လၾတ္လပ္ေရးေနႛအခမ္းအနားမဵား ဴပည္တၾင္းမႀာ ကဵင္းပႎိုင္ခဲ့

2008-01-04
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

independnce_60th_A_200px.jpg
ႎႀစ္ ၆၀ဴပည့္ လၾတ္လပ္ေရးေနႛ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ (NLD)၏ ဌာနခဵႂပ္႟ံုးတၾင္ ဇန္နဝၝရီ ၄ရက္ေနႛက ကဵင္းပစဥ္ NLD အဖၾဲႚဝင္မဵားက လက္ထိပ္ခတ္ ခံရသည့္အသၾင္ လုပ္ေဆာင္ဴပေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)

အႎႀစ္ ၆၀ ေဴမာက္ လၾတ္လပ္ေရးေနႛ အခမ္းအနားေတၾကို မႎၩေလးတိုင္း အတၾင္းမႀာ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ အဖၾဲႚဝင္ေတၾက ကဵင္းပ ဴပႂလုပ္ခဲ့ဳကပၝတယ္၊၊ အခမ္းအနားေတၾမႀာ လၾတ္လပ္ေရးတိုက္ပၾဲအတၾင္း ကဵဆံုးခဲ့ရတဲ့ အမဵိႂးသားေခၝင္းေဆာင္႒ကီးေတၾနဲႛ ဒီမိုကေရစီအေရးမႀာ ကဵဆံုးခဲ့ရတဲ့ ရဟန္းရႀင္လူ ေကဵာင္းသားဴပည္သူ အားလံုးအတၾက္ ရည္စူး႓ပီးေတာ့ ေရစက္ခဵ အမ႖အတန္းေဝခဲ့ဳကပၝတယ္။

တခဵိႂႚေနရာေတၾမႀာ အခမ္းအနား မကဵင္းပခင္ အာဏာပိုင္ေတၾက ေခၞယူ ေမးဴမန္းတာေတၾ ရႀိခဲ့သလို မတၨရာ႓မိႂႚနယ္မႀာလဲ အခမ္းအနားကဵင္းပဖိုႛအတၾက္ အာဏာပိုင္ေတၾထံ ႒ကိႂတင္ခၾင့္ဴပႂခဵက္ေတာင္းခံခဲ့ရတယ္လိုႛ အင္န္အယ္လ္ဒီ အဖၾဲႚဝင္ေတၾက ေဴပာပၝတယ္၊၊

အဲဒီ လၾတ္လပ္ေရးေနႛ အခမ္းအနားေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ RFA သတင္းေထာက္ ဦးရဲထက္က သတင္းေပးပိုႛထားပၝတယ္။

ဝၝရင့္ႎိုင္ငံေရးသမား႒ကီးမဵားလည္း လၾတ္လပ္ေရးေနႛကဵင္းပ

အႎႀစ္ ၆၀ ဴပည့္ လၾတ္လပ္ေရးေနႛ ေအာင္ပၾဲ အခမ္းအနားကို လၾတ္လပ္ေရး႒ကိႂးပမ္းရာမႀာ ကိုယ္တိုင္ပၝဝင္ခဲ့ဳကတဲ့ ဝၝရင့္ ႎိုင္ငံေရးသမားေဟာင္း႒ကီးမဵားအဖၾဲႚကလည္း ရန္ကုန္႓မိႂႚမႀာ ကဵင္းပခဲ့ပၝတယ္။ ဝၝရင့္ႎိုင္ငံေရးသမားေဟာင္း႒ကီးဴဖစ္တဲ့ သခင္ခဵန္ထၾန္းကို RFA ဝၝရႀင္တန္႟ံုးခဵႂပ္မႀ ဦးေကဵာ္မင္းထၾန္းက အေသးစိတ္ ေမးဴမန္းထားပၝေသးတယ္။

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔