လူေမႀာင္ခိုမႁမဵားကို ႒ကီးေလးေသာ အဴပစ္ဒဏ္မဵား ခဵမႀတ္

2007-02-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

trafficking-Thai_border_200.jpg
လူေမႀာင္ခိုကူးမႁ တိုက္ဖဵက္ရန္ ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္၊ ထိုင္းဘက္ဴခမ္းတေနရာတၾင္ ထိုင္း-ဴမန္မာ ႎႀစ္ဘာသာဴဖင့္ စိုက္ထူထားေသာ ဆိုင္းဘုတ္တခုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

အမဵိႂးသမီးနဲႛ ကေလးေဴခာက္ေယာက္ကို တဖက္ႎိုင္ငံမႀာ ေရာင္းစားမႁနဲႛ ညီအစ္ကိုသံုးဦးကို ရန္ကုန္ အေရႀႚပိုင္းခ႟ိုင္ တရား႟ံုးကေန ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၇ရက္ေနႛမႀာ ႎႀစ္ရႀည္ေထာင္ဒဏ္ေတၾ ခဵမႀတ္လိုက္တယ္လိုႛ စစ္အစိုးရပိုင္ ဴမန္မာ့အလင္း သတင္းစာမႀာ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၁၉ရက္ေနႛက ေဖာ္ဴပခဲ့ပၝတယ္။

ဒီညီအစ္ကို သံုးေယာက္ကို မႎႀစ္က ေဖေဖာ္ဝၝရီလမႀာ ဖမ္းဆီးခဲ့႓ပီး လူကုန္ကူးမႁနဲႛ တဦးကို ေထာင္ဒဏ္ တသက္ခဵမႀတ္လိုက္႓ပီး ကဵန္ႎႀစ္ေယာက္ကို ေထာင္ဆယ္ႎႀစ္စီ ဴပစ္ဒဏ္ခဵမႀတ္ လိုက္တာပၝ။

တာဝန္ရႀိသူေတၾဟာ လူမႁေရးအဖၾဲႚေတၾနဲႛ ပူးေပၝင္း႓ပီး လူကုန္ကူးမႁနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အမဵိႂးသမီးနဲႛ ကေလးေတၾကို ပညာေပးတာ အပၝအဝင္ လူကုန္ကူးမႁ တိုက္ဖဵက္ေရး အစီအစဥ္ေတၾခဵမႀတ္ေန႓ပီး လူကုန္ကူးသူေတၾကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အဴပစ္ေပး အေရးယူတယ္လိုႛလည္း သတင္းစာမႀာ ေရးထားပၝတယ္။

တခဵိန္တည္းမႀာပဲ ဴမန္မာ့ရဲတပ္ဖၾဲႚနဲႛ အိမ္းနီးခဵင္းႎိုင္ငံက တာဝန္ရႀိသူေတၾ ပူးေပၝင္း႓ပီး လူကုန္ကူးမႁနဲႛ ဖမ္းဆီးခဲ့သူ ၅၁ေယာက္ထဲက ၃၃ေယာက္ကို မႎၩေလးတိုင္း ရမည္းသင္းခ႟ိုင္ အထူးတရား႟ံုးကေန ေသဒဏ္ခဵမႀတ္ခဲ့တဲ့ အေဳကာင္း ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၁၉ရက္ တနလႆာေနႛထုတ္ သတင္းစာမႀာ ေဖာ္ဴပခဲ့ပၝတယ္။

တဖက္ႎိုင္ငံကို မိန္းကေလး ၄၉ေယာက္ ေရာင္းစားမႁနဲႛ ဒီလူေတၾကို မႎႀစ္က ဒီဇင္ဘာလကေန ဒီႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ အတၾင္းဖမ္းဆီးခဲ့တာပၝ။ ဴမန္မာမိန္းကေလး ၁၈၀ကို ေရာင္းစားမႁနဲႛ အဖၾဲႚဝင္ ၃၀ပၝဝင္တဲ့ လူေမႀာင္ခို ဂိုဏ္းတဂိုဏ္းကို� တ႟ုတ္ရဲတပ္ဖၾဲႚနဲႛ ပူးေပၝင္း႓ပီး တ႟ုတ္-ဴမန္မာနယ္စပ္မႀာ ဴမန္မာအာဏာပိုင္ေတၾက မႎႀစ္ကစက္တင္ဘာလတုန္းက ဖမ္းဆီးခဲ့တယ္လိုႛ ဴပည္ထဲေရး ဝန္႒ကီးဌာနက ေဴပာပၝတယ္။

လူေမႀာင္ခိုမႁ ႎႀိမ္နင္းေရး အရႀိန္ဴမၟင့္ဖိုႛ� တ႟ုတ္နယ္စပ္က ႓မိႂႚနယ္ကိုးခုမႀာ အထူးတပ္ဖၾဲႚ ၉ဖၾဲႚကို ဴမန္မာအာဏာပိုင္ေတၾက ဖၾဲႚစည္းထားပၝတယ္။ ဝန္႒ကီးဌာနရဲ့ အဆိုအရ ၂၀၀၂ခု ဂဵႃလိုင္က ၂၀၀၆ခု စက္တင္ဘာလထိ လူေမႀာင္ခိုမႁ ၁,၅၀၀နီးပၝး ေဖာ္ထုတ္ႎိုင္ခဲ့တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ ဒီထဲမႀာ လူေပၝင္း ၇၀၀နီးပၝး ဖမ္းဆီးမိ႓ပီး အမဵိႂးသမီး ၁,၈၀၀နီးပၝး အပၝအဝင္ လူ ၃,၇၀၀နီးပၝးကို ကယ္တင္ႎိုင္ခဲ့ပၝတယ္။

အေမရိကန္ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးဌာနကေတာ့ လူေမႀာင္ခိုမႁမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ အဆိုးဝၝးႎိုင္ငံမႀာ ပၝရႀိတယ္လိုႛ သတ္မႀတ္ထား႓ပီး ဒီဴပႍနာ ပေပဵာက္သၾားေအာင္ အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ စံခဵိန္စံႌၿန္းအတိုင္း မလုပ္ႎိုင္ဘူးလိုႛ ေဴပာပၝတယ္။ ဒီစၾပ္စၾဲခဵက္ကို ပယ္ခဵလိုက္႓ပီး စစ္အစိုးရရဲ့ ႒ကိႂးပမ္းမႁေတၾကို အေမရိကန္ႎိုင္ငံဴခားေရး ဝန္႒ကီးဌာနက အသိအမႀတ္ဴပႂဖိုႛ ပဵက္ကၾက္႓ပီး အဴပႂသေဘာမေဆာင္ဘူးလိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက ေဴပာပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔