ဂမ္ဘာရီ ကေမႝာဒီးယား ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးႎႀင့္ ဴမန္မာ့အေရး ေဆၾးေႎၾး

2007-11-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

gambari_cambodia_200px.jpg
ဴမန္မာ့ ဴပႍနာ ေဴဖရႀင္းေရးအတၾက္ အာဆီယံ အဖၾဲႚဝင္ ကေမႝာဒီယားႎိုင္ငံသိုႛ သၾားေရာက္ေသာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ (ဝဲ) ကို ႎို၀င္ဘာ ၂၉ရက္ေနႛက ဖႎၾမ္ပင္ေလဆိပ္တၾင္ ကေမႝာဒီးယား ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဌာန အတၾင္းဝန္ မစၤတာ အုခဵ္ ဘိုရစ္သ္ (ယာ) ဆီး႒ကိႂေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီဟာ ကေမႝာဒီးယားႎိုင္ငံကို ႎိုဝင္ဘာ ၂၉ရက္ ဒီေနႛ ေရာက္ရႀိသၾား႓ပီး၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရးကို ကေမႝာဒီးယားအစိုးရ အဖၾဲႚဝင္ေတၾနဲႛ ေဆၾးေႎၾးလဵက္ ရႀိပၝတယ္၊၊

မစၤတာ ဂမ္ဘာရီဟာ ကေမႝာဒီးယား ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ နမ္ဟၾန္နဲႛ ေတၾဆံုခဲ့႓ပီး၊ ေဆၾးေႎၾးပၾဲအ႓ပီးမႀာ ကေမႝာဒီးယားဝန္႒ကီးက ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဴမန္မာႎိုင္ငံနဲႛ ကုလသမဂၢ အဖၾဲႚတိုႛကပဲ ပူးေပၝင္းလက္တၾဲ ႓ပီး လုပ္ကိုင္သၾားဳကရမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာသၾားပၝတယ္၊၊ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီကေတာ့ အခု ေဆၾးေႎၾးမႁဟာ အကဵိႂးရႀိပၝတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္၊၊

ေစာေစာပိုင္းကေတာ့ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္က ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ ဟၾန္စင္ အတၾက္ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္းဆီက ဴမန္မာ့အေရးနႛဲ ပတ္သက္တဲ့ ေပးစာတေစာင္လည္း ပၝလာတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္၊၊

ေလဆိပ္မႀာ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီကို လာ႒ကိႂတဲ့ ကေမႝာဒီးယား ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဌာန အတၾင္းဝန္ မစၤတာ ဘိုရစ္သ္က မိမိတိုႛႎိုင္ငံဟာ ေဒသဆိုင္ရာ ဴပႍနာေတၾ ေဴဖရႀင္းေရးမႀာ အဴမဲတမ္း ကူညီပၝဝင္ခဲ့ပၝတယ္၊ ဴမန္မာ့အေရး ေဴဖရႀင္းေရးမႀာလည္း အာဆီယံ အဖၾဲႚဝင္တႎိုင္ငံအဴဖစ္နဲႛ ကူညီသၾားမႀာဴဖစ္ပၝတယ္ ၊ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီဟာ ကေမႝာဒီးယားဝန္႒ကီးခဵႂပ္ မစၤတာ ဟၾန္စင္နဲႛေတာ့ ေတႛၾဆံုေဆၾးေႎၾးဖိုႛ မရႀိဘူးလိုႛ ေဴပာသၾားပၝတယ္၊၊

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔