အိႎၬိယ-ဴမန္မာနယ္စပ္ ဴခံစည္း႟ိုးခတ္ဖိုႛ ဴပင္ဆင္

2007-11-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

bootleg_200px.jpg
အိႎၬိယ-ဴမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သၾယ္ေရးတၾင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံဘက္မႀ ေမႀာင္ခို သၾင္းလာေသာ အရက္ႎႀင့္ ဘီယာပုလင္းမဵားကို မဏိပူရ ဴပည္နယ္တၾင္ အိႎၬိယ အာဏာပိုင္မဵားက ဖဵက္ဆီးေနသည့္ မႀတ္တမ္းပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

အိႎၬိယႎိုင္ငံေဴမာက္ပိုင္း မဏိပူဴပည္နယ္ အိႎၬိယဴမန္မာ နယ္စပ္႓မိႂႚဴဖစ္တဲ့ မိုးေရး႓မိႂႚဘက္ဴခမ္းနဲႛ ဴမန္မာဘက္ဴခမ္းကို ဴခံစည္း႟ိုးခတ္ဖိုႛ ဴပင္ဆင္ေနတဲ့အတၾက္ ႎႀစ္ဘက္လံုးက ေဒသခံေတၾ စိုးရိမ္ပူပန္ေနဳကပၝတယ္။

အိႎၬိယနဲႛဴမန္မာနယ္စပ္ မဏိပူဘက္မႀာ အိႎၬိယအစိုးရက ကိုက္ (၁၁၀၀)ေကဵာ္ရႀည္တဲ့ ဴခံစည္း႟ိုး စ႓ပီးခတ္ဖိုႛဴပင္ဆင္ေနတာေဳကာင့္ ႎႀစ္ဘက္လံုးမႀာေနထိုင္ဳကတဲ့ေဒသခံေတၾအေနနဲႛ စိုးရိမ္ပူပန္ ေနဳကပၝတယ္။ ဒီေနရာေဒသဟာ ႎႀစ္ႎိုင္ငံနယ္ဴခားေဒသဆိုေပမဲ့ အိႎၬိယနဲႛဴမန္မာနယ္စပ္ ကုန္သၾယ္ေရးစာခဵႂပ္ မခဵႂပ္ဆိုခင္ ေရႀးပေဝသဏီကတည္းက မိုးေရးဘက္မႀာ ေနထိုင္သူေတၾနဲႛ ကေဘာ္ခဵိႂင့္ဝႀမ္းကလူေတၾဟာ ႎႀစ္အိမ္ႛတအိမ္ ဆိုသလို တဖက္နဲႛတဖက္ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ အဆီးအတားမရႀိ ကူးသန္းသၾားလာ ဆက္ဆံ ေနထိုင္ဳကတာဴဖစ္ေဳကာင္း၊ တေယာက္လိုတာ တေယာက္ ဴဖည့္ဆည္းေပးဳက၊ ယိုင္းပင္းကူညီဳကတာဴဖစ္ေဳကာင္း၊ တဖက္နဲႛတဖက္ အိမ္ေထာင္ ရက္သားေတၾကဵဳကတာေတာင္ ရႀိေဳကာင္း၊ အခုလို ဴခံစည္း႟ိုးခတ္လိုက္ရင္ အရင္က အဴပန္အလႀန္ ညီႌၾတ္႓ငိမ္းခဵမ္းခဲ့ဳကတဲ့ ႎႀစ္ဖက္လံုးကေဒသခံေတၾအဖိုႛ ေသၾးကၾဲ႓ပီး ရန္လိုမႁေတၾ ဴဖစ္ေပၞလာႎိုင္ေဳကာင္း နယ္စပ္မႀာေနထိုင္သူ ေဒသခံေတၾကဆိုပၝတယ္။

အခု ဴမန္မာအစိုးရက နန္ႛဖာလံုေစဵး လုပ္ထားတဲ့ေနရာဟာ အရင္က မိုးေရးကလူေတၾက က႗ဲေကဵာင္း ႎၾားေကဵာင္းဳကတဲ့ေနရာဴဖစ္တယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ အခုလည္း မိုးေရးဘက္ကေန ဴမန္မာဘက္ကူး႓ပီး ေရနံဆီ၊ လံုခဵည္၊ ဆား စတာေတၾကို တအိမ္တက္ဆင္း လာေရာင္းေနသလို၊ ဴမန္မာဘက္ကလည္း မိုးေရးဘက္သၾား႓ပီး ငၝး၊ ပန္းပင္၊ မီးေသၾး၊ဆန္ စတာေတၾ ေရာင္းခဵေနဳကတာပၝ။ အခုေတာ့ နယ္ဴခားမႀတ္တိုင္ အမႀတ္ ၇၉ နဲႛ ၈၁ ကိုဴခံစည္း႟ိုး ကိုက္ ၁၀၀၀ ေကဵာ္ခတ္ဖိုႛ အိႎၬိယအစိုးရက ဴပင္ဆင္ေနပၝတယ္။ ႓ခံစည္း႟ိုးခတ္႓ပီးရင္ေတာ့ ႎႀစ္ဖက္လံုးမႀာ ေနထိုင္ဳကသူေတၾဟာ အရင္ကလို ကူးသန္းသၾားလာ ေရာင္းဝယ္ႎိုင္ဳကေတာ့မႀာ မဟုတ္ေတာ့ပၝဘူး။ မိုးေရးဘက္က စားေနတဲ့ဆန္ဟာ ဴမန္မာဘက္က လာတာပၝ။ ဒၝေပမဲ့ အိႎၬိယဴမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သၾယ္ေရး သေဘာတူညီခဵက္ စာရင္းထဲမႀာ ဆန္ မပၝဝင္ပၝဘူး။ အဲသလိုပဲ မိုးေရးမႀာဖၾင့္ထားတဲ့ေကဵာင္းကို ဴမန္မာဘက္ကေန သၾားတက္ေနတဲ့ ေကဵာင္းသားေကဵာင္းသားေတၾရႀိသလို မိုးေရးေကဵာင္းေတၾမႀာ ဴမန္မာဘက္ကေန ေကဵာင္းဆရာ သၾားလုပ္ေနသူေတၾလည္း ရႀိပၝတယ္။ ႓ပီးေတာ့ မိုးေရးကေကဵာင္းေတၾမႀာ ဴမန္မာဘာသာကိုလည္း စတင္သင္ဳကားေန႓ပီလိုႛ သိရပၝတယ္။ “

ဆက္ႎၾယ္ေသာသတင္းမဵား

Share your thoughts in English

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔