ဴမန္မာ့ ေ႟ၿတၾင္းကို ေရာင္းပစ္ဖိုႛ စစ္အစိုးရေဳကညာထား

2006-10-17
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ ေကာလင္း႓မိႂႚ အေရႀႚဘက္မႀာရႀိတဲ့ အမႀတ္၂ သတၨႂတၾင္းလုပ္ငန္းပုိင္ ေကဵာက္ပုထိုး ေ႟ၿတၾင္းကုိ ပုဂၢလိကေရာင္းဖိုႛ စစ္အစိုးရက ေဳကညာထား႓ပီ စိတ္ဝင္စားတဲ့ ႎုိင္ငံဴခားကုမၯဏီေတၾက ဴပည္တၾင္း ဴမန္မာကုမၯဏီနာမယ္နဲႛ ဝယ္ဴဖစ္ဖိုႛမဵားတယ္လိုႛ သတၨႂတၾင္းဝန္႒ကီးဌာနနဲႛ နီးစပ္တဲ့ သတင္းရပ္ကၾက္က RFAကုိ ေဴပာပၝတယ္။

ပုဂၢလိကေရာင္းဖိုႛ ေဳကာ္ဴငာထားတဲ့ ေကဵာက္ပုထုိးေ႟ၿတၾင္းရဲ့ အေနအထားကုိဳကည့္ရင္ နည္းပညာ ေခတ္ေနာက္ကဵမႁ၊ ပစၤည္းကိရိယာ မလုံေလာက္မႁေတၾေဳကာင့္ ေ႟ၿထုတ္လုပ္မႁႎႁန္းက တလကုိ ၂၅ ကီလိုဂရမ္သာ ရႀိတယ္လိုႛ စုံစမ္းသိရပၝတယ္။

ခုလို ေ႟ၿတူးေဖာ္မႁ ကဵေနေပမဲ့ ေကဵာက္ပုထုိးေ႟ၿတၾင္းမႀာ ေ႟ၿသုိက္အေနအထား ေကာင္းေနတာေဳကာင့္ မေလးရႀားနဲႛ ကုိရီးယားက စိတ္ဝင္စားတဲ့ ကုမၯဏီေတၾက ပၝတနာလုပ္ထားတဲ့ ဴမန္မာလုပ္ငန္းတခုခု နာမယ္နဲႛ ဝယ္ဴဖစ္ဖိုႛ မဵားတယ္လိုႛ သတၨႂတၾင္းဝန္႒ကီးဌာနနဲႛ နီးစပ္တဲ့ သတင္းရပ္ကၾက္က ေဴပာပၝတယ္။ အတည္မဴပႂႎုိင္ေသးတဲ့ သတင္းေတၾအရဆိုရင္ ကုိရီးယား ေဒးဝူးကုမၯဏီကလည္း ေကဵာက္ပုထုိးေ႟ၿတၾင္းကုိ စိတ္ဝင္စားတယ္လိုႛ သတၨႂတၾင္းအရာရႀိတဦးက ေဴပာပၝတယ္။

အမႀတ္၂ သတၨႂတၾင္းလုပ္ငန္းပုိင္ ေကဵာက္ပုထုိးေ႟ၿတၾင္းကုိ ၁၉၈၂ ခုႎႀစ္က တူးေဖာ္ခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။ အမႀတ္၂ သတၨႂတၾင္းလုပ္ငန္းပုိင္ သတၨႂတၾင္းအေတာ္မဵားမဵားကုိ ၂၀၀၂ ခုႎႀစ္ကတည္းက ဖက္စပ္လုပ္ကုိင္ခဲ့႓ပီ ေကဵာက္ပုထုိးေ႟ၿတၾင္းတခုသာ အစိုးရပုိင္ ကဵန္ေတာ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ေကဵာက္ပုထုိးေ႟ၿတၾင္းကုိ ပုဂၢလိကပုိင္ လုပ္မယ္ဆုိေပမဲ့ ေ႟ၿတၾင္းတခုလုံးကုိ လုပ္မႀာလား တစိတ္တပုိင္းပဲ ပုဂၢလိကပုိင္ လုပ္မလားဆုိတာ ရႀင္းရႀင္းလင္းလင္း မသိရေသးပၝဘူး။

အမႀတ္၂ သတၨႂတၾင္းလုပ္ငန္းဟာ အကဵိႂးအဴမတ္ ခၾဲေဝတဲ့ စနစ္နဲႛ ေ႟ၿထုတ္လုပ္မႁကုိ Golden Family Co. နဲႛ လုပ္ကုိင္ေနသလို ကခဵင္ဴပည္နယ္၊ မႎၩေလးတုိင္း၊ မၾန္ဴပည္နယ္နဲႛ စစ္ကုိင္းတုိင္းေတၾမႀာလည္း ေ႟ၿတၾင္းေတၾ ငႀားထားပၝတယ္။

ရန္ကုန္ ဘူမိေဗဒနဲႛ ဓာတ္သတၨႂရႀာေဖၾေရးဌာနရဲ့ အစီရင္ခံစာအရဆိုရင္ ၂၀၀၁-၂၀၀၂ အတၾင္း ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ သတၨႂတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းအတၾက္ ရင္းႎႀီးလုပ္ကုိင္ေနတဲ့ ႎုိင္ငံဴခားကုမၯဏီ ေလးခုသာရႀိ႓ပီ ေဒၞလာ ႎႀစ္သိန္းေကဵာ္သာ ရင္းႎႀီးထားပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့ ၂၀၀၂ ခုႎႀစ္ထိ္ Ivanhoe ကုမၯဏီနဲႛ Corner Stone Resources Co. ႎႀစ္ခုသာ လုပ္ကုိင္ေန႓ပီး ေ႟ၿနဲႛ ေဳကးနီ တူးေဖာ္ေနတဲ့ ကဵန္ ႎုိင္ငံဴခားကုမၯဏီႎႀစ္ခု လုပ္ငန္းရပ္ဆုိင္းခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔