ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ ေတၾႚဆံုခဲ့ေသာ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီ

2006-11-12
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
gambari_Daw_Suu_150px.jpg
ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီတိုႛ ႎိုဝင္ဘာ ၁၁ရက္ေနႛက ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးစဥ္ ႟ိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံု။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံကို ေရာက္ေနတဲ့ ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္၊ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီဟာ ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ႎိုဝင္ဘာ ၁၁ရက္ စေနေနႛက ေတၾႚဆံုခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီလို ေတၾႚဆံုခဵိန္မႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ကဵန္းမာေရး ေကာင္းမၾန္တယ္လိုႛ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက ေဴပာပၝတယ္။ နအဖ ဥကၠႉ၊ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ၊ ႓ပီးေတာ့ အမဵိႂးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ NLD ပၝတီ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ သီးဴခား ေတၾႚဆံု႓ပီးေနာက္မႀာ ခုလို ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႚဆံုခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

စိမ္းလဲ့့ကန္သာ အစိုးရ ဧည့္ေဂဟာမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက မေနႛက ညေနပုိင္းမႀာ တနာရီဳကာ ေတၾႚဆံုခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲ့ ကဵန္းမာေရး ေကာင္းမၾန္ေပမဲ့၊ ကဵန္းမာေရးကိစၤနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဆရာဝန္နဲႛ ခုထက္ပို႓ပီး ပံုမႀန္ ေတၾႚဆံုဖိုႛ လိုအပ္တယ္လိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ေဴပာတဲ့အေဳကာင္း မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက ေဴပာပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ခုလို ဴမန္မာ့ ႎုိင္ငံေရးကိစၤမႀာ ကုလသမဂၢက ဝင္ေရာက္ ေဆာင္႟ၾက္ေနတာကို ႒ကိႂဆိုတဲ့အေဳကာင္း၊ ဒီနည္းနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံ ဴပႍနာေတၾကို ေဴပလည္ေအာင္ ေဴဖရႀင္းသၾားႎုိင္လိမ့္မယ္လိုႛ ေမ႖ာ္လင့္တဲ့အေဳကာင္း ေဴပာတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ သူတိုႛ ႎႀစ္ဦး ေတၾႚဆံုခဵိန္ တနာရီဳကာတယ္ ဆိုေပမဲ့၊ ဘယ္အေဳကာင္းအရာေတၾ ေဆၾးေႎၾးဴဖစ္တယ္ ဆုိတာကိုေတာ့ မစၤတာဂမ္ဘာရီက ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုဴခင္း မရႀိပၝဘူး။

သူတိုႛ ႎႀစ္ေယာက္ ေတၾႚဆံု႓ပီးေနာက္ပိုင္း၊ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ တၾဲ႟ိုက္ထားတဲ့ မႀတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံုတခဵိႂႚကို ရန္ကုန္မႀာရႀိတဲ့၊ ကုလသမဂၢ႟ံုးက ထုတ္ဴပန္ပၝတယ္။ ဒီပံုေတၾထဲမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ခရမ္းႎုေရာင္အကဵႈနဲႛ ပန္းပၾင့္ေတၾ ယႀက္ေဖာက္ထားတဲ့ ထမီဝတ္ထားတာ ေတၾႚရပၝတယ္။ လူထုဴမင္ကၾင္းကေန ၃ ႎႀစ္ေကဵာ္ ေပဵာက္ကၾယ္ေန႓ပီးမႀ ပထမဆံုး ေတၾႚရတဲ့ပံုလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္။

မစၤတာ ဂမ္ဘာရီဟာ ႎိုဝင္ဘာ ၁၁ရက္ စေနေနႛက နအဖဥကၠႉ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿနဲႛလည္း ေတၾႚဆံုခဲ့ပၝတယ္။ ဒီလို ေတၾႚဆံုရာမႀာ ႎုိင္ငံေရးကိစၤ၊ စာနာမႁအကူအညီကိစၤေတၾနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ပၾင့္ပၾင့္လင္းလင္းနဲႛ ကဵယ္ကဵယ္ဴပန္ႛဴပန္ႛ ေဆၾးေႎၾးခဲ့တယ္လိုႛ ကုလသမဂၢ႟ံုးက သတင္းထုတ္ဴပန္ေပမဲ့၊ ေဆၾးေႎၾးပၾဲ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ မသိရပၝဘူး။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔