ဴမန္မာအေရးေဆၾးေႎၾးဖုိႛ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီ တရုတ္ဴပည္နဲႛ အိႎၬိယကုိ သၾားဖုိႛရႀိ

2008-01-05
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

fassino_150px.jpg
ဥေရာပသမဂၢ (EU)၏ ဴမန္မာႎိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ပီယဲ ဖက္ဆီႎုိ။ (Photo: AFP)

ကမၲာ့ကုလသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီ အခုလုိ တရုတ္ဴပည္နဲႛ အိႎၬိယကုိ ေနာက္တေခၝက္သၾားေရာက္႓ပီး တဲ့ေနာက္ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိလည္း သၾားေရာက္ ႎုိင္ဖုိႛ ႒ကိႂးပမ္းသၾားမႀာဴဖစ္တယ္လုိႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ပီယဲ ဖာစီႎုိ က သတင္းေထာက္ ေတၾကုိ ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

မစၤတာဂမ္ဘာရီနဲႛ ကုလသမဂၢအတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီဘၾန္းတုိႛနဲႛ ေတၾႛဆံု႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ကိစၤေတၾကုိ ေဆၾးေႎၾးအ႓ပီးမႀာ ဥေရာပသမဂၢ ကုိယ္စားလႀယ္က အခုလုိ ထုတ္ေဖၞေဴပာဆုိခဲ့တာပၝ။

႓ပီးခဲ့တဲ့လထဲကလည္း ဴမန္မာ့အေရးေဆာင္ရၾက္မယ့္ ကုလသမဂၢအဖဲၾႛဝင္ႎုိင္ငံေတၾ ပၝဝင္တဲ့ ဴမန္မာ့မိတ္ေဆၾမဵားအဖဲၾႛကုိ ဖဲၾႛစည္းခဲ့တဲ့အေဳကာင္းကုိလည္း သူက ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။ အဲဒီ ဴမန္မာ့အေရးေဆာင္ရၾက္မယ့္ မိတ္ေဆၾႎုိင္ငံမဵား အဖဲၾႛမႀာ ကုလသမဂၢ လုံဴခႂံေရးေကာင္စီ အဴမဲတမ္းအဖဲၾႛဝင္ ၅ ႎုိင္ငံ ဴဖစ္တဲ့ တရုတ္၊ ရုရႀား၊ ဴပင္သစ္၊ အေမရိကန္၊ ႓ဗိတိန္ စတဲ့ ႎုိင္ငံေတၾပၝဝင္ပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ဥေရာပသမဂၢနဲႛ အာရႀက အင္ဒုိနိးရႀား၊ ထုိင္း၊ မေလးရႀား၊ စကႆာပူ၊ ဗီယက္နမ္ စတဲ့ ႎုိင္ငံေတၾပၝဝင္ေဳကာင္းလည္း ေဴပာခဲ့ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ အီးယူ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဖာစီႎုိ ဟာလည္း လာမယ့္္အပတ္အတၾင္း အာရႀကုိ သၾားေရာက္ဖိုႛရႀိေနပၝတယ္။

သူက ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္အတၾင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံကိစၤကုိ အဓိက ထိပ္တန္း ကိစၤရပ္အဴဖစ္ သတ္မႀတ္ေဆာင္ရၾက္သၾားဖုိႛ ကုလသမဂၢရဲႛ သေဘာထားကုိ သူႛအေနနဲႛလည္း သေဘာတူေဳကာင္း၊ ဴမန္မာဴပည္တည္႓ငိမ္ေရးနဲႛ ဒီမုိကေရစီရရႀိေရးအတၾက္ အာရႀႎုိင္ငံေတၾအေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံအေပၞ ဝုိင္းဝန္းတုိက္တၾန္းႎုိင္လိမ့္မယ္လုိႛ ေမ႖ာ္လင့္ေဳကာင္း ေဴပာပၝတယ္။

ဥေရာပသမဂၢ အီးယူ အေနနဲႛ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီရဲႛ သံတမန္ေရးအရ ခဵဥ္းကပ္ ေဆာင္ရၾက္မႁကုိ ဆက္လက္ ေထာက္ခံသၾားမႀာဴဖစ္ေဳကာင္းနဲႛ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီ ရဲႛ ေအာင္ဴမင္မႁ ဘယ္ေလာက္ရတယ္ မရဘူးဆုိတာအေပၞ မူတည္႓ပီး အကဲဴဖတ္သၾားမႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္အတၾင္းက မစၤတာဂမ္ဘာရီ အေနနဲႛ ေကာင္းမၾန္တဲ့ ရလဒ္ေတၾ ရရႀိေအာင္ေဆာင္ရၾက္ႎုိင္ခဲ့ေဳကာင္းနဲႛ ဆက္လက္႓ပီး ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဒီမုိကေရစီေဖၞေဆာင္ႎုိင္ေရးအတၾက္ ေဆာင္ရၾက္သၾားႎုိင္လိမ့္မယ္လုိႛ ေမ႖ာ္လင့္ေဳကာင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ အထူးကုိယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဖာစီႎုိက ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔