ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္လၾတ္ေဴမာက္ေရး ဆက္လက္ဆင္ႎၿဲ

2007-05-08
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

prayer_shdagon_200px.jpg
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရး ဆုေတာင္းပၾဲတခုတၾင္ ဆုေတာင္း ေမတၨာပိုႛသူမဵားကို ေ႟ၿတိဂံုဘုရားေပၞမႀာ ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ေမလ၁ရက္ေနႛကစ႓ပီး လႁပ္ရႀားေနတဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ နဲႛ တကၾ ႎုိ္င္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ လႁပ္ရႀားမူမႀာ NLDပၝတီဝင္ ဟုတ္သူေရာ မဟုတ္သူပၝ ပူးေပၝင္းပၝဝင္ေန႓ပီး ရန္ကုန္နဲႛ နယ္႓မိႂႚေတၾမႀာ ဆုေတာင္းပၾဲေတၾ ဆင္ႎၿဲေနဳကပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛတကၾ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵားလၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေရးလႁပ္ရႀားသူေတၾက နယ္႓မိႂႚေတၾ အပၝအဝင္ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာရႀိတဲ့ တန္ခိုး႒ကီးဘုရားေတၾမႀာ ဆုေတာင္းပၾဲေတၾဴပႂလုပ္ခဲ့ဳကတာပၝ။

ဒီကေနႛမနက္ပိုင္းက သဃႆန္းက႗န္း႓မိႂႚနယ္က NLDပၝတီဝင္ေတၾနဲႛ အတူ ပၝတီဝင္မဟုတ္သူ စုစုေပၝင္း ၅၀ေကဵာ္ဟာ ကဵႂိကၠဆံ ဘုရားကို သၾားေရာက္႓ပီး အကဵဥ္းကဵေနသူေတၾ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ဆုေတာင္းေမတၨာ ပိုႛခဲ့ဳကပၝတယ္။ သဃႆန္းက႗န္း႓မိႂႚနယ္ NLD ပၝတီဥကၠႉ ဦးတင္ဴမက ဒီေဆာင္႟ၾက္ခဵက္ဟာ NLD ပၝတီအေနနဲႛ ဆံုးဴဖတ္ ေဆာင္႟ၾက္တာမဟုတ္ပဲ ႓မိႂႚနယ္အတၾင္း လူထုက ေတာင္းဆိုတာေဳကာင့္ ပၝတီဝင္ေတၾေရာ ပၝတီဝင္မဟုတ္သူေတၾပၝ သၾားေရာက္ခဲ့တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။

ဦးတင္ဦး၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္တိုႛ လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ႓မိႂႚနယ္ထဲမႀာရႀိတဲ့ အဖၾဲႚဝင္အားလံုးရဲ့ ဆႎၬနဲႛ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာဴဖစ္တယ္လိုႛ ဦးတင္ဴမက ေဴပာပၝတယ္။

ဦးတင္ဴမေဴပာသၾားတာ သဃႆန္းက႗န္း႓မိႂႚနယ္က အဖၾဲႚဝင္မဵား ေတာင္ဒဂံု႓မိႂႚနယ္ကို သၾားေရာက္ ပူးေပၝင္းခဲ့တာေဳကာင့္ လူဦးေရ ၁၀၀ေကဵာ္ေလာက္ ရႀိတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ဆုေတာင္းပၾဲကို သၾားေရာက္သူအမဵားစုဟာ 'Free Daw Aung San Su Kyi' ဆိုတဲ့ စာတမ္းထိုးထားတဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ပံုပၝ တီရႀပ္ေတၾကို ဝတ္ထားဳကပၝတယ္။ သဃႆန္းက႗န္း႓မိႂႚနယ္နဲႛ ေတာင္ဒဂံု႓မိႂႚနယ္က လူငယ္တခဵိႂႚဟာ ေနလည္ပိုင္းမႀာ အဂႆၝေနႛတိုင္း ေ႟ၿတိဂံုဘုရားေပၞတက္တဲ့အဖၾဲႚနဲႛ သၾားေရာက္ပူးေပၝင္းခဲ့ပၝတယ္။ ေ႟ၿတိ္ဂံုဘုရားေပၞကို ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ပံုပၝတဲ့ တီရႀပ္နဲႛ တက္ေရာက္သူ ၇ဦးကို အာဏာပိုင္ေတၾက ဖမ္းဆီးခဲ့႓ပီး အကဵႈကို ခ႗တ္ခိုင္း႓ပီးမႀ ဴပန္လၿတ္ခဲ့တယ္လိုႛ စံုစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။ အဖမ္းခံရသူေတၾကို အာဏာပိုင္ေတၾ စစ္ေဆးခဲ့ပံုနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး လူႛအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားသူ မစုစုေႎၾးက ခုလိုေဴပာပၝတယ္။

သူတိုႛကို ဖမ္းသၾား႓ပီး ဘယ္သူေခၝင္းေဆာင္သလဲ၊ ဘယ္သူက ခိုင္းသလဲ ဆိုတာေတၾ စစ္ေဆး ေမးဴမန္းခဲ့ေဳကာင္း၊ အဖမ္းခံရသူအားလံုးက ကိုယ့္ဖာသာ စုေပၝင္းလုပ္တာဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴဖဳကားခဲ့ဳကေဳကာင္း မစုစုေႎၾးက ေဴပာပၝတယ္။ အလားတူ မႎၩေလးတိုင္း မိတၪီလာ႓မိႂႚမႀာလည္း ဆုေတာင္းပၾဲတခု ဴပႂ လုပ္သၾားတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛတကၾ ႎို္င္ငံေရးအကဵဥ္းသားေတၾ လၾတ္ေဴမာက္ေရး အတၾက္ လႁပ္ရႀားမူကို ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၁ရက္ေနႛက စ႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေမၾးတဲ့ အဂႆၝေနႛတိုင္း ဆုေတာင္းပၾဲဴပႂလုပ္ဖိုႛ ဆံုးဴဖတ္ခဲ့တာဴဖစ္ေပမဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းအတၾင္းမႀာေတာ့ ေမလ၁ရက္ေနႛကစ႓ပီး ႓မိႂႚနယ္အလိုက္ လူစု႓ပီး ေနႛစဥ္ ဆုေတာင္းပၾဲေတၾ ဴပႂလုပ္ေနတယ္လိုႛ မစုစုေႎၾးက RFAကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔