ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးလႁပ္ရႀားမႁ စတင္

2007-05-01
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

prayer_shwedagon_200px.jpg
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ အပတ္စဥ္ အဂႆၝေနႛတိုင္း ေ႟ၿတိဂံုေစတီသိုႛ တက္ေရာက္၍ ဆုေတာင္း ေမတၨာပိုႛေနသူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ လႁပ္ရႀားမႁတခုကို ေမလ ၁ရက္ ဒီကေနႛ စတင္လိုက္႓ပီ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေမၾးတဲ့ေနႛဴဖစ္တဲ့ ဒီကေနႛ အဂႆၝေနႛမႀာ ဴပည္တၾင္း ဒီမိုကေရစီေရးလႁပ္ရႀားသူေတၾက ေ႟ၿတိဂံုဘုရားနဲႛ ဆူးေလဘုရားေပၞမႀာတက္႓ပီး ဆုေတာင္း ေမတၨာပိုႛတာေတၾ လုပ္ခဲ့ဳကပၝတယ္။

ဒီလႁပ္ရႀားမႁကို စတင္တဲ့ ဒဂံု႓မိႂႚသစ္႓မိႂႚနယ္က NLD အဖၾဲႚဝင္တခဵိႂႚ၊ ေတာင္ဥကၠလာပ႓မိႂႚနယ္က အဖၾဲႚဝင္တခဵိႂႚနဲႛ အတူ လူႛအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူ မစုစုေႎၾးဟာ ဆူးေလေစတီေပၞကို ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္႟ုပ္ပံုပၝတဲ့ တီရႀပ္ကို ဝတ္႓ပီး တက္ေရာက္ခဲ့ဳကတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

အလားတူပဲ အဂႆၝေနႛတိုင္း ေ႟ၿတိဂံုဘုရားေပၞတက္႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ တကၾ ႎို္င္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရး ဆုေတာင္းေမတၨာပိုႛတဲ့ အဖၾဲႚနဲႛအတူ ႓မိႂႚနယ္တခဵိႂႚက ဴပည္သူေတၾလည္း ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ပံုပၝ တီရႀပ္မဵားနဲႛ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္းပံုပၝ တီရႀပ္ေတၾကို ဝတ္႓ပီး ဘုရားေပၞတက္ခဲ့ဳကတယ္လိုႛ စံုစမ္း သိရႀိရပၝတယ္။ အဂႆၝေနႛတိုင္း ဘုရားတက္သူ ေဒၞေနာ္အုန္းလႀက သူတိုႛလို အဴမဲတမ္း ဘုရားကို တက္သူေတၾကို ပစၤည္းေတၾ အိတ္ေတၾ စစ္ေဆး႓ပီး ဘာမႀ မေဴပာပဲ ဘုရားေပၞ တက္ခၾင့္ေပးေပမဲ့ ေနာက္ထပ္ ေရာက္လာသူေတၾကို မႀတ္ပံုတင္၊ လိပ္စာေတၾ ေမးဴမန္းခဲ့ေဳကာင္း ေဴပာဴပပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ဗိုလ္ခဵႂပ္ေအာင္ဆန္း ႟ုပ္ပံုပၝ တီရႀပ္ေတၾ ဝတ္ဆင္လာသူ စုစုေပၝင္း အေယာက္ ၄၀ေလာက္ရႀိတယ္လိုႛ ေဒၞေနာ္အုန္းလႀက ေဴပာဴပပၝတယ္။ အခုလႁပ္ရႀားမႁဟာ ဒဂံု႓မိႂႚသစ္႓မိႂႚနယ္က NLD အဖၾဲႚေတၾက စတင္ေဆာင္႟ၾက္တာဴဖစ္႓ပီး လႁပ္ရႀားမႁစတင္တဲ့ ေမလ၁ရက္ေနႛမႀာ ရန္ကုန္တိုင္းမႀာရႀိတဲ့ ႓မိႂႚနယ္ေတာ္ေတာ္မဵားမဵားက NLD အဖၾဲႚဝင္ေတၾ ပူးေပၝင္း ပၝဝင္လာဳကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီကေနႛစတင္လႁပ္ရႀားတဲ့ လႁပ္ရႀားမႁနဲႛပတ္သက္႓ပီး လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူ ရန္ကုန္တိုင္း ထန္းတပင္႓မိႂႚနယ္က NLD အဖၾဲႚဝင္ မစုစုေႎၾးကို ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔