ဂမ္ဘာရီ ဴမန္္မာ့အေရး တ႟ုတ္ေခၝင္းေဆာင္မဵားနဲႛ ေဆၾးေႎၾး

2007-10-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

gambari_wang_yi_150px.jpg
ဴပႍနာကို ဴမန္မာအာဏာပိုင္မဵားႎႀင့္ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾကသာ ေဴဖရႀင္းရမႀာဴဖစ္ေဳကာင္း တ႟ုတ္ လက္ေထာက္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ ဝမ္ရီ (ယာ)က မစၤတာ ဂမ္ဘာရီကို ေဴပာခဲ့ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ေအာက္တိုဘာ ၂၄ရက္ မေနႛက တ႟ုတ္ဴပည္ ႎုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီဝင္ မစၤတာ တန္ကဵားရႀင္က မစၤတာဂမ္ဘာရီကို ေတၾႚဆံုခဲ့ရာမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရးကို ဴမန္မာအစိုးရနဲႛ ဴပည္သူေတၾကသာ ေဴဖရႀင္းရမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

တ႟ုတ္အာဏာပိုင္ေတၾဟာ မစၤတာဂမ္ဘာရီနဲႛ ဘာေတၾ ေတၾႚဆံုေဴပာဆိုခဲ့တယ္ ဆိုတာ သတင္းေထာက္ေတၾကို ေဴပာဆိုဴခင္းမရႀိေပမဲ့ ၊ တ႟ုတ္ႎိုင္္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာနကေတာ့ အင္တာနက္ စာမဵက္ႎႀာမႀာ သတင္းထုတ္ဴပန္ထားပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္္ငံက ဴပႍနာဟာ သမိုင္းေဳကာင္းအရနဲႛ လက္ေတၾႚေဆာင္႟ၾက္မႁအပိုင္းမႀာ နက္နဲ ႟ႁပ္ေထၾးမႁေတၾရႀိ႓ပီး၊ ဴပႍနာကို ဴမန္မာအာဏာပိုင္ေတၾနဲႛ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾကသာ ေဴဖရႀင္းရမႀာဴဖစ္တယ္လိုႛ တ႟ုတ္ လက္ေထာက္ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး မစၤတာ ဝမ္ရီက မစၤတာ ဂမ္ဘာရီကို ေဴပာခဲ့တယ္လိုႛ တ႟ုတ္ႎုိ္္င္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးဌာနက ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာမိသားစုအေနနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံအေရးကို အဴပႂသေဘာေဆာင္တဲ့ ခဵဥ္းကပ္မႁနဲႛ ခဵဥ္းကပ္ဖိုႛ လိုတယ္၊ ဴပစ္ဒဏ္ခတ္အေရးယူ ဖိအားေပးတာမဵိႂးတခုတည္း မလုပ္သင့္ဘူးလိုႛ ဆိုပၝတယ္။

တ႟ုတ္ အစိုးရ အေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ တည္႓ငိမ္ေအးခဵမ္း႓ပီး အမဵိႂးသား ရင္ဳကားေစ့ေရးနဲႛ ဒီမိုကေရစီဖၾံႚ႓ဖိႂးမႁ တိုင္းဴပည္တိုးတက္မႁေတၾ ဴဖစ္ထၾန္းေနတာကို လိုလားပၝတယ္လိုႛ ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္၊၊

ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ႓ငိမ္းခဵမ္းစၾာ ဆႎၬဴပသူေတၾကို အဳကမ္းဖက္ႎႀိမ္နင္းခဲ့တာကို ႟ႁတ္ခဵေဳကာင္း ကုလသမဂၢလံုဴခံႂေရးေကာင္စီရဲ့ ေဳကညာခဵက္က တ႟ုတ္ႎိုင္ငံဟာ အေနာက္ႎိုင္ငံေတၾနဲႛ အတူ သေဘာတူ လက္ခံခဲ့တာဴဖစ္ေပမဲ့ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ပိတ္ဆိုႛ အေရးယူတာမဵိႂးကိုေတာ့ လက္မခံႎိုင္ဘူးလိုႛ ဆိုပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔