ဴမန္မာ့ေကဵာက္မဵက္ေရာင္းခဵပၾဲ အေရာင္းကဵ

2007-11-16
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

jade_auction_200px.jpg
ယခုကဵင္းပေနေသာ ေကဵာက္မဵက္ရတနာ ေရာင္းခဵပၾဲအတၾက္ ေကဵာက္စိမ္းအ႟ိုင္းတံုးကို အမႁထမ္း တဦးက စမ္းသပ္စစ္ေဆးေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ လက္ရႀိ ဴပႂလုပ္ေနတဲ့ ေကဵာက္မဵက္ရတနာ ေရာင္းခဵပၾဲ ေအာင္ဴမင္တယ္လိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ေဴပာေပမဲ့ ေကဵာက္မဵက္ရတနာ ကုန္သည္႒ကီးေတၾကေတာ့ အေရာင္းကဵသၾား႓ပီလိုႛ ေဴပာဆုိဳကပၝတယ္။ ဒီတပတ္ ဴမန္မာ့ေကဵာက္မဵက္ရတနာ အေရာင္းပၾဲကို ကုန္သည္ ႎႀစ္ေထာင့္ငၝးရာေကဵာ္ တက္ေရာက္ဳက႓ပီး ထပ္လည္း လာေရာက္ဳကဦးမယ္လိုႛ ႎိုဝင္ဘာ ၁၅ရက္ ဳကာသပေတးေနႛထုတ္ ဴမန္မာ့အလင္း သတင္းစာမႀာ ပၝရႀိပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ ရန္ကုန္ အေဴခစိုက္ ေကဵာက္ပၾဲစားနဲႛ ကုန္သည္ေတၾကေတာ့ ေကဵာက္မဵက္အေရာင္း ထိုးကဵသၾားတယ္လိုႛ ေဴပာဳကပၝတယ္။ စက္တင္ဘာ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾကို စစ္အစိုးရက အဳကမ္းဖက္ႎႀိမ္နင္းလိုႛ ႎိုင္ငံတကာက ေဝဖန္တာနဲႛ ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီက အေရးယူပိတ္ဆိုႛဖိုႛ ႓ခိမ္းေဴခာက္တဲ့ေနာက္ပိုင္း ခုေဴပာတဲ့ ေကဵာက္မဵက္အေရာင္းပၾဲက ပထမဆံုးပၾဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ရန္ကုန္က ေကဵာက္ကုန္သည္ တေယာက္ကေတာ့ အရင္ကလို မဟုတ္ပဲ ေကဵာက္မဵက္အေရာင္းအဝယ္ အေတာ္ေႎႀးေကၾးတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ အေမရိကန္နဲႛ ဥေရာပႎိုင္ငံမဵားအဖၾဲႚက ဴမန္မာေကဵာက္မဵက္ေတၾကို အေရးယူပိတ္ဆိုႛမဲ့၊ အႎၨရာယ္ဟာ ကုန္သည္ေတၾအဖိုႛ ဴမန္မာ့ေကဵာက္မဵက္ စိတ္ခဵလက္ခဵ ဝယ္ယူတင္သၾင္းေရးမႀာ အခက္အခဲ ဴဖစ္ဖၾယ္ရႀိပၝတယ္။

ေကဵာက္မဵက္ေရာင္းခဵရာက ဴမန္မာေကဵာက္မဵက္လုပ္ငန္းဟာ မႎႀစ္က ဝင္ေငၾ အေမရိကန္ေဒၞလာ သန္းသံုးရာနီးပၝးရရႀိလိုႛ ေရနံ၊ သဘာ၀ ဓာတ္ေငၾႚနဲႛ သစ္ေရာင္းခဵတာ႓ပီးရင္ ေကဵာက္မဵက္ေရာင္းခဵတာက တတိယေဴမာက္ ဝင္ေငၾ အမဵားဆံုးရရႀိခဲ့ပၝတယ္။

ထိုင္းႎိုင္ငံ ခဵန္တဘူရီ ခ႟ိုင္ ေကဵာက္မဵက္နဲႛ လက္ဝတ္ရတနာ ကုန္သည္မဵားအသင္း ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး မစၤတာ အာဒီဆတ္ခ္ဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံက ေကဵာက္မဵက္ရတနာ ေလလံပၾဲကို လၾန္ခဲ့တဲ့ ေလးႎႀစ္မႀာ တက္ေရာက္ခဲ့ေပမဲ့ ဒီပၾဲကိုေတာ့ မတက္ဖိုႛ ဆံုးဴဖတ္ခဲ့တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ခဵန္တဘူရီ ခ႟ိုင္ဟာာ ဴမန္မာ့ေကဵာက္မဵက္ေတၾကို ဴဖတ္ေတာက္႓ပီး ေကဵာက္ေသၾးတဲ့ အဓိက ေနရာတခု ဴဖစ္ပၝတယ္။

နဂိုကဝယ္ယူစုေဆာင္းထားတဲ့ ဴမန္မာ့ေကဵာက္မဵက္ရတနာေတၾ အေရာင္းထၾက္-မထၾက္ ေစာင့္ဳကည့္မႀာဴဖစ္ေပမဲ့ ေနာက္ထပ္ေတာ့ မဝယ္ရဲဘူးလိုႛလည္း သူက ေဴပာပၝတယ္။ အေမရိကန္က ပိတ္ဆိုႛတာ ဘယ္ေလာက္အားေကာင္းသလဲဆိုတာ မသိပၝဘူးလိုႛလည္း ဆိုပၝတယ္။

အေမရိကန္နဲႛ ဥေရာပႎိုင္ငံမဵားအဖၾဲႚ အီးယူက ဝယ္လိုအားကဵဆင္းတဲ့အတၾက္ ဴမန္မာ့ေကဵာက္မဵက္ ေစဵးကဵဆင္းလိမ့္မယ္လိုႛ ဴမန္မာ့စီးပၾားေရး က႗မ္းကဵင္သူ မစၤတာ ေရႀာင္ တာနယ္လ္က ေဟာကိန္းထုတ္ပၝတယ္။

အေမရိကန္နဲႛ အီးယူက ဴမန္မာ့ေကဵာက္မဵက္ မဝယ္ေတာ့ဘူး ဆိုရင္ စစ္အစိုးရအဖိုႛ ဝင္ေငၾ အ႒ကီးအကဵယ္ကဵဆင္း လိမ့္မယ္လိုႛ ထင္တဲ့အေဳကာင္း အေမရိကန္ ရႀီကာဂို႓မိႂႚဴပင္မႀာ အေဴခစိုက္တဲ့ ရတနာကုန္သည္ မစၤတာ ဘ႟ိုင္ယန္ လီဘာက ေဴပာပၝတယ္။ သူဟာ ဴမန္မာ့ေကဵာက္မဵက္ တင္သၾင္းမႁအားလံုးရပ္ဆိုင္းဖိုႛ ႒ကိႂးပမ္းရာမႀာ ဦးေဆာင္စည္း႟ံုး သူဴဖစ္ပၝတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔