခဵြပ် အဖြဲႚဝင်တြေ ကို အထူးသတိထား စောင့်ုကည့်ဖိုႛကိုလဲ ္ဘမိြႚနယ် မယက အာဏာပိုင်တေကြ ညြန်ုကားထားတယ်လိုႛ စောစောက ဒေသခံတယောက်က ေူပာပၝတယ်။

ဒေသခံ။ ။ “အင်န်အယ်လ်ဒီ အဖြဲႚက လာရောက်မဲ့သူတေကြို စောင့်ုကည့်ဖိုႛ ညြန်ုကားထား္ဘပီးတော့ အဓိကအားူဖင့် အင်န်အယ်လ်ဒီ အတြင်းရေးမြြး ဒေၞူမင့်ူမင့်အေးကို စောင့်ုကည့်ဖိုႛ� အဲဒီ ရယကတေကြို တာဝန်ပေးထားတယ်လိုႛလဲ သူကေူပာပၝတယ်။ လြတ်လပ်ရေး အလံတင်အခမ်းအနား လုပ်မယ်ဆိုတာတော့ ဒီအင်န်အယ်လ်ဒီမဵား မတက်ရောကိံိုင်ဖိုႛနဲႛ ဦးအောင်နေရာ ယူထားူခင်းမဵိြးနဲႛ၊ ဒီ နအဖ လက်ထက်မြာ အာဏာပိုင်တေဟြာ လြတ်လပ်ရေးနေႛကို စတိ သဘောပဲ လုပ်ုကတာ၊ အခုဟာက အားလုံးကို စည်စည်ကားကားလုပ်မယ်ဆိုတာဟာ လြတ်လပ်ရေးကို ူပည်သူတေကြို လြတ်လြတ်လပ် လပ်ကဵင်းပပေးနေပၝတယ်ဆိုတာကို ူပခဵင်လိုႛ လုပ်တာူဖစိံိုင်တယ်လိုႛ ္ဘမိြႚခံတြေဝေဖန်နေုကပၝတယ်။”

မိထ္ဇီလာဒေသခံတယောက်ေူပာသြားတာပၝ၊ �အဲဒီ လြတ်လပ်ရေးနေႛ အခမ်းအနားကဵင်းပမဲ့ အစီအစဉ်ကို အာဏာပိုင် တေကြ အင်န်အယ်လ်ဒီ အဖြဲႚဝင်တေကြို အထူးသတိထားစောင့်ုကည့်မယ်ဆိုတဲ့ ကိင်္စနဲႛ ပတ်သက်္ဘပီးတော့ မိတဉီလာ ္ဘမိြႚနယ် အင်န်အယ်လ်ဒီ အတြင်းရေးမြြး ဒေၞူမင့်ူမင့်အေးကို ဆက်သြယ်မေးူမန်းုကည့်တဲ့အခၝ သူက အခုလို ူပန်ေူပာ ူပပၝတယ်။

ဒေၞူမင့်ူမင့်အေး။ ။ “အဲဒၝကတော့ သူတိုႛ အူမဲတမ်းစောင့်ုကည့်တယ်၊ ကဵမတိုႛက မီဒီယာနဲႛလဲ ခဵိတ်တာတြေ ရြိတော့ပေၝ့ ၊ ဘယ်လိုအခမ်းအနားမဵိြးူဖစ်ူဖစ် လူထုနစ်နာမဲ့ကိင်္စမြန်သမ္တွ အခဵက်အလက်ကို ရအောင်ရ္ဘြာပီးတော့ ေူပာူဖစ်တယ်၊ ထားပၝတော့ အတင်းအားဓမ္ထနဲႛ လူတေကြို စု႟ုံးတာပေၝ့လေ ဘာထောက်ခံပြဲလာရမယ် ညာထောက်ခံပြဲလာရမယ် ဆိုတဲ့အခၝကဵရင် ကဵမက ရောက်အောင်သြားလိုက်တယ်၊ တခၝဆိုလဲ အဲလိုပဲ ေူပာရမြာ အခမ်းအနားတောင်မေ့သြား္ဘပီ စစ်ေုကာင်းတေနြဲႛ ခဵီတက်တာပဲ ကဵမအဲဒီအခမ်းအနားကို သြားမြာမိုႛလိုႛဝင်လိုႛမရဘူး ကဵမ အခမ်းအနားကြင်း ထဲထိအောင်မရောက်ဘူး ဘေးလမ်းမပေၞမြာ ကဵမရပ်စောင့်္ဘပီးုကည့်နေတာ ဘယ်အဖြဲႚတြေ လာသလဲ ဘာညာဆိုပီးတော့ အဲဒၝမဵိြးကဵတော့ လိုက်ုကည့်တာမဵိြး နောက်ကနေ လိုက်တာမဵိြးတိုႛပေၝ့နော် အခမ်းအနားတေလြာမြာကို သူတိုႛဘက်က စိုးရိမ်ေုကာင့်ကဵတာ”

ူမန်မာစစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်တေကြ အင်န်အယ်လ်ဒီ အဖြဲႚဝင်တေကြို အခုလို အခမ်းအနားမဵိြးမြာ စောင့်ုကည့်တာတင် မကပဲ အင်န်အယ်လ်ဒီ အဖြဲႚတေရြဲ့ လြပ်ရြားမမြြန်သမ္တွကို နောက်ကနေ အူမဲတမ်းလိုက်လုံကည့်ရြတြာတေလြဲ ရြိတယ်လိုႛ ဒေၞူမင့်ူမင့်အေးက ဆက်လက်ေူပာူပပၝတယ်။

ဒေၞူမင့်ူမင့်အေး။ ။ “ကဵမဘာသြားတယ်၊ ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာကို စောင့်ုကည့်တာမဵိြးတြေတော့ ရြိပၝတယ်။ ပီးခဲ့တဲ့ ၂၅ ရက်နေႛကဆိုရင် သုံးလူပည့်ဆို္ဘပီးတော့ သြားသေးတယ် လေးဘီးကားလေးနဲႛ တီရြပ်တေအြားလုံးဝတ်္ဘပီးတော့ အားလုံး ၇ ယောက် အဲဒီနေႛက သြားလိုက်တယ် ပထမ ဘုရား တဆူ၊ ိံြစ်ဆူထိအောင် သူတိုႛမသိလိုက်ဘူး သုံးဆူေူမာက်ကဵတော့ သူတိုႛသိသြားတယ်၊ လိုက်လာတယ် လေးဆူေူမာက်မြာကဵတော့ ပိုက်ဆံလြလြိုႛမရအောင် သူတိုႛဘက်က လုပ်လိုက်တယ်၊ အားလုံး ဘုရားငၝးဆူသြားခဲ့တာပေၝ့လေ အဲဒီ ကဵမတိုႛဘာလုပ်လဲ ဆိုတာစောင့်ုကည့်တာ၊ ဆြမ်းလောင်းတာတေကြို စောင့်ုကည့်တာ ၊ ္ဘပီးတော့ အခမ်းအနားတေမြြာလာလိုႛရြိရြင် သူတိုႛအခမ်းအနားတေရြဲ့ အားနည်းခဵက်တေကြို ေူပာမြာစိုးလိုႛ ကဵမတိုႛကို အသေအခဵာစောင့်ုကည့်လိုႛ ရြိကောင်းရြိမြာပေၝ့။”

မိတဉီလ္ဘာမိြႚနယ်အာဏာပိုင်တေအြနေနဲႛ လြတ်လပ်ရေးနေႛအခမ်းအနား အရငိံြစ်တေနြဲႛ မတူပဲ ဇန်နဝၝရီ ၁ ရက်နေႛကနေ ၅ ရက်နေႛအထိ အားကစားူပိြင်ပြဲ၊ ကာရာအိုကေ ူပိြင်ပြဲစတာတေပြၝတာေုကာင့် ထူးူခားတယ်လိုႛ ဒေသခံတယောက်က ေူပာပၝတယ်။ ဒီအေုကာင်းနဲႛ ပတ်သက်လိုႛ မိတဉီလာ အင်န်အယ်လ်ဒီ အနေနဲႛ ဘာမဵားေူပာခဵင်ပၝသလဲလိုႛ မေးူမန်းရာမြာတော့

ဒေသခံ။ ။ “လူတေကြလဲ တကယ်မြ မလြတ်လပ်သေးတော့ ဘယ်သူမလြဲ စိတ်ပၝမြာမဟုတ်ပၝဘူး၊ ခက်တော့ခက်တယ် ဗမာလူမဵိြးတေကြ ခဏစားရတဲ့အပေၞမြာ မူတည်္ဘပီးတော့ ဒီလိုစြမ်းအားရြင်လိုဟာမဵိြးတြေ ဋ္ဌကံ့ဖြံႚလိုဟာမဵိြးတေကြ ကိုယ့်အခဵင်းခဵင်းူဖစ်နေပၝလဵက်နဲႛ တဖက်အာဏာပိုင်အဖြဲႚအစည်းတေရြဲ့ ဆိုး႟ြားမကြို ပူးပေၝင်းနေတယ် ကိုယ်ကိုတိုင်လည်း လူမဒြုက္ခအဝဝကို ဋ္ဌကံြတြေႚနေရပေမဲ့ သူတိုႛနဲႛ ပူးပေၝင်းတာ သူတိုႛရဲ့အပစ်ပဲ ဒၝပေမဲ့ ဒီ စက်တင်ဘာ အရေးအခင်းမြာ လူထုရဲ့ စိတ်ထဲမြာ အူပည့်ရြိတယ်လိုႛ ယူဆရတာပဲ သူတိုႛထူးထူးူခားူခားလုပ်တယ်ဆိုတာ ကဵမအနေနဲႛ ထူးူခားတယ်လိုႛလဲ မူမင်ဘူး၊ ဘာမလြဲ လူထုက သူတိုႛအခမ်းအနားကို စိတ်ဝင်စားမြာလဲ မဟုတ်ဘူး၊ စိတ်မဝင်စားလဲ တနေႛစာ ခိုင်းလိုႛရတဲ့ လူစားတေနြဲႛ ပဲ လုပ်သြားမြာပေၝ့။”

ဒၝကတော့ မ္ဈိံလေးတိုင်း မိတဉီလ္ဘာမိြႚနယ်မြာ အာဏာပိုင်တေကြ ိံြစ် ၆၀ ေူမာက် လြတ်လပ်ရေးနေႛ အခမ်းအနား ကဵင်းပမဲ့ အစီအစဉ်နဲႛ ပတ်သက်္ဘပီးတော့ အတြင်းရေးမြြး ဒေၞူမင့်ူမင့်အေးနဲႛ ဆက်သြယ်မေးူမန်းထားတာ ူဖစ်ပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့