စစ္တပ္အတၾက္ သီးသန္ႚ ဒီဇယ္ဆီတင္သၾင္း

2008-01-19
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

gasoline_station_150px.jpg
ရန္ကုန္႓မိႂႚလယ္ရႀိ ဓာတ္ဆီဆိုင္တခုတၾင္ ဆီဴဖည့္ရန္ တန္းစီေနေသာ ကားမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

စစ္အစုိးရက ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾကုိ ဒီဇယ္ဆီေတၾ တင္သၾင္းခၾင့္ကုိ မဳကာခင္ကခၾင့္ဴပႂခဲ့ပၝတယ္။ ဒီအေတာအတၾင္း စစ္အစိုးရ ဒု-ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး တေယာက္က တပ္မေတာ္အတၾက္ အထူးသီးသန္ႚ သံုးစၾဲဖုိႚ ဒီဇယ္ဆီတန္ခဵိန္ ၅ ေထာင္ကုိ ဴပည္ပကေန တင္သၾင္းခဲ့ေဳကာင္း၊ အဲဒီ ဒီဇယ္ဆီေတၾဟာ ဒီရက္ပုိင္း အတၾင္း ရန္ကုန္႓မိႂႚကို ေရာက္ရႀိခဲ့ေဳကာင္း သတင္းရရႀိပၝတယ္။

ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ရက္ေနႚက UMFCCI ေခၞ ဴပည္ေထာင္စုဴမန္မာႎုိင္ငံ ကုန္သည္မဵားနဲႚ စက္မႁလုပ္ငန္းရႀင္မဵား အသင္းမႀာကဵင္းပတဲ့ အစည္းအေဝးမႀာ ပုိႚကုန္၊ သၾင္းကုန္ ေကာ္မတီဥကၠဌနဲႚ သယ္ယူပုိႚေဆာင္ေရးဝန္႒ကီးဴဖစ္တဲ့ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ သိန္းေဆၾက ဴပည္တၾင္းလုပ္ငန္းရႀင္ေတၾကုိ ဴပည္ပကေန ဒီဇယ္ဆီေတၾဝယ္ယူခၾင့္ ဴပႂေတာ့မယ္လုိႚ အသိေပးေဴပာဆုိခဲ့ပၝတယ္။ လက္ရႀိမႀာ ႎုိင္ငံဴခားကေန ဒီဇယ္ဆီ သၾင္းယူခၾင့္ကုိ ဴမန္မာ့ဦးပုိင္ကုမၯဏီ လိမိတက္နဲႚ ဦးေတဇရဲႚ ထူးကုမၯဏီေတၾကပဲ ရရႀိထားပၝတယ္။ ဒီဇယ္ဆီေတၾကုိ ဴမန္မာ့ဦးပုိင္က သၾင္းေနတာ ၁၀ႎႀစ္ရႀိ႓ပီး ထူးကုမၯဏီက ႎုိင္ငံဴခားက တင္သၾင္းေနတာကေတာ့ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ၃ ႎႀစ္က စတင္တဲ့ အေဳကာင္းကုိ အာအက္ဖ္ေအက ဇန္နဝၝရီလ ၃ ရက္ေနႚ ညပုိင္း အစီအစဥ္မႀာ လၿင့္ထုတ္ခဲ့႓ပီးဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီအေတာအတၾင္း စစ္အစုိးရ ထိပ္တန္းေခၝင္းေဆာင္ တဦးဴဖစ္တဲ့ ဒုတိယ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး ဴမင့္ေဆၾဟာ ဴပည္ပက ဒီဇယ္ဆီတန္ခဵိန္ ၅ေထာင္ကုိ တပ္မေတာ္အတၾက္ သီးသန္ႚမႀာယူ တင္သၾင္းခဲ့ေဳကာင္းနဲႚ အဲဒီ ဒီဇယ္ဆီေတၾဟာ ယခုအခၝ ရန္ကုန္႓မိႂႛဆိပ္ကမ္းကုိ ေရာက္ရႀိေန႓ပီလုိႚ သိရပၝတယ္။ အခုတင္သၾင္းတဲ့ ဒီဇယ္ဆီေတၾဟာ စစ္အစိုးရက အဓိကထား တုိက္ခုိက္ေနတဲ့ ေကအင္ယူလုိ အဖၾဲႚမဵိႂးေတၾကုိ စစ္ဆင္ရာမႀာ အသံုးဴပႂမယ္လိမ့္မယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတၾလည္း ထၾက္ေပၞ ေနပၝတယ္။

ဴမန္မာဴပည္မႀာ ဴပည္တၾင္း ဒီဇယ္ေလာင္စာဆီထုတ္လုပ္မႁဟာ ႎႀစ္စဥ္ ဂၝလံ သန္း ၈၀ ေကဵာ္ရႀိ႓ပီး မေလာက္ငႀတဲ့အတၾက္ ဴပည္ပကေန ဂၝလံ သန္း ၃၃၀ ေကဵာ္ ႎႀစ္စဥ္ ဝယ္ယူ တင္သၾင္းေနရာ အေမရိကန္ ေဒၞလာ သန္း ၆၀၀ ေကဵာ္ ကုန္ကဵတယ္လုိႚ သိရပၝတယ္။

လက္ရႀိအေနအထားမႀာ ေလာင္စာဆီေတၾကုိ ခၾဲတမ္းနဲႚေပးတဲ့စနစ္ကုိ ဆက္လက္ ကဵင့္သံုး ေနဦးမႀာဴဖစ္႓ပီး၊ ခၾဲတမ္းေလဵာ့ခဵမယ္ဆုိတာ မဟုတ္မမႀန္ဘူးလုိႚ စစ္အစုိးရ တာဝန္ရႀိသူေတၾက ဴငင္းဆုိခဲ့ပၝတယ္။ ေလာေလာဆယ္ဆယ္ ရန္ကုန္မႀာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တစီးအတၾက္ တေနႚကုိ ေလာင္စာဆီ ၂ဂၝလံပဲ အစိုးရ ေပၝက္ေစဵးနဲႚ ေရာင္းခဵေပး ေနပၝတယ္။

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔