ရန္ကုန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေတၾအတၾက္ ဓာတ္ဆီ၊ ဓာတ္ေငၾႚခဲၾတမ္း ထက္ဝက္ေလ႖ာ့ခဵမည္

2007-12-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

fuel_march_08-19-07_200px.jpg
စစ္အစိုးရက ေလာင္စာဆီေဈးႎႁန္းမဵား ႟ုတ္တရက္ တိုးဴမၟင့္လိုက္႓ပီးေနာက္ ဳသဂုတ္လ ၁၉ရက္ေနႛတၾင္ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားမဵား ဦးေဆာင္ကာ စီတန္း လမ္းေလ႖ာက္ပၾဲတခုကို ပထမဆံုး စတင္ဴပႂလုပ္ခဲ့ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ရန္ကုန္မႀာ ေမာ္ေတာ္ယဥ္ေတၾအတၾက္ ခဲၾတမ္းနဲႚထုတ္ေပးေနတဲ့ ဓာတ္ဆီနဲႚ ဓာတ္ေငၾႚေတၾကုိ ထက္ဝက္ေလ႖ာ့ခဵေတာ့မယ္ဆုိတဲ့ အစီအစဥ္ေဳကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဴပးဆဲၾသူေတၾနဲႚ ခရီးသၾားေတၾ စိတ္မသက္မသာ ဴဖစ္ေနဳကတယ္လုိႚ ရန္ကုန္႓မိႂႚက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ရန္ကုန္မႀာ ဓာတ္ဆီခဲၾတမ္းေတၾကုိ ကားတစ္စင္းအတၾက္ တရက္ တဂၝလံပဲ ေပးေတာ့မယ္လုိႚ သက္ဆုိင္ရာက စာထုတ္ထား႓ပီး၊ လာမယ့္ ဇႎၮဝၝရီလ ၁ ရက္ေနႚမႀာ စတင္မႀာဴဖစ္တယ္လုိႚ ရန္ကုန္ေဒသခံ တဦးကေဴပာပၝတယ္။

ယၡင္က ကားတစင္းကုိ ၂ ဂၝလံ ထုတ္ေပးေနရာကေန အခုအခၝ တဂၝလံကုိ ေလ႖ာ့ခဵလုိက္တာဴဖစ္ပၝတယ္။၊ ယၡင္ ၂ ဂၝလံ ေပးစဥ္ကေတာင္၊ ဆီမေလာက္တဲ့အတၾက္ အဴပင္ေပၝက္ေစဵး တဂၝလံကုိ ၄၈၀၀ေကဵာ္ ေပးဝယ္ေနရေဳကာင္း၊ ခဲၾတမ္းေတၾေလ႖ာ့လုိက္ရင္ ေစဵးပုိတက္သၾားႎုိင္လုိႚ စိတ္မသက္မသာ ဴဖစ္ေနေဳကာင္း၊ ကားလုပ္ငန္းရႀင္တဦးက ေဴပာပၝတယ္။

ဓာတ္ေငၾႚေတၾကုိလည္း တရက္ကုိ တအုိးပဲေပးေတာ့မႀာ ဴဖစ္႓ပီး၊ ဒီအစီအစဥ္ကုိေတာ့ မေနႚညကတည္းက စတင္တာဴဖစ္တယ္လုိႚ ဆုိပၝတယ္။

ယၡင္က ဓာတ္ေငၾႚကုိ ၂ အုိးတပ္ဆင္တားတဲ့ကားကုိ၊ ၂ အုိးလုံး ဴဖည့္ႎုိင္သလုိ၊ ၄ အုိးတပ္ ကားေတၾကုိလည္း ၄ အုိး ဝယ္ယူလုိႚရေဳကာင္း၊ ကုန္သၾားရင္လည္း လုိသေလာက္ ထပ္ဴဖည့္ႎုိင္တဲ့အတၾက္ အဆင္ေဴပေပမယ့္ အခုအခၝ တရက္ တအုိးပဲ ေပးေတာ့တဲ့အတၾက္ အခက္အခဲအမဵား႒ကီး ရႀိတယ္လုိႛေဴပာပၝတယ္။

ရန္ကုန္မႀာ တကၠစီ ကားအေတာ္မဵားမဵားဟာ ဓာတ္ေငၾႚ တတ္ဆင္ထားတာဴဖစ္႓ပီး ဓာတ္ေငၾႚကလည္း ဓာတ္ဆီလုိ အဴပင္မႀာဝယ္လုိႚ မရတဲ့အတၾက္ အခက္ေတၾႚေနရတယ္လုိႚ တကၠစီပုိင္ရႀင္တဦးက ေဴပာပၝတယ္။

အခုလုိေလာင္စာဆီေတၾ ေလ႖ာ့ခဵလုိက္တဲ့ တခဵိန္ထဲမႀာပဲ ရန္ကုန္မႀာ လ႖ပ္စစ္မီး အေဴခအေနက အေတာ္ကေလး ဆုိးလာေနဴပန္တယ္လုိႚ ရန္ကုန္႓မိႂႚခံ တဦးကေဴပာပၝတယ္။ ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္ေခၝင္ လမၳေတာ္႓မိႂႚနယ္လုိေနရာမႀာ ည ၅ နာရီကေန မနက္ ၁၁ နာရီထိ တရက္လာရင္၊ ေနာက္တေနႛမႀာ မနက္ ၁၁ နာရီကေန ညေန ၅ နာရီအထိပဲ မီးလာတယ္လုိႚဆုိပၝတယ္။ ရန္ကုန္အစၾန္ပုိင္းကဵတဲ့ လႁိင္သာယာတုိႚ ဘုရင္ေနာင္တုိႚဖက္မႀာဆုိရင္၊ တရက္ဴခားပဲ လ႖ပ္စစ္မီး ရေတာ့တယ္လုိႚ ဆုိပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔